SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Ivanovová Kateřina, Mgr.

[ odpovědi poradce ]

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
2017 - magisterský titul v jednooborové psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, prezenční studium


Praxe:
Od roku 2017 pracuji jako psycholog ve zdravotnictví v organizaci Dětské centrum Čtyřlístek, pracoviště Opava. Náplní práce je psychodiagnostika dětí (0-18 let), podpůrná psychologická péče dětem, sekundárně i jejich rodinným příslušníkům, výchovné poradenství. Cílovou skupinu tvoří děti ohrožené, týrané, zanedbávané, děti s onemocněním či s postižením.

Praxe pro splnění podmínek kurzu Psycholog ve zdravotnictví (v letech 2016-2017): Psychiatrická nemocnice Jihlava (přijímací oddělení, gerontopsychiatrie), Psychiatrická nemocnici Opava (oddělení psychóz), Nemocnice Pardubického kraje (Denní stacionář psychiatrie a oddělení klinické psychologie)

Praxe v rámci VŠ studia: organizátor řízených relaxací pro pacienty psychiatrického oddělení (Vojenská nemocnice Olomouc; říjen - prosinec 2015), praktikant v Pedagogicko-psychologické poradně Olomouckého kraje (říjen 2015), praktikant v Centru psychosociální rehabilitace (Mana o.p.s., Olomouc; říjen 2015), praktikant na Oddělení klinické psychologie, psychiatrie a Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici (Vojenská nemocnice Olomouc, duben 2014), praktikant na Oddělení neurologie Fakultní nemocnice v Olomouci (březen 2015)

Další praxe: praktikant v Armádě spásy Krnov (Noclehárna, Nízkoprahové denní centrum; červen 2016), praktikant ve Středisku výchovné péče Krnov (doučování; 2011-2012), dobrovolník v programu Pět P (P-centrum Olomouc; 2014-2016)


Kurzy a výcviky:
od roku 2018 – dosud - předatestační příprava v oboru klinická psychologie
od roku 2018 – dosud – kurz Psychologická vývojová diagnostika
Akreditovaný kurz Psycholog ve zdravotnictví (osvědčení získáno v roce 2017)
březen 2018 – workshop Náročné komunikační situace: zdravotník, pacient a jeho rodina (Mobilní hospic Ondrášek)
září 2018 – účast na Konferenci Paliativní a hospicové péče na Moravě „Cesty životem“
Odborný výcvik dobrovolníků (Rodinné centrum U Mloka, P-centrum, spolek, Olomouc; listopad 2013)

Publikační činnost:
Vybrané salutoprotektivní faktory a depresivita u žáků sekundárního stupně vzdělávání v Moravskoslezském kraji (magisterská diplomová práce, 2017)
Vztah mezi locus of control, rizikovým chováním a vybranými osobnostními charakteristikami žáků 8. a 9. tříd v Moravskoslezském kraji (bakalářská diplomová práce, 2015)

Organizace v níž působím


Dětské centrum Čtyřlístek Opava
Kontakt:
Nákladní 147/29, Opava Předměstí 746 01
+420 553 621 548

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .