SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Francová Barbora, Mgr. et Bc.

[ odpovědi poradce ]

Stručný profesionální životopisNejvyšší dosažené vzdělání:
201 6- ukončené studium Mgr. Psychologie – Filosofická Fakulta Univerzity Palackého
2014- ukončené studium Bc. Psychologie – Filosofická Fakulta Univerzity Palackého
2011 - ukončené studium Bc. Sociální pedagogiky – Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého

Praxe:
aktuálně:
školní psycholog (ZŠ Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace) - přerušeno mateřskou dovolenou od září 2018
2016/2017 - školní psycholog (SSLCH Olomouc)
2016 - dobrovolník v Hospicu
Od 1.5. 2015 – 30.6.2016 – sociální pracovnice v Azylovém domě pro ženy Charita Olomouc
Od 2014 - 2016 – Univerzita Palackého – Katedra psychologie - Administrátorka praxí Partnerské sítě
2014 – týdenní klinická praxe ve VNOL – oddělení klinické psychologie
2014 – týdenní klinická praxe v PL Šternberk – doléčovací oddělení
2014 – týdenní klinická praxe v PL Šternberk – psychoterapeutické oddělení
2014 – týdenní praxe v psychologii práce – firma BENEKOV
2014 – týdenní praxe pedagogicko-psychologického poradenství v PPP Bruntál


Kurzy a výcviky:
Kurz Poradenská propedeutika – Úvod do manželského a rodinného poradenství
Kurz Jak hovořit s člověkem v krizi
Kurz Arteterapie
Kurz Základy komunikace s lidmi s duševním onemocněním
Kurz Základy poradenství v systemickém rámci
Kurz Umění zpětné vazby
Kurz psychologické první pomoci
Kurz Motivační rozhovory
Kurz Hand Test – psychologická diagnostická metoda
Kurz Kresby stromu

Publikační činnost:
Kvalita snění nevidomých lidí - diplomová magisterská práce
Fenomén léčitelství – diplomová bakalářská práce
Léčení a léčitelství v lidové tradici - autorský příspěvek do monografie


ZŠ Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace - školní psycholog


Kontakt:
nyní na mateřské dovolenéServer InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .