SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Homolová Hana, Mgr.

[ odpovědi poradce ]

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
2017, Mgr., jednooborová psychologie FF UPOL

Praxe:
2014 – dosud, krizový intervent
2010 – 2017, odborné stáže v oblasti psychologie a psychiatrie

Kurzy a výcviky:
2015, kvalifikační kurz Kompletní krizová intervence, akreditace MPSV ČR
2015, kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví, akreditace MZ ČR

Publikační činnost:
2014, Vybrané interpersonální vlastnosti osobnosti a jejich vztah k rorschachovské škále oboustranné autonomie – BP
2017, Základní dimenze vztahové vazby a její souvislovsti s borderline fenomény v Rorschachově metodě - DP

Organizace v níž působímKontakt:
2017, Geriatrická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, psycholog ve zdravotnictví na odd. Lůžka včasné rehabilitace
iktového centra VFN
2016 - dosud, Krizové centrum a Azylový dům pro ženy Charita Olomouc, krizový intervent

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .