SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Musilová Klára, Mgr.

[ odpovědi poradce ]

Medailonek
Dobrý den, mé jméno je Klára Musilová, aktuálně působím jako psycholog ve Speciálně pedag. centrum zaměřujícím se na problematiku řečových vad a jejich nápravu u dětí. Přes dva roky jsem také vykonávala pozici školního psychologa. Profesně se věnuji problémovému chování u dětí, školnímu poradenství, řešení problematiky v kontextu celé rodiny. Dále mě zajímá celostní pohled na člověka a je mi blízký způsob myšlení propojující a hledání souvislosti mezi tělem a duší, potažmo psychikou člověka - pohled psychosomatický.

Organizace v níž působím

Aktuálně působím v SPC Brno, Veslařská 234

Kontakt:
klaramu@seznam.cz

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .