SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Greplová Markéta, PhDr.

[ odpovědi poradce ]

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
 FF UP Olomouc, doktor filozofie ve vědním oboru psychologie (PhDr.); 2011
 FF UP Olomouc, obor: psychologie (magisterské studium – titul Mgr.); 2005-2010
 CMTF UP Olomouc, obor: charitativní a sociální práce (bakalářské studium – titul Bc.); 2002-2006

Kurzy a výcviky:
 Akreditovaný kvalifikační kurz: Psycholog ve zdravotnictví (získání odborné způsobilosti k vykonávání povolání psychologa ve zdravotnictví); 2009 – 2010
 Komplexní psychoterapeutický výcvik “Cestou systemických terapií”; 2008 – dosud
 Akreditovaný výcvikový kurz telefonické krizové intervence; 2007

Kontakt:

PhDr. Markéta Greplová
marketa.greplova@seznam.cz
http://www.marketagreplova.cz

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .