SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Peutelschmiedová Alžběta, doc., PaedDr., Ph.D.

[ odpovědi poradce ]

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
Vysokoškolské – Pedagogická fakulta UP v Olomouci, speciální pedagogika - logopedie
habilitace (docentura) – 1997
podrobnější údaje na www.upol.cz - Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky

Praxe:
1963 – 1986 – učitelka na speciální základní škole pro vadně mluvící v Olomouci – Sv.Kopečku
1986 – dosud – Katedra speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci podrobnější údaje na www.upol.cz (Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky)

Publikační činnost:
velmi rozsáhlá, a to odborná (odborné monografie, skripta články v odborných tiskovinách), překladatelská) odborné překlady z angličtiny a francouzštiny), literární (např. v letech 1999 a 2000 hlavní cena v literární soutěži Evropský fejeton, pořádané Obcí moravskoslezských spisovatelů). Podrobnější výčet na www.upol.cz - Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky

Kurzy a výcviky:
Jsem spíše organizátorem kurzů, než jejich frekventantem.
V roce 1998 jsem stála u zrodu občanského sdružení Balbus – www.volny.cz/balbus

Organizace v níž působím


Katedra speciální pedagogiky

Kontakt:
Pedagogická fakulta UP Olomouc
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
ksp.upol.cz

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .