SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Smékalová Etel, PhDr., Ph.D.

[ odpovědi poradce ]
foto/smekaloe.jpg

Stručný a výstižný profesní životopis


Dosažené vzdělání:
- UP v Olomouci, FF - obor psychologie.

Praxe:
- manželské poradenství,3 roky;
- dětské poradenství, 15 let;
- psychologicko-pedagogická poradna Přerov;
- Speciálně pedagogické centrum Klíč;
- Privátní psychologická poradna manželů Smékalových 1995 - říjen 2000;
- soukromá, dětská a poradenská psycholožka se zaměřením na školní a výchovné poradenství - dosud.

Spolupráce s Moravským reálným gymnáziem a dlouhodobě se sdružením SPOLU podporujícím integraci dětí a mládeže se zdravotním postižením.

Na katedře psychologie se věnuji oborům pedagogická psychologie, dětské a školní psychologické poradenství.

Spolupráce s MPSV ČR na přípravě standardů a jejich zavedení do praxe.

Publikační činnost:
Noviny Můžeš, Acta psychologica UP, Psychológia a patopsychológia dieťaťa - články na téma role psychologa v procesu školské integrace, pracovní sešity a materiály k seminářům.

Kontakt:
Katedra psychologie FF UP
Vodární 6
772 00 Olomouc

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .