SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Forejtová Eva, Mgr.

[ odpovědi poradce ]
foto/spickove.jpg

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
absolventka psychologie na FF UP

Praxe:
Centrum krizové intervence Spirála
Psychiatricka lecebna Sternberk
Fakultni nemocnice Olomouc
Psychoterapeuticka komunita Horni Berkovice

Kurzy a výcviky
Základní kurz krizové intervence (Remedium, 2005)
Pokračovací kurz krizové intervence se základy první pomoci a sebeobrany (Remedium, 2006)
Critical Incident Stress Management - skupinová krizová intervence (Kanada, 2006)
Psychologická první pomoc - (Baltimore, USA, 2007)

Publikační činnost:
Rocnikova práce: Systematicke naruseni osobní integrity za ucelem vynuceni poslusnosti
Diplomová práce: Critical Incident Stress Management v rámci Psychologické služby HZS ČR

Pracoví historie
- externí krizová pracovnice krizovém centru Spirála, Ústí nad Labem (ambulance, krizová linka);
- konzultantka a lektorka pro psychosociální intervenční tým Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy;
- lektorka programu Prevence násilí na pracovištích ve zdravotnictví a sociálních službách (HMC, ČMKOS);
- lektorka komunikačních dovedností, sebeprezentace a psychologie (Tutor, AZ smart).
V současné době se věnuji poradenství a lektorování jako OSVČ. Zabývám se zvládáním stresu, krizovou intervencí a psychologickými službami pro pracovníky Integrovaného záchranného systému.

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .