SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Gruber Jan, PhDr., Ph.D.

[ odpovědi poradce ]
foto/gruberj.jpg

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
psychologie, FF UK Praha.

Kurzy a výcviky:
výcviky v oblasti neverbáních a relaxačních technik, telefonní krizové intervence,
integrativní psychoterapie.

Praxe:
Lektorská a přednášková činnost (vzdělávací agentury, Vyšší škola informačních služeb, Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity, Universita Karlova.),
poradenská, diagnostická činnost (Český Telecom, Kooperativa.),
poradenská činnost (Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Praha Východ, Západ, individuální konzultace.).

Publikační činnost:
Relaxační techniky (nejen) pro pedagogy, Pedagogické centrum, Praha 2000
Duševní hygiena, ČZU, Praha 2002
Z 43- psychodiagnostická metoda (poster) Olomouc 2002 a další

Organizace v níž působímKontakt:
www.gruber.webz.cz

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .