SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Procházka Ivo, MUDr., CSc.

[ odpovědi poradce ]

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
1.lékařská fakulta - 1983,
atestace z psychiatrie - 1986,
atestace ze sexuologie - 1990,
kandidát lékařských věd - 2001.

Praxe:
3 roky jako psychiatr v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice,
od roku 1986 v Sexuologickém ústavu 1.LF UK a VFN v Praze, od roku 1991 soudní znalec,
od roku 1993 na částečný úvazek psychiatr AIDS centra FN Bulovka,
člen nevládních organizací Gay iniciativa a Česká společnost AIDS pomoc,
mluvčí Fóra nevládních organizací působících v prevenci HIV/AIDS.

Publikační činnost:
přes 100 odborných a 150 populárně naučných publikací, spoluautor knih např. Homosexualita, AIDS a společnost, Transsexualita.

Organizace v níž působím


Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN

Sexuologický ústav v Praze byl založen v roce 1921 jako první univerzitní sexuologický ústav na světě. Zabývá se klinickými problémy a výzkumem sexuálních dysfunkcí, sexuálních deviací, mužské neplodnosti, přeměnou pohlaví u transsexuálů, poradenstvím. Jeho součástí je jednou týdně anonymní a bezplatná Poradna pro HIV včetně možnosti testování na HIV protilátky.

Kontakt:
Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN
Apolinářská 4
120 00 Praha 2

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .