SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Junek Petr, PhDr.

[ odpovědi poradce ]

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
Filosofická fakulta University Karlovy v Praze.

Praxe:
20. let.

Organizace v níž působím


Psychoterapie Břeh

Ambulantní formou poskytujeme:


Služby

• vyšetření dětských pacientů ve věku 0 – 18 let;
• ambulantní systematickou individuální psychoterapii pro děti i dospělé
(dětská psychodynamická psychoterapie; gestalt terapie; psychoanalýza; psychoanalytická
psychoterapie, rogersovská psychoterapie);
• skupinovou psychoterapii pro dospělé (skupinová analýza);
• rodinnou terapii
a to
• pacientům trpícím neurotickými či psychosomatickými obtížemi;
• pacientům s některými poruchami osobnosti.

Předpokládáme

• osobní/telefonické objednání pacienta k vstupnímu vyšetření;
• stručný popis dosavadní léčby a odůvodnění navrhované léčby v případě odesílání jiným
odborníkem.

Pacientům poskytneme

• první nezávazný kontakt-vyšetření, a to bez doporučení nebo na doporučení ošetřujícího lékaře;
• posouzení možností ovlivnění obtíží formou psychoterapie.

Do psychoterapie přijímáme

• motivované pacienty srozuměné s nároky sebepoznávací psychoterapie.


Kontakt:
Psychoterapie Břeh
Rašínovo nábřeží 406/38
128 00 Praha 2

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .