SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Šnerchová Veronika, Mgr.

[ odpovědi poradce ]

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
Absolventka jednooborového studia psychologie na FF UP

Praxe:
příprava a vedení táborů pro děti,
pobyty pro osamělé matky s dětmi Centra pro rodinný život - zajišťování programu pro děti,
praxe v Klubu Nezbeda - nízkoprahové zařízení,
osobní asistence v Občanském sdružení Spolu,
práce s klienty s psychickým onemocněním v Denním centru sv. Josefa ve F-M
práce se staršími lidmi - v domovech důchodců,
pečovatelské službě, LDN, praxe v rámci studia psychologie -klinické praxe (Nemocnice Třinec, Havířov, DK FN Olomouc, Šternberk),praxe v psychologii práce,
praxe v Pedagogicko-psychologické poradně a ve Speciálně pedagogickém centru ve F-M, speciální školy.

Publikační činnost:
Dětské rituály (ročníková práce - 2002)
Syndrom vyhoření u zdravotníků pečujících o seniory (diplomová práce - 2004)
Příležitostně přednášková činnost pro různé organizace (témata sebepoznání, komunikace, vztahy,...)

Organizace v níž působím


V současné době pracuji ve Speciálně pedagogickém centru pro děti s kombinovaným postižením ve Slezské Ostravě jako psycholožka.
Již třetím rokem pokračuji ve výcviku Rodinné terapie (Institut rodinné terapie, Praha-Motol).

Kontakt:
Speciálně pedagogické centrum při Základní škole
Těšínská 98
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .