SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Archivované úvodníky Zaměstnanost

19. 10. 2017 13:42 : Nová kniha:
Nikdy není pozdě na spokojený tým
Podtitul: Model dvojité hvězdy
Furman, Ben; Ahola, Tapani
Když se Furman a Ahola v devadesátých letech 20. století rozhodli aplikovat principy krátké terapie zaměřené na řešení v pracovní oblasti, byli v této oblasti světovými průkopníky. Jejich snaha odvrátit pozornost od problémů k žádoucímu stavu a cílům se však ukázala jako účinná. Postupně vypracovali velmi přehledný a srozumitelný model „dvojité hvězdy“, který je určen pro vedoucí i podřízené, členy pracovních týmů i různých komunit. Autoři zjistili, že největší vliv na to, jsou-li lidé v interpersonálním kontaktu v práci spokojení, mají čtyři faktory: jestli se jim dostává uznání, jestli zakoušejí úspěch, jestli je o ně pečováno a jestli se v práci mohou zasmát. To je jedna čtyřcípá hvězda jejich modelu. Čtyři cípy druhé hvězdy představují náročné pracovní momenty: diskusi o problémech, dávání a přijímání kritiky, práci s urážkami a způsoby, jak se vyrovnat s nezdary. Každý z těchto osmi faktorů je v knize jasně popsán za pomoci mnoha tipů, příkladů a otázek. Řada týmů po celém světě si pro práci s knihou založila studijní týmy, v nichž o jednotlivých tématech diskutuje a tím pracuje na vlastním růstu.

Ukázku z knihy a více informací najdete na www.portal.cz

21. 11. 2016 10:53 :
DEJTE S NÁMI INFORMACÍM SMYSL
>
Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS IP na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč. Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz. Službu DMS provozuje Fórum dárců.¨

26. 05. 2016 22:13 : Podpůrné aktivity RESTART - každé úterý od od 13.00

Vážení uživatelé, a přátelé služby Restart,

s týmem jsme se rozhodli, že úterní aktivity a pondělní Relaxace chceme otevřít nejen pro uživatele, ale i pro bývalé uživatele a obecně pro lidi, kteří se potýkají s nějakým zdravotním znevýhodněním. Úterní aktivity probíhají vždy od 13:00 hodin. V případě změny Vás budeme včas informovat.

Rozpis aktivit ve službě v květnu 2016. Ergoterapie probíhá vždy v pondělí, od 13:00 hodin, a jsou určeny pouze pro uživatele služby Restart. Ostatní podpůrné aktivity budou probíhat každé úterý od 13:00 hodin, relaxace každé pondělí od 13:00 hodin.

Prosíme, abyste se v případě zájmu hlásili předem na e-mail: restart@internetporadna.cz nebo na tel. číslo: 736 447 248 (formou SMS nebo telefonicky).

2. 5. 2016 Ergoterapie

2. 5. 2016 Relaxace - vedené psychologem, Mgr. Petrem Hlušičkou

3. 5. 2016 DRAMATERAPIE - vedené Mgr. Petrem Hlušičkou a Mgr. Bc. Miroslavou Gregorovou

Dramaterapie je terapeutická technika, ve které si vyzkoušíte různé role v situacích, ve kterých jste se v životě ocitli nebo můžete ocitnout. Naučíte se tak, jak v nich přiměřeně reagovat, nalézat na ně řešení nebo k němu přispět.

9. 5. 2016 Ergoterapie

9. 5. 2016 Relaxace - vedené psychologem, Mgr. Petrem Hlušičkou

10. 5. 2016 ARTETERAPIE - vedené Bc. Michalem Sirkou, DiS.

16. 5. 2016 Ergoterapie

16. 5. 2016 Relaxace - vedené psychologem, Mgr. Petrem Hlušičkou

17. 5. 2016 DESKOVÉ HRY

23. 5. 2016 Ergoterapie

23. 5. 2016 Relaxace - vedené psychologem, Mgr. Petrem Hlušičkou

24. 5. 2016 PODPŮRNÉ SKUPINY

Podpůrná skupina je otevřeným a bezpečným prostorem pro všechny, kteří se chtějí navzájem sdílet. Setkání mají terapeutický záměr, a jsou vždy provázány různými tématy. Více informací naleznete na nástěnce či zde. Informovat se můžete také u pracovníků Restart. Setkání začíná ve 13:00 hodin, a vede jej psycholog, Mgr. Petr Hlušička

30. 5. 2016 Ergoterapie

30. 5. 2016 Relaxace - vedené psychologem, Mgr. Petrem Hlušičkou

31. 5. 2016 KOMUNIKACE A VZTAHY aneb jak díky komunikaci získat přátele a navazovat dobré vztahy - sl. Kateřina Vilémová povede workshop na výše zmíněné téma. V případě workshopu je nutné potvrdit účast do 30. 5. 2016.

25. 10. 2015 22:02 : Nová kniha:
Šarmantní násilníci
Beňo Pavel
Kniha volně navazuje na autorův předchozí titul (Můj šéf, můj nepřítel?, 2003), více se však zaměřuje na skutečné příběhy z pohledu psychologa–antimobbingového poradce. Základ tak tvoří 10 kazuistik, které autor komentuje a vysvětluje. V knize jsou podrobněji vysvětleny pojmy, které dostaly souhrnný název „vztahová patologie“. Jde o šikanu, mobbing, bullying, bossing, staffing i nově popsaný jev pod názvem „straining“. Dále je pojednáno o diskriminaci, obtěžování (harassmentu), whistleblowingu či stalkingu. Pozornost je věnována i tzv. kyber-formám takového chování (kyberšikana, kybermobbing, kyberbullying) a popsány jsou některé pojmy související se zneužíváním moderních technologií (grooming, sexting, happy slappying, phishing, hoax). Nakonec se publikace zabývá konceptem důstojné práce a tématem psychického násilí na pracovišti. Kniha, která je určená zaměstnancům, zaměstnavatelům, jejich rodinných příslušníkům, personalistům, manažerům, poradcům, koučům, psychologům, psychiatrům, vzdělavatelům, inspektorům práce, právníkům či sociálním pracovníkům, odráží fakt, že počet případů vztahové patologie bohužel stále roste, avšak spolu s ním se zvyšuje i odborný zájem o tuto tematiku (např. ze strany soudců). Ukázku z knihy a více informací najdete na www.portal.cz
10. 06. 2014 12:15 : Nová kniha:
Mentorink – forma podpory nové generace
Petrášová, Marta Anna; Štěpánek, Zdeněk; Prausová, Ilona
Mentorink je metoda, která funguje na principu rozvíjení méně zkušených jedinců, např. nových kolegů, osobami zkušenými (mentory). Autoři pojímají mentorink jako cestu k dialogu generací, jako návrat k respektování autorit, znalostí a zkušeností při zachování respektu vůči hledání nových, neobjevených cest. Na mentorink pohlížejí jako na způsob podpory příslušníků budoucí generace nejen z hlediska jejich kariéry. Vnímají mentora jako člověka, který otevírá nové možnosti a pohledy, spoluvytváří novou formu života, podporuje odbornost a rozvoj skutečné jedinečnosti.
Více o knize: www.portal.cz
04. 04. 2014 12:59 : Nová kniha:
Pracovní právo pro neprávníky Podtitul: rozbory vybraných ustanovení, praktická aplikace, vzory a příklady
Neščáková Libuše
Publikace je určena manažerům jak podnikatelských, tak i ostatních subjektů (neziskových a příspěvkových organizací), kteří v rámci své vedoucí praxe řídí lidské zdroje. Čtenář by v této knize měl najít odpovědi na své dotazy týkající se problematiky směřující právě k aplikaci jednotlivých zákonů především z pohledu zaměstnavatele. Stěžejními tématy v rámci publikace budou rozbory problematiky ustanovení, které činí v praxi problémy, nebo z jejich aplikace plynou rizika zaměstnavatele.
www.grada.cz
20. 01. 2014 16:14 : Nová kniha:
Týmový koučink
Mohauptová, Eva
Kniha týmový koučink nabízí ucelený pohled na práci s týmy a skupinami metodou koučinku. Téma týmový koučink bylo v dosavadní literatuře zpracováno pouze jako část náležející k práci s týmem, teambuildingem a rozvojem týmu. Autorka se zabývá nejen technikami, ale hlavně podstatou práce s týmem – jak může týmový koučink dobře fungovat a jak může napomoci práci týmu. Kniha je psána pro kouče, personalisty, pracovníky ve vedoucích funkcích, manažery, lektory koučování a teambuildingu.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
12. 12. 2013 10:54 : Nová kniha:
101 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí u přijímacího pohovoru
Müller–Thurau Claus Peter
Jak nejlépe odpovědět na otázky týkající se vašich pracovních zkušeností? Co říci na dotazy zjišťující vaše schopnosti organizovat si svou práci, řídit projekty nebo vést podřízené? Jak zapůsobit jako vyrovnaná osobnost s potřebnými znalostmi a dovednostmi? S touto knížkou vás při přijímacím pohovoru žádný dotaz nezaskočí a vy uděláte ten nejlepší dojem. Najdete v ní 101 nejčastějších otázek a vhodné varianty odpovědí s komentářem. Na otázky totiž neexistuje vždy jen jedna správná odpověď - záleží na tom, o jakou pozici se ucházíte a jaký typ pracovníka firma hledá. Získáte zasvěcené informace ze zákulisí přijímacích pohovorů a rady, na co si dát největší pozor.
www.grada.cz
13. 05. 2013 10:53 : Nová kniha:
10 kroků k obchodnímu úspěchu
Wahlen Christoph
- V knize získáte přesný a systematický popis metody, jak se stát ideálním finančním poradcem, obchodníkem nebo burzovním makléřem. Pomůže vám však k úspěchu také v ostatních profesích i v běžném životě. Po přečtení knihy pochopíte, jak funguje váš vlastní mozek a budete překvapeni tím, že si občas dělá, co chce.
www.grada.cz
11. 03. 2013 12:28 : Nová kniha:
Cíle v pracovním i osobním životě
Jorg Knoblauch
Bohatě strukturovaná kniha nabízí, slovy autora předmluvy, málo teorie a hodně praxe. Za pomoci mnoha dotazníků, obrázků, tabulek, tipů i příkladů nabízí komplexní informace v oblasti stanovování a dosahování cílů. K tomu využívá mnohé osvědčené modely (SMART, flow, rozlišení důležitého a naléhavého, Paretovo pravidlo) i vlastní nápady a zpracovává je do velmi přehledného, srozumitelného a snadno využitelného celku.
Více o knize: www.portal.cz
01. 03. 2013 13:21 : Nová kniha:
Týmový koučink a jeho výhody
Eva Mohauptová
Týmový koučink je název nové knihy Evy Mohauptové a také první knihy o týmovém koučinku u nás. Autorka - koučka provází týmy na cestě ke změnám a zrání už jedenáct let. Zeptali jsme se jí, jaké výhody týmový koučink přináší a jaké typy problémů může pomoci řešit.
Více o knize: www.portal.cz
31. 08. 2012 11:57 : Nová kniha:
Řeč těla na pracovišti
Peasovi, Allan a Barbara
Je prokázáno, že změnou řeči vlastního těla měníte mnohé ve vašem přístupu k životu. Touto cestou je možné dosáhnout pocitu větší jistoty na pracovišti, stát se oblíbenějšími mezi spolupracovníky, být přesvědčivější v pracovních situacích a vystupovat profesionálněji. Pokud změníte vlastní řeč těla, navodíte jiný způsob vztahu k lidem na pracovišti, a i oni se začnou jinak chovat k vám. Zkušení autoři umožňují čtenářům uvažovat o řadě profesních situací – od absolvování vstupního interview do zaměstnání, přes vystupování na firemních párty, až po zvládání prezentací, schůzek a telefonních konferencí… Čtivou a zábavnou formou, plnou praktických doporučení ukazují, že změnit řeč vlastního těla na pracovišti je v pozitivním smyslu slova možné. Knihu ocení čtenáři se zájmem o zlepšení svých komunikačních dovedností na pracovišti a svých pracovních dovedností obecně.
Více o knize: www.portal.cz
18. 06. 2012 11:19 : Nová kniha:
Jak hledat a najít zaměstnání
Siegel Zbyněk
V již třetím vydání knihy JAK HLEDAT A NAJÍT ZAMĚSTNÁNÍ – Rady a tipy pro uchazeče z edice Poradce pro praxi se dozvíte: - jak a kde získat informace o pracovních místech; - jak zaměstnavatele správně oslovit; - jak sestavit atraktivní životopis a motivační dopis a jaké „triky" je možné s úspěchem použít; - jak se vyhnout častým chybám; - jak se připravit na přijímací pohovor a úspěšně jej zvládnout; - jak s jistotou reagovat na obtížné a záludné otázky; - jak překonat pesimismus a neztratit motivaci; - jak se postavit k případnému neúspěchu a získat chuť pro další hledání práce; - speciální rady pro absolventy, mladé bezdětné ženy, ženy s malými dětmi, uchazeče vyššího věku nebo dlouhodobě nezaměstnané.
www.grada.cz
26. 04. 2012 09:37 : Nová kniha:
Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno
Williams John
Nepracujte, hrajte si! Trápíte se v práci, která vás k smrti nudí? Dřete se ve vlastní firmě, která se nikdy pořádně "nerozjela"? Nedokážete se rozhodnout, co vlastně chcete dělat? Je načase odhodlat se ke změně! S touto knížkou dokážete vydělávat na tom, co děláte rádi. Poznáte, jak si vybudovat práci plnou zábavy a svobody. Na mnoha příbězích lidí, kteří si ze svých vášní udělali výnosná živobytí, objevíte 10 tajemství, jak změnit svůj pracovní svět. Autor postupně vyvrací 21 mýtů o práci, mylná a tradovaná přesvědčení, která brání nastoupit cestu k úspěchu a brání v rozletu. Ať už chcete začít podnikat, najít ideální práci, napsat knihu či změnit svět, tato knížka je určena právě vám, nastartuje vaše myšlení tím správným směrem.
www.grada.cz
29. 03. 2012 12:53 : Nová kniha:
Sebedůvěra v práci
Taylor Ros
Zdravá sebejistota je základem úspěchu. Díky ní dokážeme více a máme lepší výsledky. Tato knížka vám pomůže zvýšit vaši sebedůvěru a dále ji rozvíjet. Na začátku se v podrobném dotazníku dozvíte, jaké je vaše sebehodnocení, a pak vás již zkušená psycholožka provede světem sebedůvěry a podělí se o nejzajímavější zjištění, která vyplynula z rozhovorů s dvaceti profesně velmi úspěšnými osobnostmi. Pomůže vám uvědomit si, kdo vlastně jste a co umíte, jak prezentovat svou osobnost jako značku, jak vybudovat své společenské já a přizpůsobit svůj projev nárokům pracovního trhu, ale také jak zapracovat na svých přesvědčovacích schopnostech, emoční stabilitě, řeči těla a jak zvládat konfliktní situace.
www.grada.cz
29. 11. 2011 08:34 : Nová kniha:
Umění změny
Stross, Rudolf
Po malých krocích k velkým změnám v profesním i osobním životě Lidé, kteří se obávají změny, to mají v životě těžké. Životní okolnosti se čas od času mění a spolu s nimi jde ruku v ruce nutnost naší vlastní změny – důvody mohou být osobní, ale i pracovní. Prvním a zásadním momentem je rozhodnutí ke změně, teprve po něm následuje nutnost realizace rozhodnutí. Jak mohou vypadat první kroky? Jak pečovat o další proces změny? Autor popisuje zábavnou a názornou formou základy, utváření a meze procesu změny a nabízí řadu konkrétních a osvědčených podnětů, jak dát svému profesními či osobnímu životu nový směr.
Více o knize: www.portal.cz
16. 09. 2011 10:55 : Nová kniha:
Jak postupovat, chce-li člověk požádat šéfa oddělení o zvýšení platu
Georges Perec
Autor fenomenálního románu Život návod k použití zkoumá možnosti psaní a četby, meze čitelnosti. Podobně jako v jiných dílech si Perec stanovil nějaký formální systém, v jehož rámci se pohybuje. V tomto případě jde o organizační schéma podniku, jehož plánek je připojen v úvodu knihy. Perec rozebírá všechny možné (a často zhola nemožné) eventuality, jež mohou nastat ve chvíli, kdy úředník jde požádat svého šéfa o zvýšení platu. Na základě různých hypotéz, co v okamžiku rozhodnutí a posléze na dotyčného čeká, vzniká komplikovaný příběh plný odboček, návratů, výčtů všemožných překážek, kdy se perspektiva možného setkání s šéfem stává stále méně pravděpodobnou
www.grada.cz
21. 09. 2010 11:17 : Nová kniha:
Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout
Christian Stock
Cítíte se dlouhodobě a neúměrně vytíženi? Jste často ve stresu? Nemáte už sílu takto dále pokračovat? Pak vám hrozí tzv. vyhoření. V této knížce plné příkladů ze života zjistíte, čím se vyhoření liší od "normálního" stresu, jak jej poznáte a zda jste kandidátem na vyhoření. Poznáte, jak vyhoření účinně předcházet a jak řešit již existující problém. Ať už jste přetěžováni v zaměstnání, anebo se musíte vyrovnat se složitými rodinnými událostmi, pojďte se naučit, jak s vyhořením úspěšně bojovat.
www.grada.cz
17. 08. 2010 21:06 : Nová kniha:
Komunikace a prezentace
Jiří Plamínek
V knize uznávaného lektora a konzultanta se dozvíte, jak se chovat v nejčastějších komunikačních situacích - když potřebujete něco pochopit, něco vysvětlit, vést s někým rozhovor, řídit diskusi, zařídit, aby si někdo něco pamatoval, někoho o něčem přesvědčit, či dokonce motivovat k určitému jednání. Čtivý a prakticky zaměřený výklad je prokládán řadou obrázků a příkladů z praxe.
www.grada.cz
01. 08. 2010 10:21 : Nová kniha:
Odložím to na zítra
Kathrin Passig, Sascha Lobo
Jak si zorganizovat život bez zbytečného organizování. Téměř každý má sklon odkládat věci a hrnout před sebou nevyřízené povinnosti. Pro tuto vlastnost existuje označení prokrastinace (z latinského cras – zítra). Kniha je určena všem, kteří prokrastinací trpí. Autoři ukazují cestu, jak se vyhnout tlaku nekonečných seznamů úkolů, a jak se naučit zvládat nedostatek času a přetlak termínů bez špatného svědomí. Knihu ocení čtenáři se zájmem o zlepšení svého pracovního i životního stylu.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
10. 07. 2010 12:22 : Nová kniha:
Hodnocení pracovníků
František Hroník
Znalosti a lidé jsou hlavními kapitály podniku. Najít ve správný čas na správném místě správného pracovníka není vůbec snadné. Kniha PhDr. Františka Hroníka „Hodnocení pracovníků“ se proto osobitým, kreativním a velmi praktickým způsobem zaměřuje na oblast hodnocení pracovníků. Vždyť pravidelné hodnocení zaměstnance přispívá k vytvoření motivačního firemního klimatu, napomáhá otevřené komunikaci uvnitř podniku a ke vzájemnému sdílení firemních hodnot a principů. Publikace je tak určena nejen všem řídícím pracovníkům, ale i jejich podřízeným.
www.grada.cz
26. 06. 2010 18:42 : Nová kniha:
Nenechte sebou manipulovat
Nazare-Aga, Isabelle
Zajímavé téma je u nás v knižní podobě zpracováno poprvé, ačkoliv do kontaktu s lidmi, kteří námi manipulují, se dostáváme nezřídka. Nemusí to být jen v obchodě, v reklamě či v politice. Manipulace nachází živnou půdu i v prostředí rodinném, v partnerských vztazích, v pracovním prostředí. Pro objekt manipulace je nejen nepříjemná, ale může mít i sociální a psychické důsledky. Kniha chce pomoci, jak se před manipulátory, někdy sympatickými a kultivovanými, jindy tyranskými, chránit.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
14. 06. 2010 21:28 : Nová kniha:
Jak hledat a najít zaměstnání
Zbyněk Siegel
Nové, aktualizované vydání oblíbené příručky přináší ověřené rady a tipy pro všechny uchazeče o zaměstnání. Absolventi, ženy po mateřské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaní, uchazeči vyššího věku a další lidé obtížně hledající zaměstnání v knížce najdou více rad, jak překonat svůj pesimismus, jak efektivně hledat práci a oslovovat zaměstnavatele, jak při výběru uspět a pracovní místo získat. Autor dokládá, že každý člověk má nějaké přednosti a zkušenosti, které může nabídnout, a radí, jak tyto své přednosti najít a vyzdvihnout v životopisu a při pohovoru.
www.grada.cz
30. 05. 2010 20:57 : Nová kniha:
Firemní vzdělávání
Hana Bartoňková
Zabýváte se ve své profesi, či při svém studiu vzděláváním pracovníků ve firmě? Máte na starost rozvoj pracovníků a hledáte možné a vhodné cesty pro co nejlepší postup tvorby strategie firemního vzdělávání? Zabýváte se již nyní, nebo se chcete v budoucnu zabývat řízením a rozvojem lidských zdrojů? Působíte jako lektor v oblasti vzdělávání pracovníků? Studujete obory související s řízením a rozvojem lidských zdrojů, či personálním managementem? Pak je tato kniha určena právě vám. Pomůže vám dívat se na vzdělávání pracovníků ve firmě z perspektivy strategického a kompetenčního přístupu. Usnadní vám orientaci v prostředí a v množství zdrojů, které můžete využít pro přípravu, realizaci, či vyhodnocení firemního vzdělávání.
www.grada.cz
15. 05. 2010 18:47 : Nová kniha:
Etiketa v zaměstnání
Inge Wolff
Telefonát se šéfem, večeře s vašimi obchodními partnery nebo dopisový kontakt se zákaznicí – dobré společenské chování v zaměstnání je žádaným a důležitým faktorem pro váš úspěch, protože kdo se s jistotou pohybuje na profesním parketu, působí suverénně a sympaticky. Tento poradce vám ukáže, jak se předvést z té nejlepší stránky a jak zabránit různým nástrahám.
www.grada.cz
03. 05. 2010 09:12 : Nová kniha:
15 typů lidí - jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat
František Bělohlávek
Jak efektivně komunikovat s intrikánem, perfekcionistou či plachým člověkem? Jak poznat neschopného, fantastu či nepostradatelného? Jaké mají silné stránky? Jaké problémy způsobuje arogantní typ či byrokrat? Jak reagovat na jejich tvrzení? V úvodním testu zjistíte, jakým typem či kombinací typů je určitý člověk, a poté se dozvíte, jak se daný typ člověka projevuje, jaké jsou jeho silné stránky či naopak jaké problémy způsobuje, proč se chová právě určitým způsobem, a jak s daným člověkem s úspěchem jednat, jak jej nejlépe vést a motivovat. Čtivý text doplňují fotografie zachycující jednotlivé typy.
www.grada.cz
17. 04. 2010 20:46 : Nová kniha:
100 zlatých pravidel pro úspěšnou kariéru
Richard Templar
Světový bestseller na českém trhu! Máte potřebné vzdělání, jste dobří ve svém oboru, jste pracovití. Ale jste úspěšní? Stoupá vaše kariéra vzhůru? Zatímco ostatní se soustředí pouze na to, co dělají, vy díky 100 zlatým pravidlům zjistíte, že jde nejen o to, CO děláte, ale zejména, JAK to děláte a jak to ostatní vnímají. Držte se 100 zlatých pravidel pro úspěšnou kariéru a budete respektovaní, oceňovaní a obdivovaní. Ostatní budou stále jen dobří. Vy budete nejlepší!
www.grada.cz
05. 04. 2010 15:02 : Nová kniha:
Člověk a čas
Petr Pacovský
Kniha je určena pro každého čtenáře, který se zabývá formami seberozvoje - nejen manažerům, ale všem, kteří chtějí dosahovat výborné výsledky a přitom se cítit dobře. Představuje originální přístup, který reaguje na vzrůstající nároky dnešní doby - přemíru informací, možností a požadavků stihnout stále více úkolů a zároveň touhu být úspěšný a šťastný jak v práci, tak i rodině a společnosti. Petr Pacovský však namísto klasických rad, jak lépe používat techniky a pomůcky plánování času, radí nezabývat se tolik časem, ale zaměřit se na sebe. Ukazuje, že řešení spočívá spíše ve změně našeho přístupu k času, k sobě, ve změně našeho myšlení, našich postojů a návyků.
www.grada.cz
20. 03. 2010 18:56 : Nová kniha:
Sestavte si atraktivní životopis
Zbyněk Siegel
Jak správně napsat životopis, abyste zdůraznili své přednosti, potlačili nedostatky a přesvědčili zaměstnavatele, že vy jste pro něj ti praví? To je pro váš úspěch při hledání práce klíčové. Díky této knížce to dokážete snadno i vy! Dozvíte se a na mnoha příkladech poznáte, jaká je vhodná forma, struktura či délka životopisu, co do životopisu uvést a co určitě neuvádět, jak vhodně formulovat, co umíte a znáte, jak nejlépe prezentovat své pracovní zkušenosti a své vzdělání. Velkou část knihy tvoří ukázky a vzory životopisů, s nimiž uchazeči nebyli úspěšní, a nových, upravených životopisů, s nimiž stejní uchazeči uspěli, a také ukázky vhodných a nevhodných fotografií přikládaných k životopisu. Autor se též věnuje sestavení motivačního neboli průvodního dopisu, na který byste neměli při hledání práce zapomenout.
www.grada.cz
06. 03. 2010 10:12 : Nová kniha:
Přijímací pohovor
Ros Jay
S touto knihu se přijímacího pohovoru již nemusíte bát. Budete vědět, jak se na něj perfektně připravit, jak vyvolat pozitivní první dojem, jak zvládnout trému a nervozitu, jak při rozhovoru komunikovat, jednat a využít řeč těla, jak odpovídat na otázky, včetně těch nejobtížnějších, a na co se sami zeptat. Dozvíte se také, jak uspět u rozhovorů, které mají rozpoznat vaše kompetence (např. schopnost týmové práce, sebemotivace, prezentační dovednosti apod.), jak zvlá dnout psychologické testy a účast na Assessment Centre. Nakonec zjistíte, jak ještě vylepšit svou pozici při případném druhém kole přijímacího pohovoru, a co dělat, když čekáte na výsledky a následně jste tím vybraným, anebo v tuto chvíli bohužel ne.
www.grada.cz
21. 02. 2010 14:38 : Nová kniha:
Syndrom vyhoření v práci i osobním životě
Angelika Kallwass
"Cítím se vyčerpaný," "už nemohu" - stále více lidí se dostává do situací, kdy mají pocit, jako by jim docházely síly, cítí se přetížení, nervózní a vystresovaní. Od těchto pocitů celkového stavu vyčerpání je jen malý krok ke skutečnému syndromu vyhoření. V takovém případě se jedná o vážný zdravotní problém, který se týká jak naší psychické, tak i fyzické stránky. Jeho příčiny při tom tkvějí nejčastěji v příliš vysokých pracovních, společenských, ale i rodinných očekáváních.
Ukázky: Kolik vlastně sneseme?, Přetížení a ztráta orientace
Více o knize: www.portal.cz
06. 02. 2010 19:17 : Nová kniha:
Umění sympatie
Frank Naumann
Pokud selháváte při hledání zaměstnání, při navazování vztahů ve vašem okolí nebo při flirtu, přestože nejste méně kompetentní než ostatní, je načase přezkoumat vaši schopnost být druhým sympatický. Sympatie totiž představuje sociální dovednost, které je možné se naučit. Sestává z řady citlivých způsobů mezilidského jednání a projevuje se ve schopnosti vzbuzovat na první pohled důvěru v očích druhých lidí. Kniha je psána pro čtenáře se zájmem o zdokonalení vlastních sociálních dovedností.
Ukázky: Ostýchavost-masový jev, Úloha krásy a prestiže
Více o knize: www.portal.cz
24. 01. 2010 16:27 : Nová kniha:
Zájmové vzdělávání dospělých
Michal Šerák
Práce komplexně popisuje oblast zájmového vzdělávání dospělých a hodnotí jeho význam pro rozvoj jedince a společnosti. Text analyzuje informační materiály, které ukazují situaci této oblasti v ČR, zabývá se situací na trhu vzdělávání, charakterizuje jednotlivé typy zájmového vzdělávání a uvádí i přehled hlavních institucí, které se jím zabývají.
Ukázky: Formy zájmového vzdělávání , Zájmové vzdělávání dospělých
Více o knize: www.portal.cz
29. 12. 2009 17:03 : Nová kniha:
Rodina a práce-jak je sladit a nezbláznit se
Michaela Marksová-Tominová
Kniha se věnuje problematice skloubení rodinného a profesního života, která se v poslední době stává čím dál více diskutovanou a populární. Má za úkol povzbudit zejména rodiče, ať už nastávající, nebo rodiče dětí v předškolním věku, že kombinace rodinného a pracovního života je možná. Po narození dítěte nemusí na několik let zcela rezignovat na svůj osobní a profesní život, naopak pokoušet se je sladit je zcela normální a není třeba mít výčitky svědomí.
Ukázky: Těhotná neznamená dementní, Růžová holčička a modrý chlapeček
Více o knize: www.portal.cz
06. 12. 2009 13:03 : Nová kniha:
101 strategií jak se nezbláznit v šíleném světě
Arnold A. Lazarus, Clifford N. Lazarus
Autoři, zkušení praktici v oblasti duševního zdraví, nabízejí množství užitečných informací pro čtenáře, kteří trpí duševní nepohodou, ale i těm, kteří usilují o kultivaci svého duševního života. Kniha je rozdělena do 101 krátkých kapitol, z nichž každá začíná krátkou kazuistikou či popisem situace vztahující se ke konkrétnímu tématu.
Ukázky: O vlastní nepostradatelnosti, Závislost na kofeinu
Více o knize: www.portal.cz
19. 10. 2009 12:29 : Nová kniha:
100 tajemství lidského úspěchu
David Niven
Co mají úspěšní lidé společného? Tímto tématem se již zabývala řada výzkumů a studií. Vědci studovali vlastnosti a charakterové rysy úspěšných lidí, zkoumali to, čemu věří, a jaké mají životní návyky. Psycholog David Niven zpracoval ve své knize výstupy zhruba tisícovky těchto studií a výzkumů a předkládá je čtenáři ve formě přehledné, zajímavé a srozumitelné. Knihu tvoří 100 krátkých kapitol, z nichž každá je popisem jednoho prostého důvodu, který může v životě člověka přispět k jeho úspěchu.
Ukázky: K manželským konfliktům se stavte čelem, Vaše práce a život musí do sebe zapadat
Více o knize: www.portal.cz
04. 10. 2009 17:25 : Nová kniha:
Spokojeně v zaměstnání
Fritz Hannelore
Mnozí lidé nejsou spokojení ve svém zaměstnání - jsou přetíženi prací, nebo je jejich práce nudná, dostávají se do stresových situací se svými kolegy, pociťují nedostatek podpory od svých nadřízených, domnívají se, že jejich plat je příliš nízký, nebo se obávají propuštění ze zaměstnání, a někteří si uvědomují, že v jejich práci přicházejí zkrátka jejich potřeby, přání a cíle. Knihu uvítají nejen ti, kteří zažívají nespokojenost ve svém zaměstnání, ale také ti, kteří chtějí pracovat na svých pracovních vztazích a kariéře.
Ukázky: Jak pozitivně čelit náladovým kolegům a pesimistům, Jak můžeme snížit pracovní zátěž
Více o knize: www.portal.cz
13. 09. 2009 18:10 : Nová kniha:
Nejlepší odpovědi na 300 nejčastějších otázek u přijímacího pohovoru
Susan Hodqson
Se záludnými a obtížnými otázkami se setkáte při každém přijímacím pohovoru. To, jak na ně odpovíte, přitom vytváří rozhodující dojem o vás a zásadně ovlivňuje výběr vítězného uchazeče. Tato knížka vám pomůže se na přijímací pohovor perfektně připravit a odejít z něj jako vítěz.
www.grada.cz
29. 08. 2009 18:49 : Nová kniha:
Etiketa v zaměstnání
Inge Wolff
Telefonát se šéfem, večeře s vašimi obchodními partnery nebo dopisový kontakt se zákaznicí – dobré společenské chování v zaměstnání je žádaným a důležitým faktorem pro váš úspěch, protože kdo se s jistotou pohybuje na profesním parketu, působí suverénně a sympaticky. Tento poradce vám ukáže, jak se předvést z té nejlepší stránky a jak zabránit různým nástrahám.
www.grada.cz
19. 08. 2009 15:26 : Nová kniha:
Zákoník práce 2010 v praxi – komplexní průvodce s řešením problémů
Jaroslav Jakubka
V této jedinečné publikaci vám autor poradí, jak řešit nejčastější problémy, které v praxi přináší nový zákoník práce. Při své každodenní práci můžete využít i 65 zpracovaných konkrétních vzorů pracovněprávních dokumentů s odkazy na zákon, které jsou zařazeny na konci každé kapitoly.
www.grada.cz
18. 06. 2009 12:01 : Nová kniha:
Jak zvládat a řídit problémové zaměstnance
Laurence Miller
Jak jednat s komplikovanými a obtížnými zaměstnanci, jak je zvládnout a efektivně řídit? Nemusíte být psychology, abyste byli dobrými manažery. Tato knížka vám ukáže, jak aplikovat principy psychologie na komplexní a často nepochopitelné problémy lidí, jimž musíte čelit ve své práci.
www.grada.cz
13. 05. 2009 13:22 : Nová kniha:
Koučink – věda i umění (Vnitřní dynamika)
Marilyn Atkinson, Ph.D.; Rae T. Chois
První díl z třídílného cyklu Koučink – věda i umění představuje praktické uvedení a metodiku profesionálního koučování pomocí cíleného rozhovoru. Skrze praktická cvičení a návody učí vést plynulou a smysluplnou konverzaci, která vyústí do inspirovaného a poučeného jednání.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
21. 04. 2009 13:09 : Nová kniha:
7 skrytých důvodů, proč zaměstnanci odcházejí z firem
Leigh Branham
Často má zaměstnanec pádnější důvody, než je vyšší plat či lepší příležitosti, proč opouští vaši firmu. Více než 80 % pracovníků říká, že důvodem není to, že na druhé straně plotu je tráva zelenější, ale je to převaha negativních faktorů v jejich současné práci - od špatného vedení přes nedostatek příležitostí či chybějící zpětné vazby až po strašnou firemní kulturu
www.grada.cz
31. 03. 2009 11:01 : Nová kniha:
Cesta z mlčení
Viktorie Bartoníčková; Alžběta Dvořáková
Bývalou letušku postihuje po návratu z letní prázdninové cesty do Londýna cévní mozková příhoda, jejímž následkem je těžká afázie. Hrdinka zůstává uzavřená ve vlastním duševním světě, bez možnosti komunikace s okolím, ve velmi vážné životní situaci – před riskantní těžkou operací.
Ukázky: 1. kapitola , 1. kapitola
Více o knize: www.portal.cz
09. 03. 2009 10:56 : Nová kniha:
Učitel Příprava na profesi
Radmila Dytrtová, Marie Krhutová
Současná teorie a výzkum v oblasti pedagogiky a školství se stále více a více zaměřuje na profesionalizaci vzdělávání. Přinášíme vám proto zbrusu novou publikaci PhDr. Radmily Dytrtové, CSc., a PeadDr. Marie Krhutové. Autorky se zaměřily zejména na pedagogickou přípravu na profesi učitele.
www.grada.cz
09. 02. 2009 10:58 : Nová kniha:
Nenásilná komunikace
Marshall B. Rosenberg
Většina z nás byla vychovávána k posuzování, soutěživosti, ke kladení požadavků a ke komunikaci s lidmi v termínech, co je „správné“ a co „špatné“. Komunikace v tomto smyslu často vede k nedorozuměním.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
15. 01. 2009 13:02 : Nová kniha:
Kdy do důchodu a za kolik 10. aktualizované vydání
Jan Přib
Již 10. vydání této praktické publikace je aktualizováno v souladu s novelami předpisů, které jsou platné od 1. 1. 2009. Publikace vám podává názorný výklad, jak si vypočítat důchod, jaké údaje jsou k tomu potřebné, jaké jsou konkrétní podmínky nároků na jednotlivé druhy starobního důchodu, jak se o důchod žádá apod.
www.grada.cz
12. 12. 2008 10:45 : Nová kniha:
Umění konverzace
Naumann Frank
Kniha nepřináší hlubokomyslné pravdy, ale zcela praktické podněty a nápady pro rozšíření a prohloubení komunikačních dovedností pro každodenní použití. Na základě poznatků z oblasti psychologie komunikace autor ukazuje, že oblíbení lidé nejsou nositeli zvláštního charismatu.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
11. 11. 2008 09:25 : Nová kniha:
Rétorika a prezentace 7., aktualizované vydání
Emil Hierhold
Sedmé, aktualizované vydání velmi úspěšné publikace o prezentaci a slovním projevu je určeno manažerům a vedoucím projektů, specialistům, prodejcům, lektorům, konzultantům a všem, kteří prezentují sami sebe, firmu, produkt či myšlenky, kteří přednášejí, lektorují či jinak veřejně vystupují.
www.grada.cz
21. 10. 2008 11:23 : Nová kniha:
Přehled moderních politologických teorií
Blanka Říchová
Politika ovlivňuje náš život v malém i velkém, politické dění se každodenně předvádí v médiích, každý z nás se na něm jako občan podílí. Nakolik ale rozumíme obecnějším procesům, které politiku utvářejí? A jak se je snaží popsat a vysvětlit moderní věda?
Ukázky:
Více o knize: www.portal.cz
30. 09. 2008 12:55 : Nová kniha:
Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy
Hana Scholleová
Lidé na vedoucích pozicích i někteří specialisté potřebují rozumět nejen svému oboru, ale také ekonomice a financím firmy - i když nejsou finančními manažery či ekonomy. Řada z nich však nemá hlubší ekonomické vzdělání a pociťuje významné nedostatky v oblasti ekonomické teorie a její aplikace v praxi.
www.grada.cz
10. 09. 2008 08:40 : Nová kniha:
Anarchie a řád ve světové politice
Pavel Barša; Ondřej Císař
Je jednání států řízeno normami společenství, které mají svou vlastní váhu, nebo každý jedná pouze ve svém zájmu a v mezinárodních vztazích převládá anarchie? Podobně jako v jiných oborech sociálních věd i v mezinárodních vztazích se uplatňuje řada často i protichůdných teorií.
Ukázky: ,
Více o knize: www.portal.cz
22. 08. 2008 18:38 : Nová kniha:
Systémy médií v postmoderním světě
Daniel C. Hallin, Paolo Mancini
Kniha, která představuje základní přehled národních mediálních systémů euro-amerického prostoru, je přelomovou studií z oblasti systémového pohledu na média. Je kvalitním studijním materiálem pro studenty oborů žurnalistika, mediální studia a politologie.
Ukázky: Předmluva autorů , Příprava a možnosti uplatnění pedagoga
Více o knize: www.portal.cz
30. 07. 2008 11:08 : Nová kniha:
Čerpáme finanční zdroje EU praktický průvodce
Vilamová Šárka
Autorka navazuje na knihu Jak získat finanční zdroje EU a aktuálně přijatou evropskou legislativu i veškeré návazné dokumenty, včetně programových dodatků k jednotlivým operačním programům. Aktuální informace jsou podány v ucelené, detailní podobě a srozumitelnou formou.
www.grada.cz
08. 07. 2008 11:24 : Nová kniha:
Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe
Romana Provazníková
V ucelené formě a vyčerpávajícím způsobem se zabývá problematikou místních financí a financování územních samospráv. Autorka řeší otázky v oblastech rozpočtového určení daní v rámci obcí a krajů, problém rostoucí zadluženosti územních samospráv a její regulace a v neposlední řadě také legislativní a ekonomické aspekty ve vztahu k majetku municipalit a krajů.
www.grada.cz
20. 06. 2008 13:48 : Nová kniha:
Prezentace
John Townsend
Kapesní příručka podnětů, postupů a technik užitečných pro úspěšnou prezentaci na pracovních setkáních a konferencích všech typů.Kniha je užitečným zdrojem podnětů a technik pro začátečníky, stejně však může být podnětná pro ty, kteří jsou na poli prezentace zkušenější.
Ukázky: Hlavní body , Maxův příběh
Více o knize: www.portal.cz
02. 06. 2008 10:03 : Nová kniha:
Financování vlastního bydlení
Petr Syrový
Již 4. vydání této praktické publikace je nejen aktualizováno, ale i přepracováno - především v kapitolách o stavebním spoření (nové podmínky) a hypotečních úvěrech. Pokud si potřebujete vyřešit svou bytovou situaci, uvažujete-li o spoření či o úvěru, pak vám tato publikace umožní zorientovat se ve finančních otázkách (např. v podmínkách získání či splácení úvěru) a výrazně usnadní vaše rozhodnutí. Na četných názorných příkladech je v knize přístupnou formou podán souhrnný přehled o možnostech koupě nebo výstavby vlastního domu či bytu. Autor vysvětluje a ilustruje, jak lze použít stavební spoření či hypoteční úvěr i jak lze tyto způsoby financování vzájemně kombinovat a tak využít výhod obou produktů (státní podpora, daňové zvýhodnění).
www.grada.cz
13. 05. 2008 09:35 : Nová kniha:
Jak zkoumat politiku
Petr Drulák a kol.
Zatímco studium historie, ekonomie, sociologie či antropologie se neobejde bez metodologické průpravy, studenti politologie zůstávají metodologií nedotčeni. Výsledkem je jejich metodologická bezradnost při konfrontaci s empirickým výzkumem.
Ukázky: Rétorika výzkumu, , Metody získání biografických dat.
Více o knize: www.portal.cz
28. 04. 2008 09:36 : Nová kniha:
Jak získat, udržet a neztrácet autoritu
Alena Vališová
Jak rozvíjet a neztrácet autoritu? Jak se bránit zneužití moci? Na čem závisí sociální úspěšnost? Jak efektivně komunikovat v různých situacích? Co podmiňuje, že si nás lidé váží a respektují nás? Na tyto a podobné otázky odpovídá kniha Jak získat, udržet a neztrácet autoritu. Pokud si přejete podpořit své postavení v soukromém i profesním životě, lépe pochopit sám sebe i druhé a posílit své sebevědomí, pak je tato kniha určena právě vám. V knize je uvedeno mnoho praktických cvičení, která mohou být vítaným pomocníkem při individuálním rozvoji.
www.grada.cz
08. 04. 2008 08:41 : Nová kniha:
Nenechte se šikanovat kolegou Mobbing – skrytá hrozba
Lenka Svobodová
V praktické a čtivé příručce české autorky se dozvíte, jak se bránit mobbingu, tedy systematickému, cílenému, opakovému a často i protiprávnímu zásahu do pracovního a soukromého života člověka ze strany kolegy či kolegů. Kniha také radí, jak mobbingu předcházet, co by měl udělat šéf, co se stane, když se mobbingu nechá volný průběh, zda může za mobbing i oběť či jak mohou pomoci kolegové. Srozumitelný výklad doplňují zajímavé příklady z praxe. Mnohdy je zbytečné, abyste kvůli neúnosnému tlaku opouštěli svou práci - raději sáhněte po této srozumitelné příručce. Pomůže vám!
Ukázky: ,
Více o knize: www.grada.cz
13. 03. 2008 23:23 : Nová kniha:
Umění diplomatického jednání
Naumann Frank
Umění diplomatického jednání není přežitkem dávných dob, právě naopak. Dnes více než kdy v minulosti platí, že na poli osobních i profesních vztahů sklízejí plody vítězství ani ne tak bojovníci prosazující své názory za každou cenu, ale spíše diplomaté schopní citlivě jednat, nacházet kompromisy, hledat nová kreativní řešení, získávat nové spojence na svou stranu.
Více o knize: www.portal.cz
21. 02. 2008 13:29 : Nová kniha:
Buďte pány svého času
Delivré Francois
Kniha se zabývá otázkami uspořádání a prožívání času ze dvou hledisek - z hlediska účinnosti a z hlediska zachování klidu a pohody. Autor chce pomoci čtenářům, aby dokázali uskutečňovat své osobní cíle a zvládali v klidu veškeré činnosti. Ukazuje názorně problémy a příčiny nezdarů, klade otázky k zamyšlení, z nich vyvozuje podněty a doplňuje cvičeními. Knihu uzavírá soubor otázek, test, s nímž si čtenář uvědomí, na co se zaměřit, co mu nejvíc brání v účinném uspořádání času.
Ukázky: Spěchá to! , Rušiví činitelé magického myšlení
Více o knize: www.portal.cz
31. 10. 2007 22:46 : Novinka:
Syndrom vyhoření v práci i osobním životě
Kallwass Angelika
"Cítím se vyčerpaný," "už nemohu" - stále více lidí se dostává do situací, kdy mají pocit, jako by jim docházely síly, cítí se přetížení, nervózní a vystresovaní. Od těchto pocitů celkového stavu vyčerpání je jen malý krok ke skutečnému syndromu vyhoření....Kniha je psána pro čtenáře, kteří pociťují stavy únavy a vyčerpání, a pro ty, kteří chtějí zlepšit kvalitu svého života.
Ukázky: Kolik vlastně sneseme?, Přetížení a ztráta orientace, více informací a ukázek na www.portal.cz
10. 09. 2007 14:47 : Nová kniha:
Vše o přijímacím pohovoru

Jak poznat druhou stranu - 2. přepracované vydání
Marek Matějka, Pavel Vidlař
Na trhu je velké množství titulů, které se věnují tematice přijímacího pohovoru. Proč si zvolit právě tuto knihu a ne nějakou jinou? V čem je odlišná od všech ostatních? Co nového či přínosného se v ní dozvíte? Odlišnost této knížky spočívá mimo jiné právě v tom, že si nečiní nárok kohokoli doslova přes noc naučit umění získat skvělé zaměstnání bez usilovného snažení - je tedy věcně korektní. Cílem publikace je pomoci každému uchazeči či zájemci o zaměstnání umět se zorientovat nejen na trhu práce, ale i v sobě samém, a tak lépe uplatnit své schopnosti. ... www.grada.cz
28. 02. 2007 13:53 : Nová kniha:
Testy u přijímacího pohovoru
Martin Hartenstein, R?diger Arnscheid
Tato kniha je určena všem, kdo se chtějí ucházet o zaměstnání a mají obavy z toho, že budou při přijímacím pohovoru testováni. Seznámíme vás o obvyklými druhy testů a s tím, jak se na ně optimálně připravit a jak se na ně dívat z pohledu potenciálního zaměstnavatele. S výběrovými testy nebo assessment centrem se dnes můžete setkat téměř všude. I zdánlivě „normální“ představovací pohovory jsou spojovány s testy. S touto příručkou však obavy z přijímacích testů rychle ztratíte. www.grada.cz/katalog
26. 01. 2007 17:06 : Pripravujeme:
Hodnocení pracovníků
František Hroník
Znalosti a lidé jsou hlavními kapitály podniku. Najít ve správný čas na správném místě správného pracovníka není vůbec snadné. Kniha PhDr. Františka Hroníka „Hodnocení pracovníků“ se proto osobitým, kreativním a velmi praktickým způsobem zaměřuje na oblast hodnocení pracovníků. Vždyť pravidelné hodnocení zaměstnance přispívá k vytvoření motivačního firemního klimatu, napomáhá otevřené komunikaci uvnitř podniku a ke vzájemnému sdílení firemních hodnot a principů. Publikace je tak určena nejen všem řídícím pracovníkům, ale i jejich podřízeným. www.grada.cz/katalog
22. 11. 2006 15:26 : Nová kniha:
Nejlepší odpovědi na 300 nejčastějších otázek u přijímacího pohovoru
Příručka pro ty, co chtějí uspětt
/Susan Hodgson/
Se záludnými a obtížnými otázkami se setkáte při každém přijímacím pohovoru. To, jak na ně odpovíte, přitom vytváří rozhodující dojem o vás a zásadně ovlivňuje výběr vítězného uchazeče. Tato knížka vám pomůže se na přijímací pohovor perfektně připravit a odejít z něj jako vítěz. Dozvíte se v ní, jak nejlépe odpovídat na více než 200 otázek - od těch klasických, s nimiž se setkáte u každého přijímacího pohovoru, např. "Proč chcete pracovat právě pro nás?", přes složitější, jako jsou "Máte nabídku na jiné pracovní místo?" nebo "Proč odcházíte ze současného zaměstnání?", až po vyloženě úskočné otázky, jako např. "Máte děti?" či "Jste ženatý?" Objevte umění využít každou otázku ve svůj prospěch. Nebuďte pouze dobří, buďte nejlepší! www.grada.cz/katalog
16. 10. 2006 13:35 : Právě vychází:
ANGLIČTINA - Zlomte své věčné začátečnictví
100 jednoduchých rad, jak na angličtinu efektivně a bez stresu
/David Gruber/
Jak se přinutit studovat? Jak překonat krize a vytrvat? Jak si pomoci při nedorozumění? Co se naučit dříve a co později? Jak získat sebedůvěru? Známý propagátor technik duševní práce, rychločtení a efektivní výuky jazyků nechce nahrazovat ani konverzační příručku, ani slovník. Tato kniha vás na rozdíl od učebnic nepodaruje rybou, ale ukáže vám, jak ryby lovit - naučí vás vybírat si, z čeho, s kým a jak se učit. Získejte návyky, které vám pomohou úspěšně zvládnout cizí jazyk. www.grada.cz/katalog
14. 08. 2006 13:06 : Právě vychází:
Moderní žena
Dokonalá profesní image
/Marie Němcová/
Nejnovější kniha o image se zaměřuje na profesní život moderní ženy. Velmi cennou výhodou této ojedinělé publikace je, že vychází z ryze českého prostředí. Cťenářky z řad laické veřejnosti si osvojí celou řadu nových dovedností, díky kterým se stanou dokonalejšími a konkurenceschopnějšími. Otevřou se jim možnosti k lepšímu uplatnění v profesním životě. Kniha poradí, jak se stát osobností, zviditelnit se, prosadit se, zvýšit si sebevědomí a přitom se chovat přirozeně. Stranou nezůstává ani umění komunikovat, naslouchat, dodržovat interpresovanální zóny, kritizovat, přesvědčovat i vést jednání s šarmem i samozřejmostí. www.grada.cz/katalog
12. 06. 2006 11:02 : Zajímavá kniha:
Jak se asertivně prosadit
/Radkin Honzák, Vladimíra Novotná/
Mnoho lidí vyhledává psychiatrickou nebo psychologickou pomoc i v případech, kdy by si své problémy mohli vyřešit sami. Mohli by je dokonce vyřešit dříve, než se nakupí do takového množství, že se stávají nepřehlednými. Často jim k tomu nechybí chuť a odvaha, ale spíš schopnost vidět pravou podstatu problému. Se „selskou psychologií“ vystačíme v běžném životě ve většině případů. Někdy se však objeví případy zamotané, kdy je užitečné znát některé zákonitosti vědecké psychologie. A právě ty najdete v knize renomovaných českých autorů MUDr. Radkina Honzáka, CSc. a MUDr. Vladimíry Novotné. www.grada.cz/katalog
09. 06. 2006 16:04 : Nově vyšlo:
Spokojeně v zaměstnání
Hannelore Fritz
Autorka nabízí vodítka, jak včas rozpoznat faktory pracovní nespokojenosti a předkládá řadu praxí prověřených možností, cvičení a podnětů, jak tuto problematiku řešit. Knihu uvítají také ti, kteří chtějí pracovat na svých pracovních vztazích a kariéře. Ukázky: Konečně jednou odejít včas z práce, Příprava rozhovoru o platu. http://obchod.portal.cz/kniha
05. 05. 2006 17:02 : Zajímavá kniha:
Jak uspět u přijímacího pohovoru
/Michael Lorenz, Uta Rohrschneider/
Jak se krok za krokem perfektně připravit na přijímací pohovor? Jak vyzdvihnout své přednosti a potlačit nedostatky? Jak zapůsobit na první dojem? Jak se chovat a jak komunikovat v průběhu přijímacího pohovoru? Jak chytře odpovídat na obtížné otázky? Na tyto a řadu dalších otázek najdete odpovědi právě v této příručce, určené všem, kteří hledají zaměstnání. www.grada.cz/katalog
02. 03. 2006 10:55 : Pěkná kniha:
Buďte pány svého času
Delivré
Nemohu to stihnout, nemám čas...! Jako bychom byli odsouzeni k nekonečnému boji s časem. Tohoto problému se však zbavíme jedině tak, že den co den budeme řídit sami sebe v čase. Kniha se zabývá otázkami uspořádání a prožívání času ze dvou hledisek: z hlediska účinnosti a z hlediska zachování klidu a pohody. Autor chce pomoci čtenářům, aby dokázali uskutečňovat své osobní cíle a zvládali v klidu veškeré činnosti. Vede čtenáře k tomu, jak si své činnosti uspořádat, stanovit si priority, plánovat. http://obchod.portal.cz/kniha Ukázky po prokliku: Rušiví činitelé magického myšlení.

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .