SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
13. 01. 2021 21:38 - Vladislava
systém sociálních dávek a pomoci: péče o cizí osobu na základě smlouvy; osoba v hmotné nouzi;
Dobrý den, vzhledem k tomu, že úředníkům moc nevěřím, protože mám zkušenosti, kdy oni svým klientům záměrně zatají pravdivý výklad zákonů, chtěla jsem se zeptat, jak by měl postupovat úřad práce v této situaci:
Nejsem v evidenci ÚP, jako nezaměstnaná. Ale jsem na ÚP na oddělení Hmotné nouze vedená, jako osoba v hmotné nouzi.
Také jsem pečovala o jednoho člověka na základě smlouvy s tímto člověkem, jako asistentka sociální péče, a byla jsem v evidenci ÚP na oddělení Příspěvek na péči. Píšu v minulém čase, protože tento člověk už není mezi námi. Začátkem ledna 2021 zemřel. Nebyli jsme v příbuzenském vztahu, a nesdíleli jsme si ani společnou domácnost. Jednoduše řečeno, byla jsem cizí osoba, která pečovala o osobu ve III stupni závislosti. Na oddělení Hmotné Nouze jsem nahlásila do 8 dnů, že moje péče skončila. Úředník mě pozval na schůzku.
Mám ještě pro ÚP doklady o výši měsíčních příjmů za prosinec 2020, a také jsem něco málo (jen 1 hodinu) odpracovala v lednu 2021 - vše je za péči o tohoto člověka, který začátkem roku zemřel.
Chtěla bych vědět, na co podle zákonů mám nárok? Konkrétně, jestli v lednu 2021 ještě mohu být vedená, jako osoba v hmotné nouzi, i přesto, že jsem v lednu poskytla péči jen 1 hodinu?
Jak by měl podle vzniklé události postupovat úředník z ÚP?

S pozdravem,
Zdenka

14.01.2021 15:55: Horák Martin, Mgr.
Dobrý den

Vycházím z předpokladu, že jako osoba v hmotné nouzi pobíráte příspěvek na živobytí, případně doplatek na bydlení. Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou poskytovány osobám, které jsou v hmotné nouzi. Dle § 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi není osoba v hmotné nouzi, pokud není v pracovním nebo obdobném vztahu, popřípadě nevykonává tyto vztahy alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně, ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání. Toto vše se ovšem nevyžaduje v případě výjimek uvedených v zákoně, přičemž jednou z výjimek je právě osobní péče o osobu ve III. stupni závislosti. Pro posouzení splnění podmínek je u běžící dávky rozhodný předcházející kalendářní měsíc.
To znamená, že v měsíci lednu by nemělo dojít k žádné změně, neboť podmínky se posuzují dle prosince. Od následujícího měsíce však, pokud nesplňujete některou jinou podmínku, např. věk nad 68 let, invalidita ve 3. stupni, pracovní neschopnost, péče o dítě, apod., bude zřejmě dávka zastavena, pokud nedoložíte výkon zaměstnání, výkon samostatné výdělečné činnosti nebo se nezaevidujete jako uchazečka o zaměstnání na úřadu práce. Pokud jste informovala o úmrtí osoby, o kterou jste pečovala, měl by Vás úředník upozornit na výše uvedené podmínky a vyzvat, abyste doložila, že jste i nadále osobou v hmotné nouzi, tj. doložila buď výkon zaměstnání, výdělečné činnosti nebo že spadáte pod některou z výjimek, nebo abyste se zaevidovala jako uchazečka o zaměstnání. Pokud tak neučiníte, bude zřejmě zahájeno řízení o odejmutí dávky od následujícího kalendářního měsíce.

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .