SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Finanční poradna: Jak je to s čerpáním dovolené a jejím převodem

Novinky.cz, 05. 11. 2018 20:00

Blíží se konec roku a mnozí zaměstnanci začínají řešit co s nevyčerpanou dovolenou. I přesto, že pravidla čerpání dovolené platí již několik let, stále je mnoho lidí, kteří v nich nemají jasno. Navíc stále přetrvává mýtus, že na výběr dovolené má zaměstnanec právní nárok podle svého uvážení, dovolenou si sám vybírá a její čerpání zaměstnavateli pouze oznámí.
Ve spolupráci s právníkem Janem Dubenským přinášíme informace, jaká pro čerpání dovolené platí základní pravidla.

Čerpání dovolené je upraveno v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění)v § 217 a násl., kde je jednoznačně uvedeno, že dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace nebo rady zaměstnanců.

„Toto ustanovení je velmi důležité. Pokud zaměstnavatel nemá pořádek v plánování dovolené svých zaměstnanců, vznikají pak zbytečné hádky, kdo a kdy na dovolenou půjde. Dovolená proto musí být plánována tak, aby mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v zákoníku není dále upraveno jinak,” upozornil Dubenský.

Jak dále dodal, je nutné při určení rozvrhu čerpání dovolené přihlížet jak k provozním důvodům zaměstnavatele, tak k oprávněným zájmům zaměstnanců.

Vcelku alespoň dva týdny
Jestliže si dovolenou vybíráte na několikrát, musí alespoň jedna část trvat vcelku nejméně dva týdny, pokud se ovšem se zaměstnavatelem nedohodnete na jiné délce.

Určenou dobu čerpání dovolené je pak zaměstnavatel povinen vám písemně oznámit alespoň 14 dnů předem, pokud se opět spolu nedohodnete na kratší době.

Jak s přesunem na další rok
Koncem roku mnohdy zaměstnancům zbývá nevyčerpaná dovolená a se zaměstnavatelem pak musí řešit její přesun do dalšího roku.

„Podle zákoníku práce je ale zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit čerpání dovolené tak, aby byla vyčerpána v kalendářním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo, ledaže by v tom zaměstnavateli bránily překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody,” uvedl Dubenský.

Pokud se tedy dostanete do situace, že vám určitý počet dní nevyčerpané dovolené zbyde, je váš zaměstnavatel povinen určit vám její vyčerpání nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.

Ovšem pokud se na tom nedomluvíte nejpozději do 30. června, můžete si podle zákoníku práce termín určit sami. Zaměstnavateli to musíte oznámit alespoň 14 dnů předem, nedohodnete-li se spolu na jiné době oznámení.

„Jedině v případě, že nemůže být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným, nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené až po skončení těchto překážek v práci,” doplnil Dubenský.

Dovolená slouží k odpočinku zaměstnanců. Zákon proto v rámci ochrany zaměstnance neumožňuje, aby místo ní dostal náhradu ve vyplacené mzdě. Ta je možná za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: osmset devět
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .