SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Poradna: Výpovědní doba a možnost změny její délky

Novinky.cz, 09. 11. 2017 11:10

Účelem výpovědní doby je dát zaměstnavateli možnost si na danou pozici najít nového zaměstnance a pro zaměstnance být po určitou dobu finančně zajištěn při hledání nové práce. Co však dělat, když máte nové místo, ale zaměstnavatel vás nechce pustit a trvá na uplynutí výpovědní doby?
Dobrý den, jsem zaměstnaná, ale dostala jsem lepší nabídku práce, do které mám možnost nastoupit od příštího měsíce. Současný zaměstnavatel však odmítá přistoupit na dohodu a trvá na dvouměsíční výpovědní době. Chtěla bych se tedy zeptat, jaké jsou v této situaci mé možnosti.
Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na skončení pracovního poměru, zákoník práce umožňuje zaměstnanci pracovní poměr rozvázat jednostrannou výpovědí, případně ve specifických případech okamžitým zrušením pracovního poměru.

Pokud by byl zaměstnanec ještě ve zkušební době, nabízí se i možnost zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Výpověď a výpovědní doba
Zaměstnanec není nijak limitován, co se týče důvodu pro dání výpovědi, a ani nemusí tento důvod uvádět. Po podání výpovědi, která musí být dána písemně, končí pracovní poměr až po uplynutí výpovědní doby, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího a trvá typicky dva měsíce.
Výpovědní doba může být prodloužena jen dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zkrácena však může být pouze v omezeném okruhu případů (při přechodu zaměstnance na nového zaměstnavatele).

Okamžité zrušení pracovního poměru
Možnost okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance je povolena pouze ve výjimečných případech, kdy jsou naplněny specifické důvody dle zákoníku práce. V obou případech pak pracovní poměr končí okamžitě ke dni doručení daného okamžitého zrušení zaměstnavateli.

První možnost, kdy může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr, je v případě, že dle lékařského posudku nemůže vykonávat dosavadní práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu během 15 dní od předložení posudku neumožnil vykonávat jinou, pro něj vhodnou práci.

Druhou možností, kdy může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr, je případ, kdy zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo její náhradu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti.

Nedodržení výpovědní doby
V případě, že by zaměstnanec okamžitě zrušil pracovní poměr z jiného než výše uvedeného důvodu, bylo by takové okamžité zrušení neplatné a zaměstnavatel by se mohl této neplatnosti dovolat u soudu.

Kromě samotných soudních výloh by pak zaměstnanec měl povinnost zaměstnavateli nahradit případnou škodu, kterou by tímto postupem mohl zaměstnavateli způsobit (například v důsledku řádně nedokončené práce, kterou měl zaměstnanec rozpracovanou).

Tato povinnost k náhradě škody by vznikla i v případě, že by dal zaměstnanec výpověď a prostě by se rozhodl nerespektovat výpovědní dobu.

Shrnutí vašeho případu
Pokud s vámi zaměstnavatel odmítá uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru a nemáte ani důvod váš pracovní poměr zrušit okamžitě, nezbývá vám nic jiného než setrvat ve vašem současném zaměstnání po celou délku výpovědní doby, nechcete-li riskovat, že budete muset zaměstnavateli nahradit případnou způsobenou škodu.

Odpovídali Ondřej Chlada a Michal Sahula z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: pětset sedmdesát čtyři
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .