SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Poradna: Odškodnění ztráty na výdělku po skončení práce na dobu určitou

Novinky.cz, 23. 08. 2017 12:40

Řadě z nás se v průběhu života nevyhne pracovní úraz, jehož následky zaměstnavatel dle zákona odškodňuje. Co když se ale stane, že u zaměstnance přetrvávají následky tohoto úrazu i po skončení pracovního poměru sjednaného u daného zaměstnavatele na dobu určitou a zaměstnanec si tak nemůže najít jinou práci? Bude zaměstnavatel povinen jej i po skončení pracovního poměru odškodnit?
Ve firmě, kam jsem nastoupil před rokem a půl, se mi stal pracovní úraz, ze kterého se dostávám ještě teď. Sice už nejsem v pracovní neschopnosti, ale svou původní práci už nemůžu vykonávat – a do toho mi před půl rokem skončil pracovní poměr na dobu určitou. Chtěl jsem, aby mě teď zaměstnavatel dále odškodňoval, že nemůžu dělat svou práci, ale zaměstnavatel mi řekl, že jsem od počátku věděl, že budu jen dočasnou náhradou za jiného zaměstnance a že mi proto už nemusí platit žádnou náhradu. Můžu se nějak bránit, nebo má zaměstnavatel pravdu?
Nároky z pracovního úrazu
Pokud se zaměstnanci přihodí pracovní úraz, náleží mu (za předpokladu, že neporušil žádné povinnosti na úseku BOZP, tedy Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, v jejichž důsledku vznikl pracovní úraz) nárok na náhradu újmy na zdraví vzniklé v příčinné souvislosti s pracovním úrazem, a to:

náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,
náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti,
náhradu za bolest,
náhradu za ztížení společenského uplatnění a náhrad,
u věcné škody.
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
V případě, že se následky pracovního úrazu nepodaří napravit během pracovní neschopnosti a zaměstnanec nadále (ani po skončení pracovní neschopnosti) není schopen vykonávat svou práci, má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, která spočívá v rozdílu mezi jeho průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu (případně s připočtením invalidního důchodu, pokud byl zaměstnanec v souvislosti s pracovním úrazem uznán invalidním).

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovního poměru na dobu určitou
Ze zákona platí, že zaměstnanci náleží nárok na náhradu za ztrátu na výdělku také v případě, že dojde k ukončení jeho pracovního poměru (vztahu založeného na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti) uplynutím doby určité, avšak jen po dobu, po kterou měl tento pracovní poměr (vztah založený DPP / DPČ) trvat.

Po uplynutí doby určité pak již zaměstnanci náleží nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, jen jestliže je podle okolností možné předpokládat, že by postižený zaměstnanec byl i nadále zaměstnán.

Shrnutí vašeho případu
Vzhledem k tomu, že s vámi zaměstnavatel dle vašich slov výslovně sjednal pracovní poměr na dobu určitou tak, že má jít skutečně jen o dočasnou náhradu za jiného nepřítomného zaměstnance, nelze podle našeho názoru předpokládat, že by váš pracovní poměr trval i po uplynutí doby určité.

Pokud tedy není možné předpokládat, že by váš pracovní poměr trval i nadále, pak již zaměstnavatel není povinen vám po skončení doby určité poskytovat náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, protože důvodem této ztráty není pracovní úraz, ale sama skutečnost, že váš pracovní poměr měl od počátku skončit uplynutím doby určité.

Odpovídal David Borovec z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: dvěstě třicet čtyři
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .