SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Poradna: Co obnáší dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli?

Novinky.cz, 31. 05. 2017 09:46

Nejeden zaměstnavatel se už dostal do situace, kdy neměl dostatek zakázek a nemohl tak pracovně vytížit všechny své zaměstnance, nebo naopak bylo mnoho práce a málo zaměstnanců. V takové chvíli zákoník práce nabízí řešení prostřednictvím dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli.

Můj zaměstnavatel má v současné době méně práce, a tak chce několik náhodně vybraných zaměstnanců převést do jiných firem s tím, že je po čase vezme zpět. Musí s tímto zaměstnanci souhlasit? Jak je to se mzdou? Musí se podepisovat nová smlouva? Kde máme jistotu, že nás zaměstnavatel vezme zpět?
Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance
Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli má především umožnit vzájemnou výpomoc zaměstnavatelů při nedostatku nebo zvýšené potřebě pracovních sil. Jde o individuální „zapůjčení“ zaměstnance, jehož práci zaměstnavatel dočasně nepotřebuje.

POZOR: pojem dočasné přidělení se používá i v rámci agenturního zaměstnávání. to se ale řídí odlišnými pravidly.

Zaměstnanec i nadále zůstává v pracovním poměru u původního zaměstnavatele a neuzavírá novou pracovní smlouvu.
Dočasné přidělení je možné realizovat pouze na základě souhlasu zúčastněných, tj. (i) dočasně přidělovaného zaměstnance, (ii) zaměstnavatele, který jej dočasně přiděluje, a (iii) zaměstnavatele, ke kterému je zaměstnanec přidělován.

Mezi zaměstnancem a původním zaměstnavatelem je uzavírána dohoda o dočasném přidělení, která musí být písemná. Tuto dohodu lze uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru zaměstnance. Nejde tedy o nový pracovní poměr – zaměstnanec i nadále zůstává v pracovním poměru u původního zaměstnavatele a neuzavírá novou pracovní smlouvu.

V dohodě o dočasném přidělení musí být identifikován zaměstnanec a zaměstnavatel, k němuž se zaměstnanec dočasně přiděluje. Dalšími náležitostmi jsou den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává.

„Původní a dočasný“ zaměstnavatel
Po dobu dočasného přidělení ukládá zaměstnanci pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen. Nesmí však právně jednat jménem přidělujícího zaměstnavatele, tedy např. nemůže zaměstnance převést na jinou práci nebo s ním rozvázat pracovní poměr.

Jinak je to s odměnou – mzdu, případně cestovní náhrady, poskytuje zaměstnanci zaměstnavatel, který jej dočasně přidělil. Zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělován, uvedené náklady následně původnímu zaměstnavateli uhradí (refunduje).

Zákoník práce zároveň ukládá, že pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nesmějí být horší než podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen.

Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, případně dříve dohodou smluvních stran nebo výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou. Dohoda o ukončení dočasného přidělení nebo výpověď této dohody musí být písemná.

Shrnutí případu
Jestliže vás zaměstnavatel chce z důvodu nedostatku práce dočasně přidělit k jinému zaměstnavateli, může tak učinit jedině s vaším souhlasem, a to jedině na základě dohody o dočasném přidělení. Nadále zůstanete v pracovním poměru u původního zaměstnavatele a ten vám bude i vyplácet mzdu, která však nesmí být nižší než mzda srovnatelného zaměstnance u přijímajícího zaměstnavatele.

Jakmile vás bude váš zaměstnavatel potřebovat zpět nebo uplyne doba trvání dočasného přidělení sjednaná v dohodě, případně pokud se na tom spolu dohodnete, vrátíte se zpět na své původní pracoviště. O své místo tak nepřijdete.

Odpovídali Michal Peškar a Barbora Koubková z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: osmset devadesát šest
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .