SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Firemním dárcům a sponzorům nabízíme:

 • sepsání dárcovské smlouvy (možnost odpočtu hodnoty daru od základu daně)
 • sepsání sponzorské smlouvy
 • různé druhy propagace na našich www stránkách: banner, odkaz článek s „linkem" o naší spolupráci rozhovor s představitelem firmy jméno firmy či logo v rubrice „podporuji nás“
 • spojení jména Vaší firmy s podporováním nestátní neziskové organizace
 • v případě že Vás budeme propagovat na webu, Vaše společnost bude odebírat službu od organizace, která zaměstnává vice než 50% zdravotně postižených (tím dostojí povinnosti dané §24, odst.2 zákona č.1/1991 Sb o zaměstnanosti, který vymezuje organizacím zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností nebo odebírat služby od společností, které tyto občany zaměstnávají)
 • logo či informace o Vaší společnosti ve výroční zprávě z. s. Internetporadna, která je poskytována všem členům z. s., členům správní rady a je veřejně přístupná na webu

  kontakt pro bližší informace:
  tel: 587 406 126
  e-mail: recepce@internetporadna.cz

  Jiným neziskovým organizacím nabízíme:

 • vzájemnou propagaci na www stránkách
 • možnost zapojení do našeho poradenství jako odborní poradci
 • jinou odbornou spolupráci

  kontakt pro bližší informace:
  tel: 587 406 126
  e-mail: recepce@internetporadna.cz

  Médiím nabízíme:

 • informace o zajímavém projektu, který je jedinečný nejen v celé České republice, ale i v Evropě

  kontakt pro bližší informace:
  tel: 587 406 126
  e-mail: recepce@internetporadna.cz

  Seznam organizací, které už nás podpořily nebo s námi spolupracují, najdete v rubrice "sponzoři" . Děkujeme! Můžete v ní být i vy.


  tisková verze strany

  Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
  ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
  Licence Creative Commons
  InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .