SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

InternetPoradna
pro všechny, kteří si občas neví rady

Tato služba je součástí služby Odborného sociálního poradenství, které poskytujeme v rámci Poradny pro osoby se zdravotním znevýhodněním v Olomouci. Je tedy také určena zejména pro osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám blízkým.
Cílem služby je poskytovat celorepublikově a pod jednotnou adresou www.iporadna.cz odborné sociální poradenství a informační servis v oblastech:


Podrobnější podmínky poskytování služby naleznete zde: Popis průběhu služby a Právní ujednání. Řídíme se také Etickým kodexem redaktora

Součástí této služby je i zprostředkování krizového poradenství na E-lince důvěry, internetové variantě linky důvěry (forma chatu).

V současné době je do internetového poradenství zapojeno kromě pracovníků služby i 120 dobrovolníků / odborníků z pomáhajících organizací v neziskové i státní sféře, kteří odpovídají na dotazy z oblasti jejich specifické odbornosti. Všechny dotazy jsou anonymní, případně jsou anonymizovány pracovníkem služby.

Přidanou hodnotu projektu tvoří archivy dotazů a odpovědí, články, seznamy pomůcek, diskusní skupiny, ankety, seznamy literatury...

V počátcích byl projekt realizován ve spolupráci P-centrem a Regionem Olomouc. Autory myšlenky jsou:

Mgr. Dušan Dvořák
Richard Kořínek

Službu iPoradna realizuje občanské sdružení InternetPoradna.cz, které vzniklo v létě 2001. Od září roku 2005 se činnost sdružení rozšířilo o projekt Teleworking (tw.internetporadna.cz), na něj navazuje od března 2007 projekt RESTART. Jedná se o program podpory integrace lidí se zdravotním znevýhodněním. V jeho rámci probíhají nyní školící aktivity (počítačové kurzy a kurz sociálních a pracovních dovedností).

Tým Poradny pro osoby se zdravotním znevýhodněním tvoří:
Vedení organizace:
Mgr. Pavel Veselský - předseda správní rady
Ing. et Bc. Michaela Hrubanová - ředitelka a statutární zástupce organizace
Ing. Andrea Gogelová - finanční manažerka organizace

Realizační tým Poradny pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory:
Bc. Štefan Bérec - vedoucí služby
Mgr. Eliška Škůrková, DiS. - sociální pracovnice
Mgr. Klára Bezděková - sociální pracovnice

Bc. Andrea Rakušanová. DiS. - sociální pracovnice odborného sociálního poradenství iPoradny
PhDr. et Mgr. Libor Novosád, Ph.D. - sociální pracovník
Jitka Fialová - koordinátorka iPoradny


Kontaktní adresa:
Wurmova 7
779 00 Olomouc
Tel.: 587 406 126
Mobil: 774 724 877
Skype: poradna.pro.ozz
e-mail: jsme(a)iporadna.cz
e-mail: olomouc(a)iporadna.cz
web organizace: InternetPoradna.cz

bankovní spojení: 309584753 / 0300

tisková verze strany

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .