SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
E-LINKA DŮVĚRY
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

KATALOG FIREM (nové)
Naši partneři Naši partneři Naši partneři Naši partneři

InternetPoradna
pro všechny, kteří si občas neví rady

Tato služba je součástí služby Odborného sociálního poradenství, které poskytujeme v rámci Poradny pro osoby se zdravotním znevýhodněním v Olomouci. Je tedy také určena zejména pro ssobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám blízkým.
Cílem služby je poskytovat celorepublikově a pod jednotnou adresou www.iporadna.cz odborné sociální poradenství a informační servis v oblastech:


Podrobnější podmínky poskytování služby naleznete zde: Popis průběhu služby a Právní ujednání. Řídíme se také Etickým kodexem redaktora

Součástí této služby je i zprostředkování krizového poradenství na E-lince důvěry, internetové variantě linky důvěry (forma chatu).

V současné době je do internetového poradenství zapojeno kromě pracovníků služby i 120 dobrovolníků / odborníků z pomáhajících organizací v neziskové i státní sféře, kteří odpovídají na dotazy z oblasti jejich specifické odbornosti. Všechny dotazy jsou anonymní, případně jsou anonymizovány pracovníkem služby.

Přidanou hodnotu projektu tvoří archivy dotazů a odpovědí, články, seznamy pomůcek, diskusní skupiny, ankety, seznamy literatury...

V počátcích byl projekt realizován ve spolupráci P-centrem a Regionem Olomouc. Autory myšlenky jsou:

Mgr. Dušan Dvořák
Richard Kořínek

Službu iPoradna realizuje občanské sdružení InternetPoradna.cz, které vzniklo v létě 2001. Od září roku 2005 se činnost sdružení rozšířilo o projekt Teleworking (tw.internetporadna.cz), na něj navazuje od března 2007 projekt RESTART. Jedná se o program podpory integrace lidí se zdravotním znevýhodněním. V jeho rámci probíhají nyní školící aktivity (počítačové kurzy a kurz sociálních a pracovních dovedností).

Tým Poradny pro osoby se zdravotním znevýhodněním tvoří:
Vedení organizace:
Mgr. Pavel Veselský - předseda správní rady
Ing. et Bc. Michaela Žižková - ředitelka a statutární zástupce organizace
Ing. Andrea Gogelová - finanční manažerka organizace

Realizační tým Poradny pro osoby se zdravotním znevýhodněním:
Ing. et Bc. Michaela Žižková - vedoucí služby Poradny pro osoby se zdravotním znevýhodněním
Bc. Eliška Juříčková - sociální pracovnice
PhDr. et Mgr. Novosád Libor, Ph.D. - sociální pracovník
Mgr. Kateřina Rychlá - psycholožka
Helena Vlčková - pracovnice v sociálních službách
Bc. Jiří Kavan - sociální pracovník


Kontaktní adresa:
Wurmova 7
779 00 Olomouc
Tel.: 587 406 126
Mobil: 774 724 877
Skype: poradna.pro.ozz
e-mail: office@internetporadna.cz
e-mail: olomouc@internetporadna.cz
nebo: InternetPoradna.cz

bankovní spojení: 309584753 / 0300

tisková verze strany

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .