SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
20. 03. 2006 17:38 - bibi
pracovněprávní vztahy: mateřská dovolená; pracovní poměr
Jsem zamestnanec s hlavnim prac. pomerem, momentalne na rodicovske dovolene.
Dostala jsem nabidku u soucasneho zamestnavatele behem rodic. dovolene
pracovat (rozsah cca 15hod/tydne).
Pocitam, ze nastoupim na dalsi materskou dovolenou jeste ze soucasne
rodicovske dovolene. Rada bych, aby se mi penezita pomoc v materstvi u druhe MD pocitala jako u prvni MD (z celeho platu HPP), nikoliv ze zkraceneho uvazku.
Jakou formu pracovniho vztahu mam tedy zvolit??
Lze u stejneho zamestnavatele mit soucasne HPP a zaroven Dohodu o pracovni
cinnosti, nebo smlouvu na "vedlejší činnost", nebo mam pracovat na ICO??


Zaměstnanost 07.02.2007 12:10: Občanská poradna Jižní Město při o. s. Společnou cestou
  Dobrý den,

pokud u Vás budou souběžně trvat dva pracovněprávní vztahy (ať již se dvěma zaměstnavateli nebo s jedním), které zakládají účast na nemocenském pojištění, pak jste z každého z těchto pracovněprávních vztahů pojištěna zvlášť a splnění podmínek stanovených pro nárok pro dávku nemocenského pojištění se budou u každého z nich posuzovat samostatně.

Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen "PPM") tudíž náleží z každého zaměstnání, v němž byly splněny příslušné podmínky, a v každém zaměstnání se bude zjišťovat denní vyměřovací základ (jehož výše je rozhodná pro výši peněžité pomoci v mateřství) ZVLÁŠŤ.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud za trvání pracovněprávního vztahu zakládajícího účast na nemocenském pojištění uzavřete další pracovní poměr, nebude to mít zásadně vliv na výši peněžité pomoci v mateřství a dalších dávek nemocenského pojištění z PRVNÍHO zaměstnání.

Pro úplnost upozorňuji na skutečnost, že jednou ze základních podmínek vzniku nároku na PPM je splnění tzv. čekací doby, tj. v posledních dvou letech před porodem musí po dobu aspoň 270 dnů trvat vaše účast na nemocenském pojištění.

Protože tato dávka – PPM – náleží z každého pojistného poměru, musí být také v každém z nich splněna tato podmínka účasti na nemocenském pojištění samostatně.

Jestliže se doby, které se započítávají do čekací doby 270 dnů, navzájem časově kryjí, lze je započítat jen jednou. Ve vašem případě by Vám tedy z druhého zaměstnání mohl vzniknout nárok na PPM jen tehdy, pokud by toto další zaměstnání trvalo aspoň po dobu 270 dnů před porodem.

To ovšem nic nemění na výše uvedeném závěru: sám fakt, že v době trvání jednoho pojistného poměru Vám vznikne další pojistný poměr, nemá vliv na výpočet dávky nemocenského pojištění z prvního pojistného poměru.

Odkazuji Vás též na Informační kancelář České správy sociálního zabezpečení:
http://www.cssz.cz/informacni_kancelar.asp


Co se týče otázky "Lze u stejneho zamestnavatele mit soucasne HPP a zaroven Dohodu o pracovni
cinnosti, nebo smlouvu na "vedlejší činnost", nebo mam pracovat na ICO?":

U jednoho zaměstnavatele lze mít zároveň HPP a vedlejší pracovní úvazek / dohodu o pracovní činnosti, ovšem mj. musí být tato tzv. "vedlejší činnost" sjednána na JINÝ druh práce, než je sjednaný druh práce na HPP.

Vyplývá to z ust. § 71 zákoníku práce („Vedlejší činnost“):

"Vedlejší činností je činnost, kterou vykonává zaměstnanec u zaměstnavatele, u něhož je v pracovním poměru, mimo pracovní dobu stanovenou pro tento pracovní poměr a která záleží v pracích JINÉHO DRUHU, než byly sjednány v pracovní smlouvě. Vedlejší činnost může být konána jen v dalším pracovním poměru (§ 69 a § 70 odst. 1) nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr."

V praxi se z tohoto ustanovení především dovozuje, že u jednoho a téhož zaměstnavatele nelze platně sjednat dva a více pracovněprávních vztahů na STEJNÝ druh práce (např. mzdová účetní). Taková dohoda by byla neplatná pro rozpor s ust. § 71 zákoníku práce.

V této souvislosti ovšem upozorňuji na ust. § 243 odst. 4 zák. práce:

"Neplatnost právního úkonu nemůže být zaměstnanci na újmu, pokud neplatnost nezpůsobil výlučně sám; vznikne-li zaměstnanci následkem takového neplatného právního úkonu škoda, je zaměstnavatel povinen ji nahradit."

S pozdravem,

Matěj šuster, Občanská poradna JM

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .