SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
10. 03. 2006 16:11 - EvcaXY
bezpečnost práce: profesní předpisy
Dobry den, chtela bych Vas poprosit o informace z oblasti registrace zrdavotnich sester. Na jak dlouho se udeluje registrace absolventum SZS? Dekuji

Zaměstnanost 07.02.2007 12:10: Občanská poradna Jižní Město při o. s. Společnou cestou
  Dobrý den,

zdravotnický pracovník si ke svému označení odbornosti může dle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních připojit označení „Registrovaný/á“, pokud získá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. (Pro zjednodušení pomineme aspekty spojené s EU – uznávání kvalifikace atd.)

Ministerstvo vydá toto osvědčení na základě jeho písemné žádosti, pokud splní podmínky stanovené výše uvedeným zákonem. Obsahem žádosti o osvědčení jsou u zdravotnického pracovníka, který požádal o vydání osvědčení do 18 měsíců ode dne získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, doklady o získané způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru, zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti. (V případě, kdy by o osvědčení bylo požádáno později, bylo by nutné doložit praxi a vykonat zkoušku.)

Osvědčení se vydává na období 6 let, pokud nejde o zvláštní případ, kdy zákon stanoví jinak.

Zdravotně způsobilý je ten, kdo předloží doklad o zdravotní způsobilosti požadovaný v členském státě původu. Doklad nesmí být při předložení starší 3 měsíců.

Bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů, který nesmí být při předložení starší 3 měsíců.

Vyjdeme-li z toho, že máte na mysli všeobecnou sestru, tak je odborná způsobilost získána mimo jiné absolvováním studijního oboru všeobecná sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004 či studijního oboru zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní asistentka na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997, přičemž toto povolání smí vykonávat bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání všeobecné sestry. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem. (Tato podmínka se nevyžaduje, pokud všeobecná sestra po získání odborné způsobilosti absolvovala vysokoškolské studium ošetřovatelského zaměření.)

Pokud zdravotnický pracovník získal odbornou způsobilost nebo specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle dřívějších právních předpisů způsobem neodpovídajícím výše uvedenému zákonu, přizná mu ministerstvo způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě jeho písemné žádosti.

Specializovanou způsobilost v oboru studia mají též absolventi studia na vyšších a středních zdravotnických školách v oboru diplomovaná dětská sestra, diplomovaná sestra pro intenzívní péči, diplomovaná sestra pro psychiatrii, sestra pro psychiatrii nebo sestra pro intenzívní péči, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004; je-li studium kratší než 3 roky, je podmínkou získání specializované způsobilosti předchozí absolvování střední zdravotnické školy v oboru zdravotní sestra nebo dětská sestra nebo všeobecná sestra.

Do 2 let ode dne nabytí účinnosti výše uvedeného zákona (do 1.4.2006) není osvědčení podmínkou pro výkon povolání bez odborného dohledu.

V zákoně je též zakotveno přechodné období, po které mohou zdravotní pracovníci požádat o vydání osvědčení, aniž by museli skládat zkoušku ve výše uvedeném smyslu, jelikož již uplynula výše uvedená 18 měsíční lhůta. Fyzickým osobám, které požádají o vydání osvědčení do 2 let ode dne nabytí účinnosti zákona (do 1.4.2006) a které prokáží odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka, bezúhonnost a zdravotní způsobilost, se tak vydá osvědčení na období:

a) 6 let, pokud prokáží minimálně 3 roky výkonu zdravotnického povolání z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby a účast na celoživotním vzdělávání,

b) 5 let, pokud prokáží minimálně 1 rok výkonu zdravotnického povolání z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo 2 let výkonu zdravotnického povolání z období posledních 6 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby,

c) 4 let v ostatních případech.


V případě nejasností či dalších dotazů lze doporučit kontaktovat Českou asociaci sester (http://www.cnna.cz/), která nepochybně bude o této problematice dobře informována.


Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .