SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
15. 02. 2006 20:25 - xxxx
mzda, mzdové náhrady: mzda; platové třídy
Dotaz se týká zápočtu mateřské dovolené do platového postupu ve školství. Ukoncila jsem 27.9.1982 SZZ VŠ,děcku v té době bylo 7 měsíců,od této doby se mi prý MD započítává až do 20.2.1984,kdy děcku byly dva roky,pak jsem ale vzhledem k uspořádání školního roku nastoupila do prac. poměru 27.8.1984.Prý se mi právě ten půlrok od února do srpna do platového postupu nezapočítává,tuto změnu mi ale nikdo neoznámil.dříve jsme měla vždy platový postup od 1.9. příslušného roku, stím že MD se azpočítávala do třech let věku dítěte. V těch letech ale asi byla MD pouze 2 roky, nevím, dříve mi prý bylo chybně započítáváno.

Zaměstnanost 07.02.2007 12:10: Občanská poradna Jižní Město při o. s. Společnou cestou
  Dobrý den,

na tuto problematiku rozhodně nejsem odborníkem, přesto se mi podařilo vypátrat pár věcí, které by Vám mohly být ku pomoci.

Zaměstnanec se zařadí do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na délce praxe započtené zaměstnavatelem (tzv. započitatelná praxe). Při zápočtu praxe postupuje zaměstnavatel podle § 4 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., kde je vymezen postup stanovení doby rozhodné pro zařazení zaměstnance do platového stupně.

Kritériem pro zařazení zaměstnance do platového stupně je doba praxe v oboru vykonávané práce. Praxí v oboru je výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření. Posuzuje se ve vztahu k druhu práce bez ohledu na počet pracovišť či zaměstnavatelů.

Do započitatelné doby praxe se dále plně započítávají tzv. náhradní doby. Konkrétně podle ust. § 4 odst. 6 písm. a) cit. vyhlášky:

"...v plném rozsahu, nejvýše však v celkovém rozsahu 6 let, zahrne zaměstnavatel do započitatelné praxe dobu

a) mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně nepřipravovali na povolání v denním studiu nebo v prezenčním studiu."
___________


Problém evidentně spočívá v tom, že tzv. další mateřská dovolená (dnes "rodičovská dovolená") se v té době poskytovala nejdéle do dvou let dítěte, viz. tehdy platné a účinné znění § 157 odst. 2 zák. práce:
___________

"K prohloubení mateřské péče o dítě je organizace povinna poskytnout ženě, která o to požádá, další mateřskou dovolenou až do DVOU let věku dítěte."
___________

Teprve s účinností od 1. 1. 1989 byla maximální doba trvání další mateřské dovolené prodloužena až do tří let věku dítěte.

Tento fakt ovšem nic nemění na tom, že období od 20. 2. 1984, kdy Vašemu děcku byly dva roky, do 27. 8. 1984 (kdy jste skutečně nastoupila do zaměstnání), není z hlediska započitatelné praxe náhradní dobou podle výše cit. ustanovení, neboť podle tehdy účinných právních předpisů nešlo ani o mateřskou dovolenou ani o další mateřskou dovolenou.

S pozdravem,

Matěj Šuster, Občanská poradna JM

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .