SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
16. 12. 2005 09:52 - Miloslav
mzda, mzdové náhrady: náhrady; pracovní úraz
O kolik bude zvíšena renta v r.2006
Pracoval jsem v OKD do roku 1987.
Pobírám ČID na následky pr.úrazu + rentu.

Zaměstnanost 07.02.2007 12:10: Občanská poradna Jižní Město při o. s. Společnou cestou
  Dobrý den,
děkujeme za důvěru, se kterou jste se na nás obrátil.

Píšete, že na následky pracovního úrazu pobíráte ČID a rentu. Předpokládáme, že rentou máte na mysli náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

Dle § 195 Zákoníku práce se poskytne zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity nebo částečné invalidity v takové výši, aby spolu s jeho výdělkem po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního nebo částečného invalidního důchodu poskytovaného z téhož důvodu se rovnala jeho průměrnému výdělku před vznikem škody. Přitom se nepřihlíží ke zvýšení invalidního důchodu pro bezmocnost, ke snížení tohoto důchodu podle právních předpisů o sociálním zabezpečení, ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím.

Vláda může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně, upravit podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání; to se vztahuje i na náhradu nákladů na výživu pozůstalých.

Vláda ČR schválila v lednu 2005 své Nařízení vlády č. 67/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, dále o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě. Předmětným nařízením vlády se zvyšuje rozhodný průměrný výdělek pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku (renty) o 5,4 % s platností od 1. února 2005. Tiskovou zprávu vlády o zvýšení náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání naleznete na těchto webových stránkách: http://www.mpsv.cz/files/clanky/142/120105b.pdf

Na níže uvedených webových stránkách naleznete odkaz na „Návrh zákona o úrazovém pojištění“. http://www.profit.cz/clanek.php?iArt=12209

Usnesením Vlády České republiky ze dne 7. prosince 2005 č. 1563 vláda schválila návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady) s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády (odkaz na znění Usnesení vlády ze 7.12.2005 č. 1563 - http://wtd.vlada.cz/vyhledavani/vyhledavani_usnes.htm). Místopředsedovi vlády, ministru práce a sociálních věcí, místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti
bylo uloženo vypracovat konečné znění nařízení vlády a předložit ho předsedovi vlády k podpisu do 10 dnů ode dne schválení. Konečné znění nařízení vlády ještě nebylo zveřejněno.

Pokud budete mít jakékoliv další otázky, obraťte se prosím přímo na naši poradnu; tel.: 272950984, e-mail – poradnajm@spolcest.cz.

S pozdravem a přáním všeho dobrého
Za Občanskou poradnu JM, Michaela Včeláková

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .