Internetporadna.cz
http://iporadna.cz/obcan/tiskdotazu.php?question%5Bquestid%5D=29673


18. 07. 2020 07:57 - Petra
ostatní: závodní lékař; preventivní prohlídka;
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda je nezbytně nutné navštěvovat při preventivních prohlídkách závodního lékaře nebo lze získat vyjímku a jít ke svému lékaři. Mám velké spory se závodní lékařkou, která mi dělá naschvály. Vím, že jsem slyšela o případu, že někdo docházel ke svému lékaři. Slyšela jsem, že závodní lékař by neměl být registrující obvodní lékař, ale řada zaměstnanců jí má jako svou obvodní.

Moc děkuji

20.07.2020 09:48: Občanská poradna Ústí nad Orlicí
Dobrý den,
děkujeme za důvěru, se kterou se se svým dotazem obracíte právě na InternetPoradnu.
Ptáte se, zda musíte při preventivních prohlídkách navštěvovat závodního lékaře nebo zda můžete jít ke svému obvodnímu lékaři.
K Vašemu dotazu můžeme říci následující:
Všichni zaměstnavatelé jsou od roku 2013 povinni řídit se novelou právní úpravy zákona o specifických zdravotních službách č. 373 2011sb., tzn. musí mít svého poskytovatele pracovně-lékařských služeb. Informace o pracovně-lékařských službách najdete ve výše uvedeném zákoně v § 53 – 59.
Zaměstnavatelé mají povinnost provést podle zákona o ochraně veřejného zdraví kategorizaci všech prací, které jsou vykonávány v jejich podniku nebo organizaci. Jsou 4 kategorie prací a podle toho, do jaké kategorie jste zařazena, a jak rozhodne váš zaměstnavatel, budete mít povinnost navštěvovat lékaře z důvodu preventivních prohlídek.
Všichni zaměstnavatelé by měli mít uzavřenu písemnou smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb se specialistou v oboru pracovního lékařství nebo praktickým lékařem, který je znalý problematiky pracovního lékařství.
Pokud zaměstnavatel nedodrží postup podle zákona o specifických zdravotních službách, hrozí mu vysoké pokuty.
Domluvte se tedy s Vaším zaměstnavatelem.
Přejeme Vám příjemný den.

S pozdravem

Občanská poradna Ústí nad Orlicí

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .