SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Svobodová Ivana, Mgr.

[ odpovědi poradce ]
foto/herzogoi.jpg

Stručný profesionální životopis


Nejvyšší dosažené vzdělání:
2007 - 2010 Univerzita Karlova, FHS, obor: řízení sociálních a zdravotnických zařízení
2000 - 2003 Univerzita Palackého Olomouc, Cyrilometodějská teologická fakulta, obor: charitativní a sociální práce
1999 - 2002 VOŠ sociální Caritas Olomouc, obor: charitní a sociální činnost

Praxe:

01/2006 - 11/2012 Ředitelka občanského sdružení InternetPoradna.cz
11/2003 - 12/2005 Koordinátorka projektu www.iporadna.cz
09/2003 Organizování Týdne pro duševní zdraví v Olomouci
2001 - 2003 Dlouhodobé stáže v Hospici Anežky České a OS Lipka Prostějov

V současnosti na mateřské dovolené

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .