SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Odpovědi poradce Zaoralová Veronika, Mgr.

Občanské poradenství : ostatní : psychoterapie; nezletilý; informace pro otce;
18.11.2020 11:31 - zobrazit dotaz
Dobry den, muj syn 15 let dochazi od 12 let na psychoterapie, ma poruchu autistickeho spektra, je agresivni, atd. Psychoterapeutka me odmita od zacatku informovat o cemkoli, na cem se synem pracuje, jak s nim pracuje, jake vidi posuny,...s tim, ze syn k tomu nedal souhlas. Ma na to pravo? Zda se mi to divne, kdyz jsem jeho zakonny zastupce, syn je nezletily. Kam se mohu obratit pro radu, pripadne nechat prosetrit jeji postup? Predem dekuji za odpoved.
Zdravím Vás a jsem ráda, že jste se na naši poradnu obrátil s dotazem.
Rozumím tomu, že je velmi obtížné a možná často frustrující fungovat s dítětem s poruchou autistického spektra, chápat jeho chování a vyznat se v obtížných situacích, které mohou nastat.
Docházení na psychoterapii je pro Vašeho syna určitě velkou podporou. Z hlediska zákonného podkladu dítě starší 15 let má právo dát nebo nedat souhlas s předáváním informací o průběhu psychoterapie další osobě, i když se jedná zákonného zástupce. Psychoterapeutka musí toto vyjádření respektovat a nejedná nijak nezákonně, když s Vám nesdílí konkrétní poznatky a informace.

Nevím, zda syn dal souhlas s předáváním informací jiné osobě, např. matce?

Každopádně lze nabídnout, za této situace, podporu přímo pro Vás. Při obtížných životních situacích s dítětem s poruchou autistického spektra je možné využít psychoterapeutickou pomoc sám pro sebe, směřovat spolupráci k otázkám, jak já sám se mám postavit k těmto situacím, co mohu očekávat, jak postupovat. Jak se vypořádat s různými situacemi, které mohu vzniknout.

O samotném onemocnění je možné vyhledat mnoho informací také v literatuře a na internetu.

Věřím, že jsem svou odpovědí přispěla k objasnění situace a nabídla možnost, jak se k dané věci postavit i sám za sebe.

S pozdravem Mgr. Zaoralová

Občanské poradenství : rodinné právo : výživné; zletilé dítě; podaní žádost o zrušení výživného
23.03.2020 18:56 - zobrazit dotaz
Dobrý den,
mohli byste mi poradit, jak podat žádost o zrušení výživného na zletilé dítě, když o to žádá samotné dítě?
Děkuji M
Zdravím Vás,
pokud dítě dosáhne zletilosti a současně je samo schopno se živit, je například zaměstnáno nebo je v evidenci Úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání, je možné ukončit placení výživného v prvé řadě dohodu obou stran. Tedy obě strany se dohodnou, že vyživovací povinnost netrvá z výše uvedených důvodů, je možná i písemná dohoda s odkazem na poslední rozsudek o výživném z Okresního soudu.
Pokud taková dohoda není možná, může se obrátit jedna ze stran na soud s žalobou o ukončení vyživovací povinnosti. O žalobu se jedná proto, že v dotaze zmiňujete, že o výživné si žádalo zletilé dítě již samo a tak je realizováno prostřednictvím podání žaloby.
Vzory žalob jsou k vyhledání na internetu. Obecně však žaloba musí obsahovat označení obou stran, o co jde, popsání předchozí situace, kdy výživné bylo stanoveno, dále aktuální situaci, kterou odůvodňujete svou žalobu na zrušení výživného, následně možné znění závěrečného rozhodnutí soudu, tedy že se vyživovací povinnost zrušuje a datum a podpis.
Věřím, že Vás moje odpověď správně nasměruje.

S pozdravem Mgr. Zaoralová
Občanské poradenství : rodinné právo : informace; syndrom zavrženého rodiče
13.12.2018 06:48 - zobrazit dotaz
Velmi prosím o zodpovězení dotazů:
1) Kdo je pro účel právního posouzení v opatrovnickém sporu zodpovědný za zjištění tzv. syndromu zavrženého rodiče?
2) Pokud soudní znalec-klinický psycholog nepoužije ve svém posudku tento termín, tedy nekonstatuje jeho existenci, (klinický psycholog použil termínu přímá manipulace dítěte?????) může někdo jiný, tedy pracovnice OSPOD, psycholog  krizového centra, soudkyně, přesto situaci posoudit takříkajíc po svém a začít uvádět ve svých hodnotících zprávách pro soud  existenci tohoto termínu, tedy existenci tohoto syndromu?   
3) Kdo může, tedy jakou kvalifikaci musí mít pracovník, který provádí diferenciální diagnózu, tedy intenzitu tohoto syndromu?
Jinak řečeno: kdo je kvalifikován pro to, aby rozhodl, zda tento stupeň je mírný, střední, těžký?
Zdravím Vás,
soudní znalec je nejvyšší možná instance, která je schopna ve svém oboru vypracovat posudek a má nejvyšší právní váhu pro další rozhodování soudu.
Pokud soudní znalec nepoužil termín syndrom zavrženého rodiče, zřejmě jej v tomto případě nespatřuje, vyhodnotil situaci jako přímou manipulaci dítěte.
Ostatní pracovníci, kteří jsou zainteresováni v případu se budou pravděpodobně tzv. odrážet od znaleckého posudku, ačkoliv samozřejmě mohou mít svůj, jiný názor a uvádět jej - za předpokladu, že tento názor mají něčím podložený a jsou schopni jej odůvodnit. Je na soudu, aby zhodnotil důkazy, tedy listiny a vyjádření ve svém sledu, návaznosti a posoudil je také jednotlivě tak, aby rozhodl správně.
Je možné také nechat vypracovat nový znalecký posudek, je otázka úhrady a náročnosti vyšetření pro dítě samotné, zda je to smysluplné podstupovat a zda se něco změní.
S pozdravem Mgr. Zaoralová
Občanské poradenství : ostatní : rozchod s přítelem; setkávání s dítětem
17.07.2017 11:22 - zobrazit dotaz
Dobrý den, před dvěma měsíci jsem se po dvouletém vztahu rozešla s přítelem kvůli jeho agresivní povaze. Přítel se rozcházet nechtěl, nakonec s rozchodem souhlasil, ale nutil mě, abych s ním i po rozchodu zůstala nadále jako jeho kamarádka, neboť doufal, že mu dám druhou šanci. Odmítla jsem to. Máme společné šestnáctiměsíční dítě,které však vůbec nechtěl,protože by jej omezovalo, obrátilo mu život naruby, nemohl by si užívat svobody, volnosti a kamarádů, a proto mě nutil jít na potrat, vyhrožoval, že od dítěte stejně jednou uteče. S přítelem jsem se bála rozejít, protože v té době zrovna vyhrožoval fyzickým napadením mé kolegyni z práce, a jelikož jsem byla těhotná, bála jsem se nejen o sebe, ale i o to nenarozené dítě. Dítě jsem si nechala a od narození se o holčičku starala a vychovávala ji sama. On z důvodu, aby nepřišel o mě, tomu nechal volný průběh a smířil se s tím, že ke mně to dítě patří.Jelikož jsme spolu nikdy nebydleli, on bydlel v podnájmu a já v domku se svými dalšími dvěma dospělými dětmi, tak začal za námi jezdit občas na návštěvy. I v době jeho pobytu u nás jsem o malou pečovala sama. Přiznal se, že si nepřeje, aby jsem někdy žila s někým jiným a ten aby vychovával naše dítě. Vyhrožoval mi, že by to neunesl a fyzicky jej napadal. Mé nejstarší dceři vyhrožoval, že ji dokope.Roční dceru nepřiměřeně plácal po ručičkách za věci, kterým ještě vzhledem ke svému věku nerozumí, že je nesmí dělat, a vyžadoval to i po mně, já jsem mu však v tomto nikdy nevyhověla. V rodném listu není jako otec zapsán, výživné na dceru mi neplatil, vidět dceru jsem mu umožňovala, kdy on chtěl, vždycky jsem se jeho návštěvě přizpůsobila. Občas jí něco koupil, poslední měsíce, když viděl, že na rozchodu trvám, kupoval i větší dárky, např. pleny. Po rozchodu a mém odmítnutí dalšího kamarádství, se jeho agresivní chování ke mně vystupňovalo, nepříčetně po mně křičí do telefonu, vyhrožuje, že všechno porozbíjí a zničí, píše mi smsky, ve kterých mě uráží, napadá, vyhrožuje mi, že mi bude ze života dělat peklo, vulgární výrazy, kterými mě oslovuje, se nedají ani napsat. Nutí mě, abych jej dobrovolně nechala zapsat jako otce dcery do rodného listu,o dceru se však starat nechce ani ji vychovávat, říká, že si počká, až vyroste, do té doby se mám o ni starat sama, jen ji chce vidět na procházce. Vím, že má právo ji vidět, ale po tom všem vyhrožování se bojím, aby i jí něco na té procházce neudělal. Soudně nic řešit nechce, chce se mimosoudně dohodnout, já se však bojím, opravdu je schopen ublížit. Chtěla bych Vás moc poprosit o radu, jestli mám v našem případě trvat na soudním řešení celé situace a jestli jsem, když zatím nemám žádné rozhodnutí soudu, povinna s ním na ty procházky s dcerou chodit, nebo mám přistoupit na mimosoudní dohodu a za jakých podmínek a na koho se můžu obrátit, abych zamezila dalšímu jeho stupňujícímu se vyhrožování a urážení v písemné komunikaci, telefony jsem mu již přestala brát. Děkuji moc.
Zdravím Vás,
pokud dotyčný pán není u vaší dcery zapsán v rodném listu, prakticky ze zákona nemá na nic nárok, otce dítěte právně není.
Není tedy možné ani jakkoliv řešit něco soudní cestou.
Pokud by otcem v rodném listu byl, pak by ano připadalo v úvahu svěření dcery do výchovy jednoho z rodičů, stanovení vyživovací povinnosti a eventuálně určení míry styku dítěte s druhým rodičem a nebo omezení nebo úplný zákaz styku.
Pokud otec ale v rodném listu není (ačkoliv skutečně biologickým otcem dítěte je), nemáte vůbec žádnou povinnost mu umožňovat styk s dcerou (vidět ji na procházkách atd.) nemáte žádnou povinnost Vy se s ním stýkat ani si nechat jakkoliv vyhrožovat.
Pokud bude jeho jednání stále takto problematické, máte právo se obrátit na policii a oznámit to. Jeho jednání by jistě splňovalo skutkovou podstatu několika trestných činů, jako nebezpečné vyhrožování, možná vydírání atp.
Otázka zní, zda by se jeho jednání nezhoršilo, pokud by se tím začala zabývat policie. Na druhou stranu, je jeho chování vysoce rizikové a nejde jen o Vás.

Ještě krátce k tomu, že po Vás chce, abyste otce do rodného listu dodatečně nechala zapsat. Činit tak nemusíte. Na matrice by muselo jít o společný úkon Vás a otce dítěte, nazývá se souhlasné prohlášení. Otec dítěte se také může domáhat určení otcovství soudně (testy DNA)a pak by se do rodného listu zapsat musel, pokud by soud určil, že otcem dítěte je. Nevím, jestli by takové kroky třeba podstoupil. Jedná se i o finančně nákladnou záležitost, testy se platí.

Uvidíte, jak se bude situace vyvíjet, každopádně buďte opatrná.
S pozdravem Zaoralová
Občanské poradenství : systém sociálních dávek a pomoci : výživné
13.12.2016 21:14 - zobrazit dotaz
Dobrý den, chtěla bych se odstěhovat od rodičů k příteli. Je mi 18 let.Má otázka je, jestli na mě budou platit rodiče výživné nebo budou muset posílat nějaké peníze. Výživné se platí do dokončení studia.Střední školu mám ještě na 2 roky.Měli by tedy rodiče posílat peníze, i když nejsou rozvedení a budu bydlet jinde? Děkuji.
Zdravím Vás,
vyživovací povinnost mají rodiče do doby, než je dítě samo schopno se živit. Pokud se teď o Vás doma starají, tak není důvod, aby jim bylo stanovováno výživné. Pokud se od nich odstěhujete k příteli, máte samozřejmě tu možnost. Teď je otázka, jak jste na tom s rodiči domluvená nebo s tím třeba nesouhlasí a pod.
Nejlepší by bylo, kdyby to bylo samozřejmě dohodnuto a rodiče by současně souhlasili, že Vám budou dávat nějaké finanční prostředky.
Pokud ale rodiče se stěhováním nesouhlasí a na penězích se nedohodnete, můžete po nich žádat soudně výživné pro zletilé dítě. Soud však bude zkoumat, zda jste se právě pro stěhování k příteli nerozhodla sama a dobrovolně se vzdala péče a finančního zázemí u rodičů, také jaké poměry finanční má Váš přítel a úplně se nedomnívám, že by rodičům bylo cokoliv za povinnost stanoveno, zejména co se týká úhrady Vašeho samostatného bydlení. Je nutno rovněž poznamenat, že podáním žaloby o výživné se mohou významně pokazit Vaše rodinné vztahy.
Co by Vám jistě náleželo, jsou přídavky na dítě, dávka Státní sociální podpory, pokud ji rodiče na Vás pobírají.
Pokud chcete bydlet s přítelem, současně budete bohužel i muset myslet na to, že se budete muset zvládnout i nějak finančně zabezpečit.
S pozdravem Zaoralová
Občanské poradenství : rodinné právo : příjmení dítěte po otci; nárok na dávky
07.12.2016 22:16 - zobrazit dotaz
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, s přítelem čekáme miminko a nejsme spolu v manželství, a tak mne zajímá, zda je pravda, že pokud nebude mít dítě přijímení po mě (tedy po matce) nemám nárok na žádné přídavky. (Jsem studentka a přítel pracuje, budu kvůli těhotenství ukončovat studium). Děkuji za odpověď.
Zdravím Vás,
není pravdou, že byste neměla nárok na dávky. Jednou jako matka budete v rodném listu dítěte a dostanete na co máte nárok. Nezáleží, jaké má dítě příjmení. Otce musíte uvést na matrice a to souhlasným prohlášením Vás a přítele - otce dítěte, a to po narození dítěte. Zde neplatí domněnka otcovství, že otcem je automaticky manžel matky. Příjmení bývá automaticky po otci.

S pozdravem Zaoralová
Občanské poradenství : rodinné právo : pěstounská péče; neshody
09.08.2016 08:29 - zobrazit dotaz
Dobrý den.Mám problémy s pěstounama.V poslední době jsou na mě neskutečně hnusní.Pořád mi nadávají,lezou do soukromí (čtou sms v mobilu,kontrolují notebook), rýpou do mě, vyhrožují. Třeba dneska mě vyhodili na 4 hodiny z domu za to, že si myslí, že u mě byl přítel (kterého z nějakého důvodu nesnášejí), přitom nebyl a i brácha to dosvědčil. Řekla jsem ji,že jsme byli na zahradě za barákem ale nevěřeila mi tak mě vyhodila a pustila až po těch 4 hodinách a to jsem musela zalhat, že byl u nás,i když nebyl. Navíc mi řekla, že chce se mnou ukončit pěstounskou péči. Říkala jsem ji at počká ještě rok, že si potřebuju dodělat školu a ona na to že mám 2 tak at jdu makat, přitom tedka půjdu do posledního ročníku. Já už jsem z nich fakt na dně, neustále mě otravují, přitom já jim nic nedělám a dělám co mi říkají.Ani se nemůžu oblékat jak chci,přitom mám tolik pěkných věcí a nemůžu si je vzít. Prosím pomozte mi.
Zdravím Vás,
jsem ráda, že jste se obrátila ve své situaci na nás.
Popisujete neshody se svými pěstouny, a zdá se, že se jedná o téma Vašeho přítele. Každý rodič i pěstoun má obavy, když se dívka zamiluje, najde si přítele a společně tráví svůj čas.
Přichází otázky, zda je to ten pravý, zda nechce jen využít dívku pro sebe a pro své potřeby, zda je jeho mínění upřímné a prostě nechtějí, abyste si zkazila život.
Na Vaší straně jistě přijdou odpovědi, že je to blbost, že on takový není, že víte s kým chodíte a proč ho máte ráda a že mu věříte.
Zkušenosti dospělých jsou však často jiné a obavy silnější a pak mohou přijít vztahové problémy mezi Vámi - tedy konkrétně Vámi a Vašimi pěstouny.
Co může pomoci, je jen si o všem povídat a to upřímně a potřeba je i mít trpělivost a to na obou stranách.
Nevím, zda je možné si najít cestu ke komunikaci, jestli jste bývali zvyklí si povídat o sobě a problémech. Pokud bývala nějaká cesta, zkuste ji navázat. Pěstouni by nabyli jistoty a důvěry k Vám a třeba by přestali Vás tolik kontrolovat a jak Vy říkáte být až hnusní a z Vaší pozice nesnášenliví.
Vždy je potřeba najít nějaký kompromis.
S tím oblečením samozřejmě nevím, co je pro Vás nositelné a třeba hodně odvážené. Pro některé dospělé mohou některé dnes moderní šaty vypadat úplně mimo, že jsou moc odhalené, nahaté, svádivé atd.
Celkově vnímám reakci Vašich pěstounů jako plnou obav a strachu o Vás a řeší to zákazy a příkazy a vyhrožováním, kontrolou, protože jim v ruce jiné páky nezůstaly.
Na Vás je se pokusit to alespoň trochu pochopit a udělat vstřícný krok a pokusit se pěstounům vysvětlit jak to máte s přítelem Vy. Pokusit se vyhnout a předejít problémům a dohadům a jednat přímo.
Vím, že je to hodně obtížné, ale Váš vztah s pěstouny za to stojí. Vzpomeňte na to, že Vás vychovali a starali se o Vás, nemusela jste být bez rodiny a teď kvůli takové situaci vše zahodit, by byla vážně škoda. Podobné problémy jsou i mezi dětmi a rodiči jinde, není to něco neobvyklého. Prostě se děti osamostatňují, navazují vztahy a rodiče to musí nějak přijmout a pochopit a také mít důvěru a jistotu na druhé straně. A to je hodně těžké, protože stát se chyba může v takovém případě hrozně snadno.
Láska je silná a sex přichází s ní ruku v ruce, riziko otěhotnění je zde rovněž a pak přichází v životě TAKOVÁ změna, že obrátí ženě vše naruby. Být matkou samoživitelkou bez práce a peněz je hodně obtížné a končí veškeré zábavy. A ze života je smutek a neštěstí.
Chápejte, že Vaši pěstouni pro Vás chtějí jen to nejlepší a nechtějí, abyste vpadla do nějakého problému, ze kterého by Vám už nemohli pomoci! Proto bojují předem, jak mohou.
Proto jedinou šancí je komunikovat, důvěřovat si a Vy abyste měla informace a rozhodovala se pak správně ve Vašich chvílích, kde už na to musíte být sama.
Držím palce, ať situaci v rodině zvládnete.
Určitě by Vám všem také pomohlo navštívení nějakého dobrého terapeuta, kde byste si vše všechno společně mohli rozvykládat. Někdy to s třetí osobou jde líp, než doma jen v kruhu rodinném.
Myslím na Vás, S pozdravem Zaoralová
Psychologické poradenství : duševní problémy : duševní problémy; výchova; péče o dítě
05.04.2016 23:28 - zobrazit dotaz
Dobry den! Potrebuji poradit, jsem bezradna a mam velke obavy.

Lonsky rokjsem se rozvedla s expartnerem, ten zacal vykazovat podle me, znamky schizofrenie. Kdyz to shrnu, zacalo to poruchami spanku(ackoli i driv byl neprobuditelny),tak byl najednou schopny prospat dny a pak naopak byt dlouho vzhuru, byl neorganizovany, doma vyskladaval veci ze skrini, obklopoval se jimi, nebyl schopny to dat do poradku, chodit do prace, prijit kamkoli vcas. Veril ze mu kdosi usiluje o zivot, sleduji a odposlouchavaji ho, casto si mluvil sam se sebou, pak obvinil me ze ho odposlouchavam, vodim schvalne na mista aby ho mohli pozorovat apod. Pred prateli mluvil o sebevrazde a prestal byt spolecensky, zacal byt agresivni a hystericky. A mnoho dalsich veci.
Muj problem je, ze s nim mam male dite, za kterym jezdi na schuzky-pokud dorazi. Cast probiha celkem v klidu, cast vypjate, obcas me napada. Toto cele trva cca 2roky.
Nyni se jeho stav celkem zlepsil, zacal byt aktivnejsi, naposledy se jeho bludy projevily pred 2mesici, alespon o cem vim ja. Ted si zazadal o upravu styku, bojim se, ze by mohl, sic nechtene, nasemu diteti ublizit, je jeste male. Chceme zadat o psychiatricke vysetreni, na nektere jeho symptomy mam dukazy, ale bojim se, ze kdyz ted vypada, ze jeho ataka odeznela, ze nebude jeho pravdepodobna nemoc diagnostikovatelna. Co kdyz vysoudi dite, ze si bude moct brat bez me pritomnosti a jeho stav se opet zhorsi?

Muj dotaz zni, je-li schizofrenie ci jine dusevni poruchy diagnostikovatelna i mimo jeji akutni prubeh a jak se podobne rodicovske problemy resi? Ex je sam, uz nikoho nema kdo by na nej dohlizel.

Jsem zoufala, v noci nemuzu spat, mam o nase dite velke obavy.
Zdravím Vás,
byla jsem rovněž požádána o připojení se s odpovědí k všemu dotazu zase z jiného odborného hlediska.
Chápu, že máte strach a je to situace nezáviděníhodná.
Jistě se připojuji k panu doktorovi, že je u otce nutná diagnostika, ale také pravidelná psychiatrická léčba a kontrola.
V rámci soudního řízení o úpravě styku by bylo dobré soud informovat o tom, jak se věci mají, jaké máte podezření ohledně duševního onemocnění otce a jak dlouho pozorujete příznaky. (Zatím můžeme hovořit pouze o podezření, diagnostika zatím neproběhla a určení diagnózy také ne.) Soud by si měl vyžádat psychiatrické vyšetření, i když je nemoc nyní zřejmě v remisi a na základě toho pak rozhodovat.
Soud nemůže nařídit v rámci opatrovnického řízení následnou ambulantní léčbu, ale může na základě lékařské zprávy nařídit styk za přítomnosti matky či jiné osoby. A léčbu důrazně doporučit. Vím například, že asistence u styků provádí různé organizace, např. Fond ohrožených dětí, možná by i toto pomohlo.
Pokud by se otec léčil a bylo vše v pořádku, bylo by pak jen na Vás, zda byste upustila od své účasti u styku či jiné osoby.
Na druhé straně, pokud by styk měl být pro dítě s velkým rizikem a ohrožující (otec by odmítal léčbu), máte Vy právo žádat soud o omezení či zákaz styku.
Nemějte obavy, soud nerozhodne ledabyle, jde o dítě a svým rozhodnutím jistě nenechá situaci v nejistotě a dítě v ohrožení.
Eventuálně proti rozsudku se můžete odvolat k vyššímu soudu, rozsudek by pak zatím nebyl platný. Vaše odvolání by mělo tzv. odkladný účinek.
Předložte soudu veškeré své obavy a důkazy, které máte a věřím, že vše dopadne dobře. Můžete i písemnou formou než bude soudní jednání.

Duševní onemocnění si nikdo nevybíráme a také by bylo škoda, aby dítě přišlo o kontakt se svým otcem, ale nelze jej vystavit riziku.
Věřím proto, že se vše vyřeší rozumně. Také Vy, abyste mohla klidně spát a myšlenky mohla věnovat příjemnějším věcem, než jsou soudy a strach co bude.

K probrání celé věci a detailnějšímu rozebrání by také bylo dobré kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dětí. Budou o kauze u soudu informováni a také Vám mohou být pracovníci nápomocni jednak radou či účastí u soudního jednání, a svým odborným názorem, který je pro soud důležitý.

Držím palce a myslím na Vás.
S pozdravem Zaoralová

Psychologické poradenství : ostatní : rodinné vztahy; obavy o dceru; komunikace; partnerské vztahy; agresivita
24.03.2016 20:29 - zobrazit dotaz
Dceru s 2ma nezletilými dcerami na Vánoce 2013 vyhnal její manžel z domu, měl v té době paralelní vztah s jinou ženou, která má dceru stejně starou jako je moje starší vnučka - tedy v současnosti 11 let.Zeť si tak vyřešil své problémy (a problémy své milenky a jejího dítěte )a dodnes se táhnou rozvodové tahanice, zeť pochází z generálské rodiny, on i jeho rodiče jsou slovně velmi agresívní vůči dceři i jejím dětem, a nyní dogmaticky bazíruje na tom, že děti nejsou na víkendové předání do jeho péče řádně připraveny a předávány a podal prostřednictvím své advokátky Návrh, díky kterému by dcera, faktická samoživitelka, přišla o tuším 10 800.Včera nutil svou tchýni, aby mu "nacpala" děti do auta, když pro ně přijel, děti utíkaly, protože s ním nechtěly - on se k nim chová velmi hrubě.Nesnese pojmenování situace, že si za všechno může sám, a že zvláště starší vnučka je velmi poznamenaná tím, že byla "vyměněna" za jinou dívku a ta že je v jejím bývalém domově,atd.atd., nyní mi jde o to, že vyhrožuje pomstou své stále ještě manželce, že jí zničí, zavolá policii atd.atd.Chodí na terapie k psychologovi a všichni se bojíme - jeho výbuchy agresivity jsou častější a prudší...Takže potřebuji poradit, jak se k němu chovat, co asi můžeme očekávat.
Děkuji, Johny Dlouhá Noha
Zdravím Vás,
vztahové problémy a rozchod rodičů jsou vždy velmi citlivá záležitost a nese s sebou spousty problémů. Pokud povaha jednoho z rodičů je výbušná, je vše o dost horší a chuť k pomstě ještě horší.
Vždy to pak, jak se říká, odnesou hlavně děti.
Po přečtení Vašeho dotazu jsem se pokusila poskládat celou situaci a rozklíčit jednotlivé problémy.
Píšete, že rozvodové řízení trvá. Děti jsou zřejmě již soudem svěřeny do výchovy matce a otci bylo stanoveno výživné, doufám, že se správně domnívám, že je to ona částka 10.800,-, o kterou se snaží matku otec obrat podaným návrhem, ačkoliv nevím, kterou stranou se obrátil a co navrhuje.
Pokud se domáhá zrušení vyživovací povinnosti snaží se to doložit nepřipraveností dětí na styk s otcem, tak u soudu nepochodí. Vyživovací povinnost je daná zákonem a otec musí platit, stanovují se podle jeho příjmů potřeb dětí, nikoliv podle nálady a představ, jak by měly děti být připraveny ke styku s ním a zda styk vůbec probíhá či nikoliv.
Pokud podal návrh na tzv. změnu výchovy, tedy, že by chtěl dcery do péče, zřejmě to tak ale není, tak se také domnívám, že nepochodí. Není důvod, aby se výchova měnila a také děti prospívají bez problémů, tak zde by to otci také nevyšlo.
Jiný návrh mě teď nenapadá, že by mohl přijít v úvahu.
Co se agresivity týče a nucení dětí ke styku s otcem - nedělejte to. Pokud k němu děti nechtějí, není dobře, aby trpěly a prožívaly traumata.
Otec má sice automaticky právo na styk, ale nevím, zda soud přímo o styku rozhodoval a je to v rozsudku.
Je zde na úvahu navštívit dětského psychologa a nechat děti vyšetřit a následně mít psychologickou zprávu o tom, jak děti styk s otcem vnímají a jaký je jejich zájem. K soudu by to pak bylo jistě prospěšné, ale také ještě před soudem mít něco v ruce jako argument proto, že děti k němu nepůjdou.
Je na zváženou, zda nepodat k soudu návrh na zákaz styku s otcem či omezení styku s otcem, pokud se k nim chová hrubě a nevybíravě a styk je pro děti peklo. Odsvědčit to může ten, kdo byl u předání přítomen, třeba tchýně, nebo je dobré si k takovému styku přizvat nějakou organizaci, vím, že pomáhá třeba Fond ohrožených dětí, ale nevím jak je to ve Vašem regionu.
Třeba by se minimálně situace zlepšila, kdyby otec viděl, že by se mu také mohlo stát, že děti neuvidí. Ovšem pokud mu jde o děti a nechce jen trápit svou dřívější ženu.

Každopádně by bylo dobré probrat celou situaci na orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Jistě by bylo možné to detailněji rozklíčit.
Bohužel agresivitu otce asi nikdo nezmění, bude jen třeba to ustát. Je hodně dobře, že jako rodina za dcerou stojíte a že chodí k psychologovi. Potřebuje podporu jako nikdo jiný. V životě dcery bohužel tento pán už figurovat bude, má s ním děti a jeho otcovská práva promlčet nelze. Jedině by on sám časem ztratil chuť škodit.
Držím palce, aby vše dobře dopadlo a hlavně děti, aby byly v klidu.
S pozdravem Zaoralová
Občanské poradenství : rodinné právo : odchod od manžela; sociální dávky
08.03.2016 22:14 - zobrazit dotaz
Dobrý den,ocitla jsem se ve velmi těžké situaci,odešla jsem od svého milovaného manžela,pro násilí...Máme dva syny,čekáme třetí miminko.Manželův příjem je nadstandartní,já mám na základní věci...v případě,že budu hledat nájem,nevyjdu.Chtěla bych se zeptat,za jakých okolností dostanu příspěvek na bydlení,případně nějaké další příspěvky na děti? Výživné je možné dostávat až po rozvodu?Děkuji D.
Zdravím Vás,
chápu, že situace, ve které jste se ocitla, je nanejvýš krizová a s financemi je to náročné.
Zůstal Vám zřejmě jeden příjem, který se pohybuje v rovině klasické.
Co se týče výživného, ještě před rozvodem musí tak jako tak soud rozhodnout o úpravě práv a povinností rodičů k nezl. dětem, což znamená, svěřit je do péče jednoho z rodičů (eventuálně využít střídavé, společné péče - což u Vás nepředpokládám s ohledem na důvody rozchodu) a stanovit výživné druhému z rodičů. Pak je vůbec možné přistupovat k rozvodu. Výživné je pak hrazeno druhou stranou ihned a dokonce lze stanovit výživné i zpětně.
Nárok na sociální dávky se uplatňuje u Úřadu práce.
Příspěvek na bydlení se poskytuje rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy, nárok pak má vlastník nebo nájemce bytu, kde má i trvalý pobyt, jestliže 30% příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a jestliže se po odečtení 30% z čistých příjmů dostane pod životní minimum.
Další eventuální dávky by mohly být ze systému pomoci v hmotné nouzi a to příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. I o tyto dávky můžete žádat na Úřadu práce. Taktéž samotné posouzení situace a eventuální přiznání či nepřiznání dávky bych ponechala na úřadu, je hodně nuancí, které se zohledňují. Navštivte proto Úřad práce a informujte se přímo tam, podle Vaší situace a konkrétních záležitostí, na které dávky byste měla nárok.
Upozorním jen, že abyste mohla být posuzována příjmově samostatně s dětmi, budou pravděpodobně na dávkách od Vás žádat buď hned či dodatečně rozhodnutí soudu o svěření dětí do výchovy a stanovení výživného, někde by mohlo stačit Vaše prohlášení.
Vím, že situace je složitá a současně vyřizování na úřadech či soudech není pro nikoho příjemné, ale věřím, že se vše vyřeší ku prospěchu věci.
Držím palce, s pozdravem Zaoralová

Jdi na stranu << předchozí     následující >>

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .