SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Odpovědi poradce Svobodová Ivana, Mgr.

Zaměstnanost : ostatní : výpověď
28.05.2013 13:35 - zobrazit dotaz
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na pracovní právo - na výpověď.
Jsem aktuálně na mateřské dovolené, 3leté, která mi bude končit v prosinci. Zaměstnavatel mi řekl, že až nastoupím, tak mi dá výpověď, protože mé pracovní místo zrušili (přijali jinou pracovnici na větší úvazek...).
Chci se zeptat, jak to je, kdybych byla znovu těhotná. Vím, že pokud nastoupím na mateřskou dovolenou dříve než mi skončí rodičovská, tak mě zaměstnavatel nemůže dát výpověď a budu znovu na mateřské na druhé dítě. A co když budu těhotná, ale ještě nebudu natolik, abych šla na mateřskou. Nebo když budu na rizikovém těhotenství (jako s prvním dítětem). Může mě pak zaměstnavatel vyhodit?
Děkuji moc za odpověď
Dobrý den,
moc Vás zdravím a děkuji za důvěru, se kterou jste se obrátila na naši poradnu. Chápu Vaši situaci a že zvažujete co a jak dál zejména v situaci, kdy Vám zaměstnavatel chce dát výpověď.

Pokud byste byla znovu těhotná, bylo by to pro Vás pravděpodobně dobré řešení. Vztahovala by se na Vás totiž tzv. ochranná doba, v jejímž rámci dle § 53 zákoníku práce se zaměstnavateli zakazuje dát Vám výpověď a to ikdyž Vaše pracovní místo zrušil. Je ale třeba abyste byla těhotná již v době, kdy Vám zaměstnavatel výpověď doručí.
Ochranná doba se vztahuje i na to, kdybyste byla v pracovní neschopnosti. To znamená jak píšete kdybyste byla opět doma na rizikovém těhotenství.

Držím Vám palce, ať se Vám podaří Vaši situaci co nejlépe vyřešit
Krásné dny

Ivana Svobodová
Zaměstnanost : zaměstnávání osob s pracovním znevýhodněním : výpověď; invalidní důchod
20.04.2012 13:59 - zobrazit dotaz
Dobrý den, měl bych dva dotazy:
1) Na základně úpravy zákona z ledna 2012 mi zaměstnavatel sdělil, že je nadále prakticky nemožné zaměstnávat OZP na práci z domu a musím docházet do firmy. Dostal jsem tedy výpověď. Co je na tom pravdy? O jaký zákon se jedná?
2) Po 2,5 letech práce jsem dostal výpověď. Můžu zažádat o zvýšení ivalidního důchodu?
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
ještě mám pro Vás doplňující odpověď po nastudování dalších informací k zákonu o zaměstnanosti. Je to opravdu tak, že pokud zaměstnavatel zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním, tak Úřad práce ČR neuzavře dohodu o vymezení či zřízení chráněného pracovního místa se zaměstnavatelem, který nemá přizpůsobené pracovní prostředí pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. A to podle potřeb konkrétních zaměstnanců. Tuto podmínku Úřad práce ČR posoudí šetřením na místě.

Z tohoto nepřímo vyplývá, že práce z domova je vyloučena z vytváření chráněných pracovních míst a tedy i z pobírání příspěvků na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Myslím si, že tento přístup je velmi sporný, protože sama znám řadu osob s postižením, kteří pracují z domova a je to pro ně ideálně přizpůsobené pracovní místo.

Pokud byste chtěl osobně pro zlepšení této situace něco udělat, doporučuji Vám se obrátit na Vám místně příslušnou pobočku úřadu práce s dotazem.

S pozdravem

Ivana Herzogová

Mentální postižení : výchova a vzdělávání :
15.08.2008 17:34 - zobrazit dotaz
jak vypadá plán rozvoje osobnosti,co by měl obsahovat
Vážená paní nebo slečno Daško,
moc Vás zdravím a děkuji za Váš krátký ale zajímavý dotaz. Je z něj znát, že máte zájem o oblast seberozvoje, která může být velice užitečná. Musím Vám ale na začátek říct, že mi není příliš jasné, o jaký plán máte zájem. Jako člověk, který se vzdělává v oblasti řízení lidí jsem se setkala s termínem "plán osobního rozvoje", který se dá stanovovat s pracovníky. Sama jsem plán zpracovávala pro sebe (v rámci studia) i s kolegy a je to velmi prospěšná věc. Je ale zaměřen na potřebné oblasti znalostí a dovedností pro práci. Informace o tomto plánu naleznete na tomto odkazu: http://fmmi10.vsb.cz/639/qmag/mj12-cz.htm.

Dokážu si ale představit, že by se tato metoda dala využít i pro širší osobnostní rozvoj nesouvisející se zaměstnáním. Důležité je ale na začátku si stanovit, k čemu přesně je plán určen. Předchází mu většinou sebehodnocení v oblastech, kterým se člověk chce věnovat.

Můžete postupovat následujícím způsobem (je to návod dle mých manažerských zkušeností) :

1. stanovíte si oblasti, které jsou pro vás důležité a v nich si stanovíte jednotlivé dovednosti, ty si ohodnotíte, jak na tom jste na škále 1-5 (1 nejmenší dovednost - 5 úplně zvládnutá dovednost)

(např. Komunikace:
a) schopnost otevřeně sdělovat vlastní potřeby 3 (snažím se, ale příliš mi to nejde)
b) schopnost dávat druhému člověku pozitivní zpětnou vazbu 5 (není pro mě problém pochválit)
c) schopnost dávat druhému člověku negativní zpětnou vazbu 2 (mám problém říct, co se mi na druhém nelíbí, občas to zkusím)

Cvičení:
a) pravidelné cvičení každý den 4 (někdy vynechám)
b) jízda na kole 1x týdně 1 (neplním)

2. z těchto oblastí – může jich být libovolně mnoho – si stanovíte již konkrétní oblasti, ve kterých se chcete zlepšit = podklad pro POR (plán osobního rozvoje)
naučit se otevřeněji sdělovat vlastní názory a potřeby
dodržovat plán sportovních aktivit )

3. samotné stanovení POR – postupuje se logicky od nejobecnějšího (1) k nejkonkrétnějšímu (5) – aktivity a časový plán. Pro každou oblast rozvoje (1) se stanovují všechny další body (2-5). Bez konkrétních a zjistitelných důkazů a plánu aktivit plán ztrácí smysl.

Plán má obsahovat:
1) oblast rozvoje (např. Komunikace)
2) cíl v dané oblasti (např. Naučit se otevřeněji sdělovat vlastní názory a potřeby)
3) výstupy (např. Umět sdělit vlastní potřeby; aktivněji komunikovat)
4) důkazy (přečtená literatura k tématu komunikace, certifikát kurzu)
5) aktivity + časový plán (přečíst si knihu XYZ do prosinec 2008, absolvovat kurz komunikace do květen 2009)

4. Probrat plán rozvoje s jinou osobou, jejímuž úsudku důvěřujete (učitel, přítel) a domluvení se na tom, že by s vámi např jednou za půl roku až rok probral, jak v jeho plnění postupujete. Plán se dá také dle nově nabitých zkušeností revidovat.

Snad Vám to takto bude k užitku. Snažila jsem se to pojmout prakticky.
Přeji hodně štěstí při jeho realizaci – může to být zajímavá a přínosná práce.
Ivana Herzogová
Mentální postižení : informace a kontakty : sebepoškozování
25.01.2008 22:37 - zobrazit dotaz
Dobrý den,
marně hledám jakékoli materiály o sebepoškozování u mentálně postižených. Mohli byste mi něco doporučit, literaturu či internet? Předem moc děkuji, s pozdravem L.
Dobrý den Lenko,
zkoušela jsem také hledat a informací je velice málo. Nejsem přímo speciální pedagog, ale ze své praxe mám zkušenost, že je sebepoškozování docela častým projevem. Většinou se objevuje u lidí se středním a těžším mentálním postižením a je důsledkem deprivace nebo přidruženého psychického onemocnění (jak píše v jednom uvedeném odkazu pan doktor Slowík). K obojímu informace určitě najdete. Také se často objevuje u autismu, někdy u dívek s Rett-syndromem a dalších specifických poruch.

Zkuste tedy zapátrat ještě tímto, obecnějším, směrem (u kterého psychického onemocnění se sebepoškozování objevuje). Hledejte sebepoškozování obecně a zkuste si najít informace i o deprivaci. Pokud s Vámu budu sdílet svou zkušenost, když jsem byla před léty na praxi, tak mě sebepoškozování některých klientů ani moc nepřekvapovalo. Brala jsem je jako součást mentálního postižení. Pokud jsem se ale těmto lidem osobně věnovala, sebepoškozování se objevovalo méně často. Domnívám se, že příčinou byla v tomto případě deprivace a také odmítání v rodině a výchova. Pokuste se na toto téma prosím podívat i z pohledu, který tak moc nezohledňuje mentální postižení, ale spíš člověka jako takového. Věřím, že najdete pokud Vás toto téma zajímá více inspirujících odpovědí.

S pozdravem

Ivana Herzogová

PS: pokud píšete seminární práci a budete to považovat za vhodné, můžete nám ji poslat a mohli bychom ji vyvěsit v oblasti Mentální postižení. Jistě by mohla být přínosnou zejména pro rodiče a blízké mentálně postižených, kteří tímto trpí.

Zdroje, které jsem našla (většinou články) - hledejte v nich prosím hlavně inspiraci pro další pátrání v literatuře:
http://www.iporadna.cz/duse/vsechnyodpovedi.php?question[questid]=13249
http://www.iporadna.cz/duse/vsechnyodpovedi.php?question[questid]=14675
http://www.rodina.cz/clanek3536.htm
http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1287
http://www.rett-cz.com/
http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1281
http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1281
http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=743
Občanské poradenství : trestní právo : promlčecí lhůty
07.09.2007 23:23 - zobrazit dotaz
Dobrý den,
potřeboval bych se ujistit o délce promlčecí lhůty u §206 Pomluva a §209 Poškozování cizích práv podle TrZ.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den Šariku,
jelikož píšete, že se potřebujete ujistit, nebudu Vám zde citovat celé znění příslušných paragrafů zákona č. 140/1961 Sb., který je momentálně platný. Prolmčecí lhůta je pro oba Vámi uváděné trestné činy stejná – tři léta, pokud se u trestného činu podle § 209 nevydával podezdřelý za veřejného činitele (to by promlčecí lhůta činila 5 let).

Ještě tuto informaci doplním citací ze zákona:
§67 odst (2)
Tato lhůta běží od spáchání trestného činu, pokud nebyla ze zákonem daných důvodů přerušena.
Do promlčecí doby se nezapočítává:
a) doba, po kterou nebylo možno pachatele postavit před soud pro zákonnou překážku,
b) doba, po kterou se pachatel zdržoval v cizině,
c) zkušební doba podmíněného zastavení trestního stíhání.

Ještě dodám, že zákonnou překážkou se podle písm. a) rozumí např. poslanecká nebo diplomatická imunita. Promlčení trestního stíhání se také přerušuje sdělením obvinění pro trestný čin (jehož promlčení řešíte) a v době, kdy orgány činné v trestním řízení provádějí následujícími úkony vedoucí k prokázání trestného činu.

Snad je pro Vás tato odpověď dostačující.
Přeji Vám ať jednáte správně


Ivana Herzogová
Občanské poradenství : dobrovolnictví :
09.07.2007 14:51 - zobrazit dotaz
Dobryen měla bych zajem pomahat s čimkoli.Děkuji Dubas
Dobrý den paní nebo slečno Dubas,
děkujeme vám moc za Váš dotaz, který mě potěšil. Je moc fajn, že jste v sobě našla jiskru zapojit se a chtít někomu pomoci. Jistě najdete organizaci, která Vám bude vyhovovat. V našem regionu je jich celá řada a většina z nich hledá a vítá pomoc dobrovolníků. Jste pravděpodobně na začátku hledání. Asi bude dobré si ujasnit, co Vás láká. Což bohužel nepíšete v čem konkrétně byste chtěla pomoci a jaké jsou Vaše časové a další možnosti.

Být na Vašem místě, asi bych si zkusila promyslet své možnosti a dosavadní životní zkušenosti a zaměřila bych se na aktivity, které by mě bavily. Někdo chce pomáhat lidem s postižením (mentálním nebo fyzickým) přímo – povídat si s nimi a trávit s nimi čas, někdo by rád pomohl neziskovce v oboru, kterému se věnuje – nabídl svůj čas účetního, nebo výtvarné nadání... Možností je opravdu hodně. Pokud stále ještě tápete, doporučila bych Vám se podívat na server Dobrovolnici.cz. Tam najdete inzeráty organizací, které hledají dobrovolníky, nebo i inzeráty kolegů – potencionálních dobrovolníků u kterých se můžete inspirovat. Vše se dá seřadit podle krajů. V Olomouci taky pracuje jedna dobrovolnická agentura JIKA. Kontakt na ni najdete na webových stránkách: http://jikadobrovol.wz.cz/index.php?zobraz=kontakty. Tam by Vám mohli také pomoci si vyjasnit co by Vás skutečně naplňovalo radostí a pocitem smysluplné činnosti.

Pokud by Vás lákala dobrovolnická činnost na počítači a s internetem, mohu Vám nabídnout také dobrovolnictví v naší organizaci. Pokud by Vás lákalo něco jiného, můžeme se spolu spojit přez zpětnou vazbu a mohu Vám doporučit jiné neziskovky z našeho regionu.

Přeji Vám ať se dobře zvolíte oblast či organizaci a ať Vás dobrovolnická práce baví


Ivana Herzogová
Psychologické poradenství : informace a kontakty : kurzy
27.04.2007 14:15 - zobrazit dotaz
Dobrý den,
chtěla bych požádat o informaci. Vystudovala jsem psychologii a ráda bych absolvovala sebezkušenostní výcvik zaměřený humanisticky (Rogeriánský sociálně psychologický výcvik). Můžete mi prosím poradit, kam se mohu obrátit? Také nevím, jakou organizací by tento výcvik měl být akreditován, aby byla zajištěna jeho kvalita (ČMPS?).
Děkuji za odpověď. Eva S.
Milá slečno nebo paní Evo,
děkujeme Vám za zajímavý dotaz, kterého jsem se ráda ujala z pozice podobné té Vaší a to - zájemkyně o psychoterapeutický výcvik. Předpokládám, že směr již máte pevně vybraný a jen hledáte možnosti jak a kde se přihlásit. Pravdou je, že rogersovský směr výcviku je u nás málo častý a informace o něm nebylo na internetu jednoduché najít. Podařilo se mi ale objevit kontakty na dvě instituce, které se výcvicku v terapii zaměřené na klienta angažují. Posílám Vám oba, ikdyž tuším že vzhledem k regionu pro Vás bude přijatelná spíše pražská organizace. Bohužel jsem na jejich stránkách nenašla informaci, jestli budou v současné době otevírat další běh dlouhodobého výcviku. Podrobnosti Vám jistě rádi sdělí emailem nebo telefonicky.
Zaujalo mě, že jste v závorce uvedla sociálně psychologický výcvik. Jedná se pravděpodobně o malinko rozdílný typ výcviku, který u nás dělá doktorka Lakomá. Ten je akreditován Ministerstvem školství. Na závěr dotazu jste položila otázku, jaká akreditace bude zajišťovat dostatečnou kvalitu výcviku. Vzhledem k tomu, že počet výcviků které byste mohla absolvovat je velice malý se domnívám, že je spíš důležité, který si vyberete vzhledem k jeho náplni. Myslím si, že pokud je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLSJEP, bude asi váha získaného certifikátu vyšší než od MŠMT. O kvalitě výcviku to ale nemusí vypovídat.

Přeji Vám, ať se Vám podaří vybrat si výcvik k Vaší spokojenosti a taky hodně úspěchů při praxi.

Ivana Herzogová


PS: Pokud Vás naše stránky zaujaly, dovoluji si Vám touto formou nabídnout spolupráci s naší organizací v oblasti psychologického poradenství. Pokud by Vás to zajímalo, stačí odpovědět na příchozí e-mail s odpovědí. Moc to pomoho nám i našim klientům.

KONTAKTY:
Český institut zaměřený na člověka Brno
Štefánikova 64, 612 00 Brno

PCA institut
http://www.pca-institut.cz/
Senovážné náměstí 6, 110 00 Praha 1
e-mail: info@pca-institut.cz
Kontaktní osoba: Klára Patlichová tel: 777 650 758


Sociálně psychologický výcvik – http://www.volny.cz/psyche/aktual_PTV.htm
PSYCHÉ
PhDr. Jitka Lakomá, CSc.
Eledrova 717
181 00
PRAHA 8
Tel.: 603 230 851, psyche@volny.cz
Psychologické poradenství : informace a kontakty : literatura
21.03.2007 16:48 - zobrazit dotaz
Dobrý deň Vám prajem,
asi Vám píšem trocha netradičný e-mail. Mám 16 rokov, volám sa Martin a chcel by som poradiť trocha v niečom inom. Dlhšiu dobu sa zaoberám psychológiou, filozofiou. Moja priateľka má tiež preto pochopenie a zaujíma ju to. Chceli by sme poradiť ohľadom toho, ako máme pokračovať ďalej. Kde máme začať, akú literatúru máme čítať alebo na čo sa máme viac-menej orientovať? Informácie sa hrnú zo všetkých smerov, snažíme sa čítať veľa literatúry, ale ktorá je tá pravá pre nás? Na príklad uvediem tituly niektorých kníh: S. Freud: Psychopatológia každodenného dňa, Podoby psychoanalýzy, nejaká kniha o všeobecnej psychológii, V. N. Peale: Sila pozitívneho myslenia, niečo z antickej psychológie a filozofie, J. Murphy: Zákony myslenia a viery atď. Je toho veľa a preto neviem, kde by sme mali začať, či na čo sa sústrediť...
Za odpoveď Vám vopred ďakujem, Martin.
// Bývam v SR- (3 km od Hodonína)
Dobry den Martine,
dekujeme Vam za duveru a za dotaz, ktery je tak trochu netradicni. Omlouvam se za pozdni odpoved – mela jsem toho v poslednich dnech mnoho a chtela jsem Vam odpovedet. Duvodem bylo to, ze se sama zajimam zejmena o psychologii a mam s tim vlastni zkusenost. Snad se nebudete zlobit, ze nejsem odbornikem v oboru ale laikem se sirsim prehledem v teto oblasti. Je tomu z duvodu omezene kapacity psychologu, kteri odpovidaji jiz na konkretnejsi dotazy spojene s problemy ve vztahu sam k sobe nebo k jinym lidem.

Co se tyka soustredeni se na nektere oblasti velmi zalezi na tom, co vas oba zajima a take pro co chcete toto studium vyuzit. Pokud mate zajem se hlasit na psychologii, doporucovala bych Vam navstivit stranky jednotlivych kateder psychologie nasich univerzit. Tam najdete doporucenou literaturu k prijimackam, ktera vam da velice siroky prehled, ale jeji prakticke vyuziti je ruznorode dle zamereni. Vetsinou se jedna o obecnejsi literaturu, kde jsou vysvetleny jednotlive psychologicke discipliny. Tyto informace ale nejsou prakticky zamerene. Pro obecny prehled doporucuji Psychologii Marie Furst, nebo nejakou lehceji ctivou psychologii pro stredni skoly. Od ni se muzete odrazit a najit si literaturu k tematum, ktera vam pripadaji zajimava. (Dle uvedenych titulu tusim, ze mate zajem o psychoanalyzu...) Mozna by stalo take za to precist si nejakou obecnejsi knihu o psychoterapii – ktera vyuziva poznatku psychologie v prakticke psychologicke praci s lidmi.

Z toho co pisete je videt, ze se pokousite prokousat velmi rozdilnou literaturou a ze jeste nevite. Pokud byste si z cetby radi odnesli hlavne zlepseni vztahu s lidmi a prakticky prehled – doporucuji vam spise literaturu pro laiky, pripadne pro laiky a odborniky zaroven. Mnoho takovych knih vydava nakladatelstvi Portal a Grada. Tam najdete i tituly zamerene na spiritualitu. U techto veci je ale obcas obtizne odhadnout kvalitu literatury a jeji styl. I tady se muzete ridit tim, co vam vice vyhovuje – vedectejsi nebo laictejsi veci. Muzete se treba ridit ukazkami knih, ktere jsou na strankach techto nakladatelstvi temer u kazdeho titulu. Knihy pak muzete zakoupit nebo vypujcit v knihovne. Taky bych vam doporucila pro obecnejsi prehled objednat si/cist v knihovne casopis Psychologie dnes – i v nem najdete vice inspirace pro literaturu a to, cemu se vic venovat.

Vzhledem k tomu, ze psychologie je velice sirokym oborem a knihy se vydavani nove a nove, je tezke jasne a jednoduse poradit. Z me zkusenosti – velice se mi libi kniha Psychologie lasky, Partneri a rozchody, Psychologie smysluplnosti existence, psychologicke romany pana Yalloma, ale to je jen odraz literatury, kterou jsem cetla relativne nedavno...

Drzim palce v hledani oblasti vaseho zajmu a hlavne at se vam dari ziskane poznatky vyuzit k vetsi spokojenosti ve vasem zivote.
Ivana Herzogova, koordinatorka projektu InternetPoradna.cz
Zaměstnanost : pracovněprávní vztahy : dohoda o pracovní činnosti
21.03.2007 14:29 - zobrazit dotaz
Můžu si přivydělat na dohodu o pracovní činnosti jestliže trpím nemocí z povolání,a bude mi o tento přivýdělek snížen doplatek do mzdy . Pracuji též na hlavní pracovní poměr.
Dobrý den majčo,omlouváme se, že se nám nepodařilo na Váš dotaz zajistit odpověď, ačkoliv jsme se snažili Doufáme, že jste se obrátila na uvedené kontakty a že jste dostala odpověď. Váš dotaz patří mezi složitější, tímto bychom Vás chtěli poprosit, zda by nám nenapsala co Vám bylo sděleno. Mohli bychom pak pomoct ostatním tazatelům. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem Lukáš Otáhal a Ivana Herzogová, pracovníci internet poradny.
Zaměstnanost : ostatní : zákoník práce
07.02.2007 12:10 - zobrazit dotaz
Dobrý den, ráda bych se zeptala na veškeré povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce.

Povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance na HPP
(např.Pracovní smlouva,…


Povinnosti vůči zdravotní pojišťovně(přihláška, přehled,hromadné hlášení,…)

Povinnosti vůči správě sociálního zabezpečení(přihláška ,přehled vyměřovacích základů,mzdová evidence zaměstnanců,…)

Povinnosti vůči finančnímu úřadu
Při trvání PP

Zaměstnanec(výplatní pásky,….)
Zdrav.poj.,správa soc. zabez.,finanční úřad

Skončení pracovního poměru

Povinnosti vůči zdrav.poj.(hromadné hlášení,

Povinnosti vůči správě sociálního zabezpečení(odhláška,evidenční list důchodového
zabezpečení,…)

Povinnosti vůči zaměstnanci(vydání zápočtového listu,...)

Co je povinen zaměstnavatel předkládat institucím měsíčně,ročně,,při ukončení HPP?
Prosím, odkazy na VZP a správu. Soc. zabez. nechci,jsou příliš složitě psané a neúplné.

Děkuji za odpověd

S pozdravem Iva
Dobrý den slečno nebo paní Ivo,
přiznám se, že mě Váš dotaz trochu překvapuje. Bohužel nejsme poradna, která by se primárně věnovala mzdovému účetnictví a poradenství v této oblasti. Náš účel je trochu jiný – pomoci a motivovat lidi k samostatnému řešení jejich problémů a v tíživé sociální situaci. Doufám proto, že pochopíte naše důvody k tomu, že se nemůžeme věnovat Vašemu dotazu v rozsahu který si představujete. Navíc podle toho, co píšete je Váš přehled o problematice velký a ještě větší je rozsah informací, které od nás žádáte. Doporučuji Vám opatřit si nějakou dobrou publikaci – např. Mzdové účetnictví 2005, od nakl. Sagit či Portál, nebo si vyhledat postupně výše zmiňovaná témata na Internetu (dobrý je www.google.com). Dobrým informačním zdrojem je www.tiscali.cz (http://www.tiscali.cz/jobs/jobs_center_SPEC_S.652104.html), kde najdete slovníček pracovního práva.

Určitě se Vám podaří většinu hledaných informací nalézt. Pokud chcete využít získané informace pro věnování se mzdovému účetnictví, nebo pro studium – můžete také využít služeb některé z větších knihoven ve Vašem okolí. Pokud si chcete mzdovým účetnictvím přivydělat, investice v rozsahu tří až pěti set do knihy se Vám jistě vyplatí.
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám vše dobré.
Ivana Herzogová, koordinátorka InternetPoradny

Jdi na stranu << předchozí     následující >>

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .