SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři Naši partneři Naši partneři Naši partneři

Tato oblast je realizována za spolupráce s Asociací občanských poraden

Reklama

Logo OS

Navštivte naši poradnu v OLOMOUCI:
Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním
Tel. 587 406 126, 774 724 877, olomouc(a)iporadna.cz
Skype: poradna.pro.ozz

AKTUÁLNĚ

Nová kniha:
Průvodce rodinnou mediací
Šišková Tatjána (ed.)
http://obchod.portal.cz/userdata/images/hires/9788026211570.jpg Kniha, která je praktickým úvodem do problematiky rodinné mediace, předkládá zkušenost osmi českých a slovenských mediátorů. V rodinné mediaci nejde jen o rozvody a úpravu péče k dětem, ale i o vztahy mezi sourozenci nebo partnery, o problematiku dědictví, o témata spojená s domácím násilím a o další spory. Téma je ukázáno na velké řadě kazuistik. Pozornost je věnována jednotlivým fázím, postupům a technikám mediace: např. technice přeformulování stížnosti na potřebu nebo hledání způsobu, jak definovat předmět jednání a zajistit vzájemné porozumění. Jedna z kapitol přináší informace o právním rámci rodinné mediace. Nový občanský zákoník zavedl řadu změn a mediaci pokládá za alternativu rodinných soudních sporů. Popsána je také efektivní spolupráce mediátora s oddělením sociálně-právní ochrany dětí. V knize je věnována pozornost i etice v mediaci, jež nebyla v českých nebo slovenských publikacích doposud systematicky zpracována. Publikace tak přináší poznatky o různých těžkostech či dilematech, které může mediátor prožívat.

Ukázku z knihy a více informací najdete na www.portal.cz

NAŠE ANKETA

Víte o možnosti dostávat novinky z těchto stránek? www.iporadna.cz/prihlasittydenik
Ano, novinky již dostávám 55%
Ano, nemám zájem 2%
Ne, ale přihlásím se 38%
Ne, nemám zájem 6%

NOVÉ ODPOVĚDI

NEJČTENÉJŠÍ ČLÁNKY

NOVĚ V DISKUZI

Nové články

Pomáháte agresivním či duševně nemocným lidem? Spoluodpovídáte za škodu 21. 06. 2017 22:11 - Měšec.cz - Pokud pečujete o malé děti nebo hlídáte nezletilce, jste povinni maximálně předvídat jakékoliv možné nebezpečí a zajistit, aby se dětem nic nestalo. Nestačí jen běžná míra opatrnosti, jinak odpovídáte za škodu. Rodiče si domluvili několikadenní hlídání svých 2 malých dětí (dcery a syna), které mělo proběhnout na chalupě. Nicméně paní, které byly děti svěřeny, s nimi byla doma ve svém domě. Zrovna v tu dobu u ní byl na návštěvě její vážně duševně nemocný syn, který ji (13. 6. 2012) po předchozí slovní rozepři nejdříve fyzicky napadl, udeřil ji do hlavy, kopal do ní a smýkal s ní po zemi a poté, co se dokázala vymanit a odvést svěřenou dívku do bezpečí, několika ranami dřevěnou tyčí do hlavy usmrtil jejího sourozence – pětiletého chlapce. Spouštěčem násilí byla právě přítomnost malých dětí v domě a jednání matky, která narušila jeho soukromí. Trestní stíhání pachatele bylo s ohledem na vážnost jeho onemocnění a z něj vyplývající nepříčetnost zastaveno, protože jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti byly v době činu zcela vymizelé.
Jak se „zbavit“ rizikového dědictví s dluhy? 21. 06. 2017 22:09 - Měšec.cz - Když vás bude notář kontaktovat se zprávou o dědictví, nemusí to znamenat jen radost ze snadno nabytého jmění. Dědí se totiž i dluhy. A pokud netoužíte dluhy zdědit a podílet se na jejich splácení, máme pro vás tip, jak se tomu vyhnout. Dědic nabytím dědictví vstupuje komplexně do majetkového postavení zůstavitele, a obecně tak odpovídá za všechny jeho dluhy. Pozůstalost, kterou nabývá, tvoří veškeré jmění, které zůstavitel zanechal v okamžiku své smrti, a na dědice tak přechází nejenom majetek, ale i dluhy zůstavitele.
Přehledně: Kdy vzniká nárok na vdovský či vdovecký důchod 31. 05. 2017 09:37 - Novinky.cz - Ztráta manžela či manželky je velmi tíživou životní situací. Na sociální zabezpečení v případě úmrtí jednoho z manželů myslí zákon o důchodovém pojištění, který stanoví podmínky, za nichž má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod. Základní rada spočívá v tom, aby se pozůstalý obrátil na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), kde nejen získá potřebné informace, ale může i udělat konkrétní kroky ke zmírnění své nenadále zhoršené životní i ekonomické situace.
Dluhoví kostlivci potápějí dědice. Pomůže zaklínadlo 29. 05. 2017 09:14 - Novinky.cz - Skryté dluhy zemřelých potápějí čím dál tím více dědiců. Ti tak v exekučních dražbách nepřicházejí jen o to, co po příbuzném zbylo, ale i o svůj majetek. Mnohdy totiž věřitelé začnou nárokovat zaplacení dluhů po zemřelém dlouho po pozůstalostním řízení, v němž měli pozůstalí ještě možnost dědictví jako celek odmítnout.
Zůstali jste sami? Vše o vdovském a vdoveckém důchodě 26. 05. 2017 20:20 - InternetPoradna - Smrt manžela nebo manželky je bezesporu smutným a psychicky náročným obdobím. Pozůstalí se však po ztrátě blízké osoby mohou potýkat i s finančními problémy. Okamžitou pomoc může znamenat výplata pozůstalostního důchodu. I v tomto případě ale platí určitá pravidla, která je nutno dodržet. Jak o vdovecký či vdovský důchod zažádat, kdy na něj máte nárok a jak vysoký bude? Na nejčastější otázky vám odpovíme v následujícím článku.Česká populace dle dlouhodobých statistik stárne. Český statistický úřad předpokládá, že zatímco začátkem loňského roku se podíl seniorů na celkovém počtu obyvatel pohyboval průměrně okolo 17 %, za deset let budou lidé starší 65 let tvořit ve všech krajích až čtvrtinu populace. S narůstajícím věkem obyvatel tak roste i počet osob žádajících o starobní důchod. Česká správa sociálního zabezpečení registrovala letos v září 2 389 270 starobních důchodců, což je téměř o 20 tisíc více než před rokem. Pozůstalostní důchod poté v posledním měřeném kvartále vyplatili téměř 64 tisícům žadatelů, většinu z nich přitom tvořily ovdovělé ženy. Těch bylo téměř 5× více než ovdovělých mužů. „Ženy se dle dlouhodobých statistik dožívají vyššího věku než muži. Často se tak ocitnou v obtížné finanční situaci a po ztrátě manžela musejí převzít správu celé domácnosti. Pomoc v podobě vdovského důchodu se tak může velmi hodit,“ říká Tomáš Kunc ze společnosti Senior Safe, která seniorům nabízí právní poradenství i další služby.
Finanční poradna: Jak se při dědictví vyhnout dluhům po zemřelém 09. 05. 2017 15:37 - Novinky.cz - Po zemřelém nemusíte zdědit jen majetek, ale i dluhy. Jak se s nimi vypořádat a co dělat, když neznáte jejich výši, radí právník Jan Dubenský. Na redakci se obrátila čtenářka, kterou zajímalo, jak může zjistit, zda měl zemřelý nějaké dluhy. „Dozvěděla jsem se, že nově platí, že dědic odpovídá za dluhy zemřelého i nad hodnotu nabytého dědictví. Jak mohu zjistit, kolik toho vlastně a kde nebožtík dlužil, zvlášť když jde o vzdáleného příbuzného, o kterém nic nevím?” napsala čtenářka.
Jak probíhá dědické řízení a kolik zaplatíte notáři 09. 05. 2017 15:35 - Novinky.cz - Smrt blízkého člověka je vždy spojena s dědickým, tzv. pozůstalostním řízením. Během něho se zjišťuje jak majetek po zemřelém, tak jeho případné dluhy. Výši odměny notáři, který se bude dědickým řízením zabývat, pak určuje vyhláška. Zhruba do měsíce od vystavení úmrtního listu, jehož kopii zašle soudu příslušná matrika společně s informací o tom, kdo vypravil pohřeb, zahájí soud pozůstalostní řízení.
Každá pátá svatba už s manželskou smlouvou 06. 05. 2017 19:15 - Novinky.cz - Češi začínají brát manželství více s rezervou. Přibývá těch, kteří si uvědomují, že nemusí trvat na věky. Nelíbí se jim, že všechen majetek, který získají, by se měl v případě rozvodového řízení dělit napůl, protože rovnou spadl do společného jmění manželů (SJM).
Při prodeji nemovitosti už spoluvlastníky obcházet nepůjde 06. 05. 2017 19:13 - Novinky.cz - Od ledna příštího roku začne v Česku opět platit institut předkupního práva na podíl spolumajitele nemovitosti. Přišla s tím již loni schválená novela zákoníku. Předkupní právo má především zabránit situacím, kdy například jeden ze spoluvlastníků rodinného domu prodá svůj podíl třetí osobě bez vědomí ostatních spoluvlastníků, například sourozenců, aniž by jim podíl nejdříve nabídl.
Když rodiče peníze nemají, alimenty platí prarodiče. Podle jakých pravidel? 03. 05. 2017 10:46 - Měšec.cz - Jestliže rodič nemůže byť jen částečně dostát vyživovací povinnosti vůči dítěti, musejí nastoupit prarodiče, ti ale už nemají povinnost zajistit dítěti shodnou životní úroveň. Vyživovací povinnost prarodičů a dalších předků vůči dítěti nastupuje tehdy, jestliže rodič nemůže své vyživovací povinnosti byť i částečně dostát z objektivních důvodů nebo je-li vyloučeno, aby plnění vyživovací povinnosti mohlo být na rodičích vymáháno. Do 31. 12. 2013 (do kdy se postupovalo podle zákona o rodině, který byl nahrazen novým občanským zákoníkem) nastupovala vyživovací povinnost prarodičů tehdy, neplnil-li rodič vyživovací povinnost v rozsahu uspokojujícím nutné potřeby dítěte.

Jdi na stranu << předchozí     následující >>

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .