SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
27. 03. 2021 11:39 - Li
majetkoprávní vztahy: závěť; dědictví; dědici;
Dobrý den Moje matka, vdova, zemřela bez závěti. Po mé již dříve zemřelé sestře zůstaly 3 dospělé děti. Prosím, kdo a jakou poměrnou část bude ze zákona dědit?

01.04.2021 21:34: Šosová Marta JUDr.
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz, týkající se dědění.
Vaše situace je upravena v § 1635 občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb v platném znění). Pokud Vaše matka byla vdova a měla dvě děti, zdědíte Vy polovinu a druhou polovinu rovným dílem (tzn. každý 1/6) tři děti Vaší zemřelé sestry. Tyto děti nastupují do dědického práva po své matce, která, pokud by žila, by dědila polovinu a tato její polovina se mezi ně rozdělí rovným dílem.
Snad Vám tato odpověď bude užitečná.
JUDr. Marta Šosová

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .