SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
18. 02. 2021 21:22 - Franta27
rodinné právo: rozvod; výživné;
Dobrý den, potřeboval bych poradit. S manželkou se budu rozvádět. Ona má už přes rok nového přítele s kterým teď čeká dítě. Jak to bude probíhat, když se do narození jejich dítěte nestihneme rozvést? Budu automaticky zapsán v rodném listu a muset automaticky platit výživné?

22.02.2021 09:50: Občanská poradna Ústí nad Orlicí
Dobrý den,

děkujeme za důvěru, se kterou se na nás obracíte se svým dotazem.
Ptáte se, zda budete automaticky zapsán v rodném listu dítěte, pokud se nestihnete do jeho narození rozvést, a zda na něj budete muset platit výživné.
Odpověď na otázku určení a popření otcovství je možné najít v občanském zákoníku, konkrétně v § 776 – 793. Přesné znění těchto paragrafů je možné najít např. na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89?text=otcovstv%C3%AD .
Občanský zákoník počítá s několika tzv. domněnkami otcovství.
Jako první zákon označuje za otce manžela matky. Pokud je tedy matka dítěte vdaná, do matriky se automaticky jako otec zapisuje její manžel.
V případě, že se dítě narodí do 300 dnů po rozvodu, opět se do matriky automaticky zapíše bývalý manžel – ledaže se matka mezitím nově provdala. Když matka vdaná není, situace se obvykle řeší souhlasným prohlášením obou rodičů, to je možné i před porodem dítěte.
A když není otec určen ani jedním z těchto způsobů, může se matka, dítě, nebo muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, obrátit na soud, který provede dokazování a určí, zda daný muž bude do matriky jako otec zapsán.
Pokud má o svém otcovství pochybnosti manžel matky, může se do 6ti měsíců od doby, kdy se dozvěděl o tom, že by otcem být nemusel, obrátit na soud a požádat soud o popření svého otcovství. Nejpozději se ale na soud může obrátit do 6ti let věku dítěte. Soudu by měl takový muž zejména napsat, proč se otcem necítí být, v případě, že si třeba nechal udělat testy otcovství, měl by soudu zaslat výsledky.
Vy jste ještě manželé a vaše manželka čeká dítě s novým přítelem. Nepíšete, zda bylo již zahájeno rozvodové řízení. Když se dítě narodí, automaticky budete jako jeho otec zapsán vy. V takové situaci ale obvykle jak manžel, matka tak i skutečný otec dítěte chtějí, aby do matriky byl zapsán někdo jiný. V případě, že už je rozvod v běhu, zákon umožňuje v jednom řízení popření i určení otcovství. Je zapotřebí podat u soudu návrh, a to do jednoho roku od narození dítěte a současně musí všichni tři zúčastnění (manžel, matka, nový partner) u soudu prohlásit, že souhlasí s tím, že otcem je nový partner matky.

S pozdravem

Občanská poradna


tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .