SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
24. 07. 2020 12:45 - Tetka Ditka
ostatní: ZTP/P; ZTP;
Dobrý den,
obracím se na Vás s žádostí o radu.

Naše 21-letá dcera byla do 1.7.2020 držitelkou průkazu ZTP/P , který jí byl v červenci 2018 přiznán na základě "zvlášť těžkého funkčního postižení pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra" , přičemž "jde o zdravotní stav, který není uveden v příloze č.4 k vyhlášce č.388/2011 Sb., ve znění platném od 1.1.2014, ale svým funkčním postižením odpovídá nebo je svými funkčními důsledky srovnatelný se zdravotním stavem uvedeným v odst. 3 písm. m) citované přílohy.

Dcera trpí DMO levostrannou spastickou hemiparézou, oční vadou, lehkým mentálním postižením (IQ 65) a neumí se samostatně pohybovat v exteriéru (ani v interiéru, pokud to nemá dostatečně ncvičeno).

V srpnu téhož roku 2018 jsme byli s dcerou na posouzení u soudní znalkyně z oboru psychiatrie pro potřeby Okresního soudu ve Vsetíně kvůli řízení na stanovení opatrovníka.
Tato soudní znalkyně v posudku uvedla, že dcera má sice lehkou mentální retardaci, ale v kombinaci s autistickými a organickými prvky je praktická využitelnost intelektového potenciálu v pásmu střední mentální retardace.

Platnost průkazu ZTP/P dceři vypršela letos 1.7.2020 a jiná posudková lékařka jí přiznala pouze průkaz ZTP.
Argumentuje tím, že mentální retardace je pouze lehká, ale nebere v potaz výše zmiňovaný posudek soudní znalkyně, která dceru i přes IQ 65 pro praktický život zařadila do pásma střední mentální retardace.
Tedy lékařka posudkové služby dceru posoudila dle odst.2 písm. m) přílohy č.4 k vyhlášce č.388/2011 Sb. , kdy je nárok pouze na průkaz ZTP, bez potřeby průvodce.

Podotýkám, že zdravotní stav se od předchozího posouzení v r.2018 nezlepšil, ba naopak se zhoršil, a dcera již téměř rok užívá Tiapridal na zmírnění autistických projevů a úzkostí. Schopnost orientace se nijak nezlepšila a její duševní kompetence jsou takové, že jí byl stanoven opatrovník pro nakládání s fin. prostředky, jednání na úřadech, pro jednání v pracovně-právních vztazích, pro hospitalizaci pro obstarávání úředních záležitostí, atd..

Dopouští se posudková lékařka nesprávného jednání, když ignoruje znalecký posudek soudního znalce z oboru psychiatrie (ohledně stanovení stupně mentální retardace)? Můžeme argumentovat tím, že posudek soudního znalce má větší váhu než úsudek a posudek této okresní posudkové lékařky?


03.08.2020 11:38: Novosád Libor, PhDr. et Mgr., Ph.D.
Dobrý den vážená paní

Děkujeme za důvěru, se kterou se na nás obracíte. Situace, kterou popisujete, je bohužel poměrně častá.
Jak sama víte Průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP) ve stupních TP, ZTP a ZTP/P je přiznáván dle zákona o dávkách pro OZP – Zákon č. 329/2011 sb. Je určen osobám, které mají obtíže v oblasti pohybu nebo komunikace a orientace. Vydáván je úřadem práce na základě vyjádření posudkového lékaře OSSZ či MSSZ.
Nevím, zda jste již nepřekročily termín pro vyjádření nesouhlasu s vydaným rozhodnutím. Přesto se pokusím popsat Vaše možnosti.
Vyjádření nesouhlasu se nepodává na OSSZ/MSSZ, ale na Úřad práce, který toto rozhodnutí vydal. V „odvolání“ argumentujte vším, co ve Vašem dotazu popisujete a zdůrazněte, že posudkový lékař musí zohlednit všechny aspekty zdravotního stavu Vaší dcery (nikoli se soustředit na „hlavní“ diagnózu) a respektovat stanovisko soudní znalkyně. To jsou zásadní argumenty, které nelze přehlížet.
Pokud ani tak nebude Vašemu odvolání a popř. i žádosti o přezkoumání/znovuposouzení stavu Vaší dcery, obraťte se přímo na ČSSZ v Praze. Můžete se také obrátit na Kancelář veřejného ochránce práv (ombudsmana) – www.ochrance.cz, která má mj. i tuto agendu v kompetenci. Nemá sice výkonnou moc, ale posoudí, zda bylo ve Vašem případě postupováno správně a nediskriminačně.
Posledním řešením může být počkat cca 3-6 měsíců a žádost o ZTP/P podat znovu – zde je šance, že se věc dostane do rukou jiného posudkového lékaře. Samozřejmě se také můžete obrátit se žalobou na soud.

Tolik to podstatné. Přeji Vám hodně štěstí a trpělivosti.
S pozdravem Libor Novosád

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .