SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
17. 07. 2020 11:49 - hela
majetkoprávní vztahy: dědictví; prodej nemovitosti;
Dobrý den,
zdědily jsme se sestrou starý domek. Už máme kupce a proto bychom ho chtěly prodat samy bez právníka.
Chci se zeptat zda je to možné a kde najdu aktuální smlouvu o prodeji nemovitosti. Zároveň nám bylo u notářky sděleno, že při prodeji nemusí být udělán
posudek o ceně, dá se vycházet z posudku, který byl udělán před dvěma lety, kdy zemřel otec a cena by měla odpovídat stavu nemovitosti, tudíž může být i nižší než je v posudku. Cena nemovitosti je cca 800 000 a je v ní započítáno i pole, které nebude součástí prodeje. Cenu pole odhaduji max do 100 000.
Předem děkuji za informace a odkaz na smlouvu.

S pozdravem Hela

20.07.2020 11:43: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

při prodeji nemovitosti nemusí být vyhotoven znalecký posudek o ceně nemovitosti. Kupující a prodávající si obvykle zjišťují pouze tržní cenu nemovitosti. Odhad tržní ceny nemovitosti Vám vypracuje realitní kancelář. Tržní odhad ceny nemovitosti je levnější než znalecký posudek. Cena uvedená ve znaleckém posudku vyhotoveném před dvěma lety nemusí odpovídat reálné tržní ceně Vaší nemovitosti. Proto je vhodné, abyste si nechali vyhotovit odhad prodejní tržní ceny nemovitosti.
Odhad tržní ceny stanovuje cenu prodávané nemovitosti na základě porovnání s cenami nemovitostí v okolí. Vedle technických parametrů nemovitosti jsou posuzovány vlivy okolí, životní prostředí, dopravní infrastruktura, dostupnost služeb (nákupní centrum, zdravotnické zařízení apod.). Odhadce se více zaměřuje na porovnání ceny konkrétní nemovitosti s reálnými cenami prodaných podobných nemovitostí.
Přestože se nevyžaduje, aby kupní smlouvu sepisoval právník, je účelné požádat notáře či advokáta o pomoc alespoň při úhradě kupní ceny. Advokát či notář přijmou od kupujícího finanční prostředky do úschovy. Jakmile jsou finanční prostředky v úschově, podává se u katastru nemovitostí návrh na zápis změny vlastnického práva k nemovitosti. Po zápisu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí vydá advokát nebo notář prodávajícímu finanční prostředky uložené v úschově. Tento postup nejvyšší možnou měrou zaručuje, aby prodávající obdržel úhradu od kupujícího a zároveň aby byl kupující zapsán do katastru nemovitostí jako nový vlastník.
Předpokládá se, že na konci července či spíše v srpnu bude schváleno zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, která činí 4 % z nabývací hodnoty nemovitosti. Nebude tudíž nutné, aby součástí kupní smlouvy bylo ujednání o způsobu úhrady této daně. Daň z nabytí nemovitosti hradí kupující.
Po prodeji nemovitosti je prodávající povinen uhradit daň z příjmů fyzických osob, která činí 15 % z rozdílu mezi prodejní cenou a cenou, za kterou byla nemovitost nabyta. Od prodejní ceny lze odečíst náklady spojené s prodejem (poplatky realitní kanceláři, poplatky notáři, poplatky za vyklizení nebo úklid apod.). Daňové přiznání k dani z příjmů se podává do 31. března následujícího roku. Od daně je osvobozen příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Pokud měl prodávající v domě bydliště po dobu kratší 2 let, je od daně osvobozen, použije-li získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby (§ 4 a § 10 Zákona o daních z příjmů).
Přestože kupní smlouvu můžete sepsat i bez právníka, doporučujeme Vám, abyste se na právníka obrátili. Prodej nemovitosti je administrativně složitá záležitost a právník zajistí, abyste od kupujícího skutečně obdrželi kupní cenu a informuje Vás o daňových povinnostech. Kontakty na advokáta se zaměřením na "občanské právo" získáte na této adrese:

https://vyhledavac.cak.cz/

Vzor kupní smlouvy na nemovitost je k dispozici zde:

https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/zakony-a-pravni-normy/vzory-smluv/nemovitosti-a-byty/kupni-smlouva/

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.


tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .