SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
17. 03. 2020 18:05 - BrnoBohu
hmotné a sociální zabezpečení: pracovní neschopnost; posudek o poklesu pracovní neschopnosti; registrace na úřadě práce; odmítnutí zprostředkovaného zaměstnání úřadem práce z důvodu zdravotního stavu; zdravotní a sociální pojištění;
Manželka od 13.3.19 na DPN, loni na podzim ji psychiatr vyzval, aby požádala o inv.důchod. (posudek a rozhodnutí 30% poklesu pracovní schopnosti z důvodu DNZS);odvolala se (posudek a rozhodnutí zamítavé opět 30%).Podá žalobu přes právní kancelář (ještě musí proběhnout LPK MPSV ČR) až pak bude prý správní soud s nejistým výsledkem. Manželka má mentální anorexii a neurastenii, uzkostnou poruchu, depresivní stavy. Dále se léčí v metabolické poradně pro poruchy výživy od 2006, začátek anorexie od 16 let tedy poprvé u psychiatra byla v roce 2001, několikrát hospitalizace, několikrát lázně, psychofarmaka, léky na trávicí problémy. Manželce již 1x museli rozhodnutím na sociální správě prodloužit výplatu nemocenské do 21.3.20, což zdůvodnili v dopise kvůli vyčerpání podpůrční doby, mezitím si požádala opět o prodloužení podruhé,zdůvodnila písemně do žádosti, že využije všech opravných prostředků včetně žaloby ke správnímu soudu (nezávisle oslovený soudní znalec po prostudování zaslaných lékařských zpráv a také její ošetřující lékaři tvrdí, že rozhodně její stav závažný umožňuje na zkrácený 4hodiny úvazek možná ani ne. Manželka pracovala 10 let nepřetržitě jako pečovatelka v DPS, starala se o staré lidi o které vlastní děti často nejeví zájem. Předtím od roku 2003 pracovala nejdříve jako zdravotní sestra, pak jako sanitářka, pak prodavačka, cukrářka.
JEJÍ NYNĚJŠÍ SITUACE:
1) Má prodlouženou výplatu nemocenské do 21.3.20, pak skončí výplata nemocenské na kterou podle úřadů nemá nárok.
2) Její ošetřující psychiatr jí prodloužil platnost neschopenky o 1 měsíc.
3) S pomocí právničky, která pomáhá nám se žalobou pro manželku, se ona odvolala proti zamítavému rozhodnutí soc. správy o neprodloužení výplaty nemocenské (teď tedy pouze do 21.3.20), je tam pro odvolání uvedená lhůta 15 dní od doručení zamítavého rozhodnutí soc. správy (doručeno 4.3.20, tak asi do 19.3.20 nutno poslat poštou doporučeně dle právničky).
DOTAZY
Co by měla správně moje žena udělat, aby uplatnila svůj nárok na nějaký druh finanční pomoci od státu, který by řešil alespoň prozatím její situaci bez příjmů která jí brzy hrozí? Nebo podle Vás nemá moje žena vůbec na nic nárok? A co má udělat proto, aby měla, pokud nyní nemá nárok asi na nic? Protože hrozí, že bude na neschopence ovšem bez nároku na výplatu nemocenské po dobu až by ji uznali prodloužení výplaty nemocenské, ale pokud ji již zamítnou peníze v nemoci, tak už vůbec nevíme, na co má nebo nemá nárok co lze čerpat od státu, kde žádat, co doložit v této situaci? Právnička nám tvrdí, že celý proces odvolávání až po správní soud může trvat také rok a půl! Sice manželce napsali do rozhodnutí z ČSSZ Brno, že si může zažádat o status OZZ. Volal jsem dotaz na soc. správu a tam mi řekla úřednice, že ano pouze v případě, že se vzdá svého práva na odvolání, tak by mohla podat žádost o status OZZ. A to ona neudělá a ani se jí nedivím. Zkusíme zajistit odborná vyšetření (neurologické a psychologické), jejichž výsledky bychom doložili dodatečně k žalobě, lze to tak také udělat?
Právnička tvrdí, že pokud již neprodlouží výplatu nemocenské ani po odvolání, tak další postup je následující a my se prosím ptáme, zda-li je to tak jediná správná varianta řešení?
1.Manželka musí do zaměstnání k závodní lékařce donést také prozatímní rozhodnutí ČSSZ o 30% poklesu míry práceschopnosti dále zprávy lékařů, kde zmiňují nevhodnost nynějšího povolání pečovatelky v DPS. Na základě vyšetření závodní dr. pak lze ukončit pracovní poměr se zaměstnavatelem kvůli zdravotním důvodům. Do asi 8 dnů od ukončení prac. poměru je povinna se hlásit na ÚP v Brně.
2.ÚP je prý povinen vzít v úvahu nejen vzdělání, praxi, také zdravotní stav a omezený pracovní potenciál mé ženy. Na základě toho musí ženě najít odpovídající práci, do té doby bude náležet ženě hmotné zabezpečení ve vyšší částce než kdyby ukončila prac. poměr dohodou bez důvodu zdravotních? Píšu to správně? Prosím opravte mě, pokud píšu nesmysly, nejsem odborník. Děkuji moc.
3. Pokud ÚP vyzve ženu, aby nastoupila do práce a ta bude nevhodná objektivně, jaké možnosti obrany by měla? Myslím si správně, když předpokládám, že když nabízenou práci nevezme, tak jí odejmou hmotné zabezpečení, ale může zůstat v evidenci uchazečů bez podpory pokud tak určí úřad práce? Existuje tato varianta? Pokud ano a tak zůstala by státním pojištěncem (zdravotní a sociální za ní bude platit stále stát také v této situaci?) A poslední dotaz, v případě že toto nastane ale manželka bude muset být samoplátcem zdravotního a sociálního pojištění, v jaké lhůtě, kam a jak se má obrátit se žádostí o počátek platby samoplátce? (Zdravotní pojištění na pobočce své zdrav. pojišťovny? a Sociální pojištění na sociální správě v Brně na MSSZ Veveří?).
4. Poslední dotazy, prosím můžete nám napsat, kolik činí celkem v letošním roce 2020 měsíční částka pro samoplátce na zdravotním a sociálním pojištění? A chápeme to dobře, když tvrdíme, že bez platby zdravotního poj. hrozí ženě, že nebude ošetřena ve zdravot. zařízení. A když si nebude platit sociální poj. tak se jí doba takto uběhlá nebude započítávat do starobního důchodu do doby pojištění? A jsou obě pojištění pro samoplátce (zdravotní a sociální) povinné k úhradě? Pokud by nastala situace, že manželce nakonec správní soud také zamítne její odvolání, tak právnička tvrdí, že až bude mít žena v ruce rozhodnutí nebo rozsudek soudu a ten nabyde právní moci, tak pak teprve bude moci opět znovu na MSSZ Brno se žádostí o udělení statusu osoby se zdravotním znevýhodněním. Je to prosím pravda, toto posledně napsané?
Velmi Vám děkujeme za všechny odborné odpovědi a přejeme Vám pokud možno klidné současné dny. manželé J.V. a T.V.

18.03.2020 13:32: Občanská poradna Ústí nad Orlicí
Dobrý den,
děkujeme, že se ve Vaší nelehké situaci obracíte právě na internetporadnu.
Nejprve bychom Vám chtěli sdělit, že Vám nedopovídají právníci. Jsme sociální pracovníci, pracující na občanské poradně.
Píšete, že Vaše manželka je již rok na neschopence. Na podzim žádala o invalidní důchod, ten jí byl však zamítnut, chybělo 5 % k uznání ID. I. stupně. Odvolání, které jste podávali, bylo taktéž zamítnuto. Nyní budete podávat správní žalobu.
Ke správní žalobě Vám chceme říci, že jí můžete podat do 2 měsíců od zamítavého rozhodnutí odvolacího orgánu. Právnička Vám s tím jistě pomůže a těchto lhůt si je vědoma. Přejeme Vám štěstí, aby to dopadlo ve Váš prospěch.
Dále uvádíte, že jste již jednou okresní správu sociálního zabezpečení žádali o prodloužení nemocenské a ta Vám vyhověla, prodloužila do 21. 3. 2020. Poté manželka žádala podruhé o prodloužení a její žádost byla zamítnuta a nyní budete podávat odvolání. Ano je opravdu nutné dodržet lhůtu 15 dní, jak Vám již sdělila právnička. K tomuto Vám můžeme dále říci, že podpůrčí doba pro vyplácení nemocenské činí 380 kalendářních dnů. Nemocenské může být vypláceno i po uplynutí podpůrčí doby, ovšem neděje se tak automaticky. O další výplatu nemocenského musíte písemně požádat Okresní správu sociálního zabezpečení, která nemocenské vyplácí. Což jste udělali a byla Vám prodloužena do 21. 3. 2020. Je-li rozhodnutím OSSZ přiznána výplata nemocenského na další období, pak při jednotlivém prodloužení výplaty nemocenského může doba tohoto prodloužení činit maximálně 3 měsíce. Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby lze ale podat i opakovaně, přičemž vždy musí být žádost podána nejpozději do 3 měsíců ode dne, kterým podpůrčí doba uplynula. Na základě všech podaných žádostí může být nemocenské vypláceno nejdéle po dobu 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby. Zákonnou podmínkou je totiž důvodné očekávání, že v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby, nabude manželka opět pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní činnosti (např. k jednodušší práci).
Ano je to tak, jak říkáte. Manželka v práci navštíví závodního lékaře a ten vydá lékařský posudek. Pokud dle něho nebude moct vykonávat dosavadní práci a zaměstnavatel jí nebude moct přeřadit na jinou, tak bude propuštěna (výpověď či dohoda) ze zdravotních důvodů. To je velmi důležité, aby tam bylo uvedeno, aby se manželce nekrátila podpora v nezaměstnanosti.
Ptáte se, na jakou finanční pomoc má manželka od státu nárok, když jí neprodlouží nemocenskou. Pokud manželka přijde o nemocenské dávky, bude se muset zaevidovat na úřad práce do 3 pracovních dnů, do 8 dní se pak hlásí jakékoliv změny. Pakliže bude v evidenci uchazečů o zaměstnání, může požádat o příspěvek na živobytí, příspěvek na bydlení. Úřad práce Vás však bude posuzovat společně. Nevíme tedy, zda na nějaký příspěvek Vaše žena dosáhne, budete muset navštívit kontaktní místo Úřadu práce a tam se zeptat. Jen tam Vám to dokážou přesně spočítat.
Jakmile bude manželka v evidenci na Úřadu práce, bude jí přidělována práce. Samozřejmě pracovnice by měla přihlédnout ke všem okolnostem, které jste vyjmenoval. Když manžela práci odmítne, tak jí vyřadí z úřadu práce, nebude ani v evidenci a nebude mít ani nárok na hmotné zabezpečení minimálně po dobu 6 měsíců. V tomto případě by za ní stát neodváděl zdravotní ani sociální pojištění. Sociální pojištění není povinné, zdravotní však ano. Informujte se u své zdravotní pojišťovny, jaká je nyní výše zdravotního pojištění. Pokud nebude zdravotní pojištění placeno, bude manželce vznikat dluh. Kdyby manželka chtěla platit sociální pojištění i přesto že nemusí, informujte se na okresní správě sociálního zabezpečení. Když si ho platit bude, bude se jí doba počítat jako doba pojištění pro nárok na důchod.
I bez platby zdravotního pojištění bude Vaše žena ošetřena vždy.
Domníváme se, že o udělení statusu osoby se zdravotním znevýhodněním můžete požádat, jakmile skončí řízení o udělení invalidního důchodu.
Věřte svojí právničce.
S pozdravem
Občanská poradna Ústí nad Orlicí

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .