SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
13. 01. 2020 19:03 - Panda
majetkoprávní vztahy: odstěhování od rodičů; vrácení daru;
Dobrý den, chtěla bych se jen zeptat...odstěhovala jsem se od rodičů a rodiče mi zabavili auto s tím, ze mi na nej dávali nějaký peníze a proste dokud jim je nedam, ze to auto neuvidim.ale já to auto proste k životu teď potrebuju. Jde o to, ze majitelem vozidla jsem já, pojistitel je otec. Ale jde mi o to, jestli kdybych se třeba obrátila na policii ČR a prisla s nima k nim, jestli by mi ho museli vydat. Předem moc všem dekuji za odpovedi.

17.01.2020 12:19: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

každý vlastník vozidla je povinen uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení). Místo vlastníka může smlouvu o povinném ručení uzavřít s pojišťovnou i osoba, která sice není vlastníkem vozidla ani vozidlo neužívá, avšak platí pojistné. Taková osoba se nazývá pojistník (§ 3 Zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).
Jestliže jste již finančně nezávislá, bylo by účelné, abyste Vašemu otci navrhla, že si budete povinné ručení hradit sama. S Vaším otcem můžete navštívit pojišťovnu a informovat se, za jakých podmínek lze pojistnou smlouvu přepsat na Vás. Pojišťovna též může dohodou ukončit pojistnou smlouvu s Vaším otcem a s Vámi uzavřít smlouvu novou. Jako vlastník vozidla můžete uzavřít pojistnou smlouvu s vybranou pojišťovnou i bez předchozího souhlasu Vašeho otce.
Uzavření pojistné smlouvy zabrání riziku, že by vozidlo zůstalo nepojištěné, pokud by pojistná smlouva Vašeho otce byla ukončena a Vy byste o této skutečnosti nebyla informována. Vozidlo bez pojištění odpovědnosti za škodu nesmí být provozováno na pozemních komunikacích. Skutečnost, že si sama hradíte pojistné, může být uvedena jako argument ve Váš prospěch, bude-li nutné, abyste se domáhala vydání vozidla soudní cestou.
Policie ČR by jednání Vašich rodičů pravděpodobně nevyhodnotila jako trestný čin ani jako přestupek a odkázala by Vás na soud. Pokud bylo auto darováno, mohli by Vaši rodiče např. uplatňovat právo na odvolání daru, o čemž policie nemůže rozhodnout. Domnívají-li se Vaši rodiče, že vůči nim máte dluh, mohou uplatnit zadržovací právo. Cizí věc lze zadržet k zajištění splatného dluhu osoby, která je vlastníkem věci. Věřitel vydá zadrženou věc vlastníku po uhrazení dluhu.
Jestliže se s rodiči nedohodnete na vydání vozidla, můžete se Vašich nároků domáhat v rámci ochrany vlastnického práva. Vlastník věci se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem zasahuje do jeho vlastnického práva. Zejména má vlastník právo žalovat každého, kdo neoprávněně zadržuje jeho věci, aby je vydal. Žaloba o vydání věci se podává k místně příslušnému okresnímu soudu (§ 1040 - 1042 Občanského zákoníku).
Žaloba musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků, popř. jejich rodná čísla, adresu soudu, kterému je určena (okresní soud), vylíčení rozhodujících skutečností (vlastníku je bráněno v užívání vozidla tím, že je vozidlo zadržováno); označení důkazů, jichž se žalobce dovolává (výpis z registru vozidel, pojistná smlouva), návrh rozsudku (soud ukládá žalovaným povinnost věc vydat) a musí být podepsána a datována.
Žalobce je povinen k žalobě připojit písemné důkazy, jichž se dovolává, a to v listinné nebo elektronické formě. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 42 a § 79 Občanského soudního řádu).
Obecný vzor žaloby o vydání věci si můžete prohlédnout na této adrese:

https://www.skrblik.cz/vzory-zdarma/zaloba-na-vydani-veci/

Další odbornou pomoc Vám poskytne advokát se zaměřením na „občanské právo“, který Vás zastoupí v soudním řízení:

http://vyhledavac.cak.cz/

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.


tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .