SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
10. 05. 2019 15:21 - Janina22
majetkoprávní vztahy: úmrtí babičky; přístup do domu
Dobrý den, nedávno nám umřela babička, nemá ještě ani vystaven úmrtní list. Můj děda s ní byl ve sňatku přes 25 let, babička měla z prvního manželství 2 děti se kterými byla minimálně v kontaktu. Její děti měli klíč od domu, který vlastila, proto se děda rozhodl nechat vyměnit zámky, z důvodu obavy, že by děti cokoliv, co má nějakou cenu, z domu odnesly. Nyní se dožadují klíčů od nového zámku v domě. Mají na ně právo? Pozn. na adrese domu byl trvale přihlášen děda i babička. Děkuji moc za odpověď.

13.05.2019 16:44: Šosová Marta JUDr.
Dobrý den, Janino, děkujeme za Váš dotaz, který se týká řešení majetkových záležitostí po úmrtí.
Pokud dům vlastnila jen babička a nezanechala závěť, bude nemovitost stejným dílem dědit její pozůstalý manžel - dědeček - a děti - tedy pokud jsou dvě děti, pak každý dědic 1/3.
Nicméně do doby,než bude pravomocně rozhodnuto o vypořádání dědictví, má dědeček, jako pozůstalý manžel, v domě právo bydlení, zatímco děti prozatím nemají právo žádné - je nutno počkat do právní moci rozhodnutí o vypořádání dědictví.
Z toho tedy plyne, že pozůstalé děti prozatím právo vstupu do domu nemají. Mohly by se u dědického soudu domáhat určitých opatření, jako například provedení soupisu pozůstalosti, ustanovení správce dědictví a podobně. To pokud by měly nějaké důvodné podezření, že naopak dědeček by některé věci z pozůstalosti zatajil.
Nutno však ještě podotknout, že movité věci - tedy vybavení domu, budou pravděpodobně, alespoň z části, společným jměním manželů a to se vypořádává tak, že polovinu obdrží pozůstalý manžel a druhá polovina je opět rozdělena na třetiny. To může být i ve finančním ohodnocení. Pokud by pozůstalé děti chtěly tvrdit, že nějaké movité věci nebyly ve společném jmění manželů tedy např. že je babička vlastnila před uzavřením druhého manželství, musely by to prokázat. Opět v tomto případě může kdokoliv z dědiců navrhnout aby notář provedl soupis a ohodnocení.
Který notář bude vedením dědického řízení pověřen lze zjistit na dědickém oddělení okresního soudu podle místa posledního trvalého pobytu babičky. Soud informaci o úmrtí obdrží z matriky a poté bez návhu zahájí dědické řízení - to bude tedy poté, co bude vystaven úmrtní list.
Přeji Vám aby se tyto záležitosti podařilo vyřešit.
JUDr. Marta Šosová

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .