SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
06. 05. 2019 20:28 - Brygida
občanskoprávní vztahy: odmítnutí dědictví; nezletilé děti
Dobrý den,chci se zeptat,umřel mi otec,jsem polské národnosti a moje děti mají českou narodnost,jaky je postup,potřebuji sebe a děti vydědit,se mnou je to jednoduché ale jak mám postupovat ohledně mých děti,pry se musí určit opatrovník přes opatrovnický soud a pak mohu jednat v jejich jménu ,nevím vůbec jak na to,,prosím o rádu ,děkuji

07.05.2019 11:59: Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
Vážená paní,
děkujeme Vám za důvěru a odpovídáme na Váš dotaz ze dne 6. 5. 2019.

„Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nemá procesní způsobilost a nemůže jako účastník řízení o pozůstalosti jednat před soudem sám za sebe; proto musí být zastoupen. Nejčastěji je nezletilý zastoupen svými rodiči jako zákonnými zástupci (případně jedním ze svých rodičů, nevykonává-li druhý z rodičů rodičovskou odpovědnost) a ve výjimečných případech poručníkem, nehrozí-li ve smyslu § 892 odst. 3 OZ střet (kolize) zájmů mezi rodičem a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů.
Pokud takovýto postup není možný (hrozí-li střet zájmů), jmenuje pozůstalostní soud nezletilému podle § 119 ZZŘS usnesením zvláštního opatrovníka. Soud jmenuje opatrovníka z okruhu osob blízkých, případně jiných vhodných osob (§ 29 odst. 1 a 4 OSŘ ve spojení s § 1 odst. 2 ZZŘS), opatrovníkem tedy jmenuje např. babičku či strýce; opět však zde nesmí hrozit kolize zájmů. Opatrovník musí s tímto jmenováním souhlasit.
Pokud ani tento postup není možný, jmenuje pozůstalostní soud opatrovníkem nejčastěji advokáta, případně orgán sociálně-právní ochrany dětí uvedený v § 4 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, nebrání-li tomu zvláštní důvody. Jmenování takovýchto osob opatrovníkem není vázáno na jejich souhlas“.
Zdroj: www.nkcr.cz (notářská komora ČR)
Z výše uvedeného vyplývá, že za vaše děti bude rozhodovat soudem jmenovaný opatrovník a to tak, aby to bylo v jejích zájmu. Nařízení soudního jednání v této věci je v kompetenci notáře, který vyřizuje pozůstalost po Vašem otci.
Problém ovšem může nastat, pokud otec měl polskou národnost a zemřel v Polsku. Polské zákony se v tomto mohou lišit. V takovém případě by asi bylo lepší obrátit se na právníka.
Pokud máte zájem konzultovat situaci osobně, naše poradny se v Ostravě nacházejí na dvou místech: U Tiskárny 3, Přívoz, tel: 602 248 693 nebo Dělnická 20, Poruba, tel: 778 059 313. Email: poradna@jekhetane.cz


Bc. Pavla Malinková.
poradenská pracovnice občanské poradny SPOLEČNĚ – JEKHETANE, Ostrava

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .