SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
06. 05. 2019 17:45 - anonym
ostatní: ID 3. stupně; renta
Prosím o rada . Jsem bývalý horník naplněnou expozici 100% 1993 nemoc z povolaní Vazoneuroza obou ruk,ČID,rentu.
2006 Pneumokonioza, 2015 praskla plíce a nato zjistily CHOPN a 2019 29.3..transplantace plic,24.4.2019 posudek o invaliditě kde mne sděluji že mám nárok na plný ČD ale, že CHOPN je všeobecná nemoc tím pádem mne chtějí odebrat rentu, tak se potřebují poradit všude v medicinských prací se uvádí že při dosažení 80% expozice na dole, má důlní prach vliv na vzniku CHOPN tím pádem je to nemoc z povolaní .Prosím o váš názor a pomoc . Děkuji a Přejí krásný den.

10.05.2019 07:55: Novosád Libor, PhDr. et Mgr., Ph.D.
Dobrý den,
Děkujeme za důvěru, s níž se na nás obracíte.
V oblasti rent došlo ke změnám, které níže vysvětluji.
Od 1. 10. 2018 je platná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zákon sjednotil postup dvou pojišťoven, kterými jsou Česká pojišťovna a Kooperativa, při výpočtu náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti, která přísluší zaměstnanci z důvodů pracovního úrazu nebo nemoci z povolání podle § 271b), odst. 3 zákoníku práce. Dále zákon doplnil ustanovení § 271b), odst. 3 zákoníku práce tak, že se při výpočtu uvedené náhrady bude u uchazeče o zaměstnání zohledňovat výdělek ve výši minimální mzdy platné v den prvního zařazení uchazeče o zaměstnání do evidence.
Ačkoli se tato změna na první pohled zdá velmi jednoduchá, byla to poměrně složitá věc, protože NRZP ČR prosazovala, aby vždy platilo, že výše minimální mzdy bude v případě náhrad na ztrátě na výdělku v souvislosti s nemocí z povolání či pracovním úrazem, vždy v takové výši, která byla při prvním stanovení výše renty. Právě schválená novela Zákoníku práce tudíž jasně stanoví, že i při přerušování výplaty rent za ztrátu na výdělku, kdy osoba bude po nějakou dobu zaměstnána, bude vždy ve výši prvního přiznání renty.
Bohužel se však ukazuje, že jak Česká pojišťovna, tak pojišťovna Kooperativa se snaží obcházet zákon a tvrdí, že zákon neplatí pro ty pojištěnce, kterým začala být vyplácena náhrada za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání před platností zákoníku práce, to je před 31. 12. 2006. Pojišťovny tvrdí, že předchozí systém s minimální mzdou vůbec nepočítal. Proto vznikla v Poslanecké sněmovně iniciativa, která by měla jednou pro vždy vyřešit problémy náhrad tak, aby nebyli lidé, kteří si nesou následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, poškozováni.
Shrnuji – nárok na ID ve 3. stupni máte a nárok na rentu také, ovšem nyní je obtížné spekulovat o tom, v jaké výši. V každém případě Vám doporučuji konzultaci s právníkem, zaměřeným na pracovní právo, což já nejsem.
Doufám, že Vám rada-informace pomohla.
Libor Novosád

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .