SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
12. 03. 2019 05:18 - Samirova
majetkoprávní vztahy: prodej nemovitosti; darovací smlouva mezi příbuznými
Dobrý den, v současné době prodáváme nemovitost v rodině. Prodejcem je moje maminka. Ta se rozhodla darovat peníze z prodeje mně. Chci se zeptat, je třeba tento peněžní dar v rodině ošetřit darovací smlouvou? A zdá kupec nemovitosti může peníze poslat přímo na můj účet, nebo musí být peníze nejprve odeslány na účet mé maminky a ona pak teprve pošle peníze na můj účet.
Děkuji za odpověď

20.03.2019 16:45: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Darování peněz nevyžaduje uzavření písemné darovací smlouvy, pokud odevzdání a převzetí darovaných peněz proběhne současně s uzavřením darovací smlouvy. Dojde-li k odevzdání finanční částky až později, je nutné darovací smlouvu uzavřít písemně. Obecně se však doporučuje vždy uzavírat smlouvy písemně, i když není písemná forma vyžadována, aby se tak předešlo případným sporům (§ 2055 - § 2057 Občanského zákoníku).
Vzor darovací smlouvy je k dispozici na této adrese:

https://advokat-zlinsko.cz/wp-content/uploads/2017/03/Darovac%C3%AD-smlouva-pen%C3%ADze.doc

Se sepsáním darovací smlouvy Vám pomůže advokát se zaměřením na „občanské právo“:

http://vyhledavac.cak.cz/

Kupní smlouva a darovací smlouva jsou dvě samostatné právní skutečnosti s odlišnými smluvními stranami (u kupní smlouvy se jedná o Vaši maminku a kupujícího, u darovací smlouvy o Vás a Vaši maminku). Z tohoto důvodu by bylo účelnější, aby se kupující v kupní smlouvě zavázal k úhradě kupní ceny na účet Vaší maminky. Pokud by nastaly neshody mezi kupujícím a Vaší maminkou ohledně plateb, Vaše maminka si bude moci snadno ověřit výpisem ze svého účtu, zda a kdy platby proběhly.
V darovací smlouvě lze uvést Váš bankovní účet, na který Vám Vaše maminka převede darované peníze, jakmile obdrží platbu od kupujícího. Majetek nabytý bezúplatně darováním je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, jedná-li se o převod od příbuzného v linii přímé (rodiče, děti,). Daruje-li Vám Vaše maminka peníze, nevzniká Vám povinnost odvést daň z příjmů. U příjmů osvobozených od daně není dárce ani obdarovaný povinen podávat daňové přiznání (§ 3 a § 10 Zákona o daních z příjmů).

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .