SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
08. 03. 2019 00:35 - 0gar
majetkoprávní vztahy: přepis bytu na manželku
Byt v OV (po mé matce, která již zemřela a v němž nebydlime) máme s manželkou ve SJM-zapsáno v KN. Chci svoji 1/2 bytu darovací smlouvou převézt na manželku, aby tak byla výhradně ona jediným vlastníkem bytu zapsaným v KN. Manželka souhlasí. Mohu tak učinit? A mohu s darovací smlouvou předat na KÚ žádost o změnu vlastníka a zápis do KN? Děkuji Vám za odpověď. Ogar.

20.03.2019 16:44: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

majetek patřící do společného jmění manželů nelze darovací smlouvou převést jedním z manželů na druhého manžela, neboť tento majetek náleží oběma manželům společně. Darovat majetek druhému z manželů lze tehdy, je-li tento majetek výlučným vlastnictvím jen jednoho z manželů a není součástí společného jmění. Manželé si však mohou smluvně rozšířit nebo zúžit rozsah společného jmění tak, aby byl majetek ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů zahrnut do společného jmění nebo naopak ze společného jmění vyjmut a stal se výlučným vlastnictvím jednoho z manželů.
Smlouva o zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů může obsahovat jakékoli ujednání a týkat se jakékoli věci, jednotlivých věcí i jejich souborů, s výjimkou věcí patřících do obvyklého vybavení rodinné domácnosti, tj. věcí sloužících nezbytným životním potřebám rodiny. Smlouvou lze změnit zařazení již existujících i upravit zařazení budoucích součástí jmění. Rozsah a obsah společného jmění lze smlouvou změnit i opakovaně (§ 716 - § 721 Občanského zákoníku)
Smlouva o rozšíření společného jmění se uzavírá formou notářského zápisu. Notář poté na Vaši žádost smlouvu zapíše do „Seznamu listin o manželském majetkovém režimu“ vedeném Notářskou komorou ČR. Přejete-li si, aby byl byt vyjmut ze společného jmění a Vaše manželka se stala výlučným vlastníkem bytu, můžete se obrátit na notáře s žádosti o sepsání smlouvy. Kontakty na notáře získáte na těchto stránkách:

https://www.nkcr.cz/seznam-notaru

Po uzavření smlouvy a jejím zápisu do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu se můžete s notářem dohodnout, kdo zajistí zápis změny vlastnického práva do katastru nemovitostí. Přepis bytu u katastrálního úřadu může vyřídit buď notář nebo Vy osobně po předložení smlouvy o zúžení společného jmění. Další informace o zúžení společného jmění naleznete na této adrese:

https://www.nkcr.cz/sluzby/rodina-majetek-a-ochrana-prav/zuzeni-spolecneho-jmeni

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .