SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
07. 03. 2019 19:25 - jakub
rodinné právo: zbavení rodičovských práv
Dobrý den,
je možné, po dohodě obou rodičů, jednoho z nich zbavit práv k potomkovi?
Děkuji předem.

11.03.2019 14:20: Šosová Marta JUDr.
Dobrý den, Jakube,
zbavit jednoho z rodičů práv k potomkovi dohodou rodičů nelze.
Tuto záležitost upravuje občanský zákoník, z.č. 89/2012 Sb. v § 871 a následujících. Zde je upravena možnost zbavení rodičovské odpovědnosti a to vždy pouze rozhodnutím soudu. Důvody k tomuto zbavení přitom musejí být takové, které jsou výslovně uvedeny v zákoně, to je pokud rodič svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon zneužívá, anebo svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon závažným způsobem zanedbává. Dále jde o situaci, kdy rodič proti svému dítěti spáchal úmyslný trestný čin, nebo použil své dítě, které není trestně odpovědné, ke spáchání trestného činu, nebo spáchal-li rodič trestný čin jako spolupachatel, návodce, pomocník či organizátor trestného činu spáchaného jeho dítětem
Při případném omezení nezaniká vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti. Soud také rozhodne, zda se v takovém případě rodič může s dítětem stýkat.
Snad Vám tato odpověď bude užitečná.
JUDr. Marta Šosová


tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .