SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Finanční poradna: Škodu způsobenou psem musí jeho majitel uhradit

Novinky.cz, 20. 06. 2019 11:36

Pořízení štěněte může ze dne na den narušit dobré sousedské vztahy, jak se přesvědčil čtenář, který se na redakci se svým případem obrátil. Stačí, aby jeho pes vnikl sousedovi na pozemek, kde mu způsobí škodu. Ten má pochopitelně právo požadovat náhradu způsobené škody.
S našimi sousedy jsme měli vždy poměrně dobré vztahy. Vyhrotily se však poté, kdy jsem pro naši rodinu pořídil psa. Je mladý, má nevycválané chování, ale nikomu není nebezpečný. Soused si to ale nemyslí, poukazuje na to, že mu leze do zahrádky, ničí záhony, a má i obavu, aby pes nenapadl jeho vnoučata. Vyhrožuje mně, že pokud mu pes poleze na jeho pozemek, že ho zlikviduje a má na to právo z důvodu nutné obrany. Tvrdí, že se radil s advokátem a bude po mně požadovat náhradu škody. Jaké povinnosti vyplývají pro majitele psa podle našich paragrafů?” obrátil se čtenář s dotazem na redakci.

Odpovědnost majitele psa určuje občanský zákoník
Podle právníka Jana Dubenského je odpovědnost majitele psa obecně vymezena v občanském zákoníku v ustanovení § 2933 pod obecným označením jako škoda způsobená zvířetem.

Pokud tedy zvíře způsobí škodu, je jeho vlastník povinen ji uhradit. A to jak v případech, že bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem jiné osoby, které zvíře svěřil, tak i tehdy, když se zvíře zatoulalo nebo uteklo.

„Zvláštní, mírnější posouzení se týká odpovědnosti v případě, že takové domácí zvíře slouží jeho vlastníkovi k výkonu povolání či k jiné výdělečné činnosti nebo k obživě, anebo slouží-li jako pomocník pro člověka se zdravotním postižením. Za této situace se zprostí vlastník povinnosti k náhradě, prokáže-li, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti,” doplnil Dubenský.

Beztrestně ublížit zvířeti na vlastním pozemku nelze
Zcela mylná je podle právníka i představa čtenářova souseda, že na svém pozemku je neomezeným pánem a může psa zranit, nebo dokonce usmrtit.

„O krajní nouzi, nikoliv nutnou obranu, by šlo jedině v případě, že by pes někoho přímo ohrožoval na životě a zdraví, což u daného štěněte asi nepřipadá v úvahu,” doplnil Dubenský.
Pokud by soused čtenářova psa poranil, je podle občanské zákoníku škůdce povinen nahradit účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete tomu, kdo je vynaložil, resp. majiteli psa. „Přitom je stanoveno, že náklady spojené s péčí o zdraví takového zvířete nejsou neúčelné, a to i tehdy, když podstatně převyšují cenu zvířete,” vysvětlil právník.


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: devětset čtyřicet čtyři
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .