SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Na osobní bankrot dosáhne víc lidí

Novinky.cz, 20. 06. 2019 11:32

Počátkem června vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona, která rozšiřuje možnosti oddlužení pro předlužené lidi. Nově mohou do oddlužení vstoupit všichni, kdo budou schopni kromě běžného výživného splácet měsíčně minimálně 2200 korun.
Experti na dluhovou problematiku očekávají, že do osobního bankrotu půjde víc dlužníků, jimž se poté podaří vymanit z dluhové pasti. Oproti původnímu návrhu, jak upozorňuje Daniel Hůle z neziskové organizace Člověk v tísni, teď nebude pro dlužníky platit žádný strop s ohledem na výši jejich dluhů, takže do oddlužení budou moci vstoupit i nejvíce předlužení lidé.

Současná bariéra v podobě povinnosti dlužníka na začátku insolvence prokázat schopnost splatit alespoň 30 procent všech svých dluhů sice přestává platit, ale lidé, kteří ani po pěti letech oddlužení tuto hranici nesplní, budou vystaveni speciálnímu přezkumu soudu.

„Lze očekávat značný nárůst zájmu nejen o pomoc s oddlužením, ale i o informace a data, která se oddlužení týkají,“ je přesvědčen Hůle. Člověk v tísni proto v této souvislosti zprovoznil novou dluhovou help linku a mapu dluhových poraden. Institut prevence a řešení předlužení pak tento týden představil nový datový projekt Mapa osobních bankrotů, který kromě zajímavých dat varuje i před různými „šmejdy“, kteří využívají tíživé situace dlužníků.

Nově se zavádí i možnost přerušení plnění splátkového kalendáře z důležitých důvodů až na jeden rok
Miroslav Hájek, advokát

„Stále ještě nejsou výjimkou částky v řádu desítek tisíc korun inkasované od již beztak zadlužených lidí ze strany oddlužovacích agentur. Navíc jim často poradí špatně nebo jim dají mylné informace,” zdůrazňuje insolvenční soudce Zdeněk Strnad.

„Mnohdy je nutí i lhát či zamlčovat podstatné informace, nepřiznávat vlastní majetek. Tím ale jejich situaci ještě víc ztěžují, zejména v jednání před soudem,” dodává.

Podmínky oddlužení
Tzv. oddlužovací novela insolvenčního zákona přináší zejména pro dlužníky – fyzické osoby nepodnikatele, kteří navrhují jako způsob řešení úpadku oddlužení, tedy formu částečné úhrady svých dluhů, celou řadu změn.
Jak připomíná advokát Miroslav Hájek z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners, fakticky nadále existují čtyři varianty splnění oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty (to je v zásadě veškerý majetek dlužníka s výjimkami jako např. snubní prsten):

100 % nezajištěných pohledávek,
60 % v době 3 let,
nebo 30 % v době 5 let,
anebo minimální varianta, kdy ovšem soud musí uznat, že přestože dlužník neuhradil v době 5 let ani 30 %, vynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat, a uhradil alespoň pohledávky v minimálním rozsahu.
Tím je myšleno uhrazení alespoň odměny insolvenčního správce a hotové výdaje, pohledávek na výživné ze zákona a odměny za sepis insolvenčního návrhu. Dále musí být uhrazena i minimální částka odpovídající výši odměny insolvenčního správce, určená na uspokojení pohledávek ostatních věřitelů.

„K podřízeným pohledávkám se přihlíží pouze u varianty se splněním 100 %. Důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení je, pokud byl dlužník již dříve, tedy v posledních 10 letech před podáním návrhu, osvobozen, anebo pokud byl v posledních pěti letech návrh na oddlužení zamítnut, případně oddlužení zrušeno z důvodu, že dlužník sledoval nepoctivý záměr,“ říká Hájek.


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: sto dvacet tři
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .