SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Kdy musíte pronajímateli nahlásit spolubydlícího

Novinky.cz, 07. 04. 2019 10:55

Majitel bytu nemá právo zakazovat nájemci, aby v pronajatém bytě přijímal návštěvy. Na druhou stranu ale v určitých případech nájemce potřebuje pronajímatelův souhlas, pokud s ním v bytě bude bydlet další osoba.
Ve spolupráci se spotřebitelskou organizací dTest přinášíme rady a tipy, jak například rozlišit, kdy se ještě jedná o návštěvu či už o osobu, která v nájemním bytě s nájemcem bydlí, či jaký počet osob bydlících v pronajatém bytě je ještě schůdný.

Zákaz přijímání návštěv je neplatný
Pokud máte ve smlouvě o pronájmu bytu uvedeno, že si nesmíte do bytu vodit žádné návštěvy, je toto ustanovení neplatné. Pronajímatel vám to zakazovat nemůže.

„Nájemce nemusí zákaz návštěv daný smlouvou nebo požadovaný pronajímatelem třeba i jen ústně dodržovat, stejně tak není povinen pronajímateli návštěvy hlásit,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Návštěva maximálně dva měsíce
Jak ale odlišit, zda se ještě jedná o návštěvu, nebo již o osobu, která s nájemcem v bytě žije, resp. je už členem jeho domácnosti? Většinou se to bere tak, že o návštěvu se již nejedná, pokud doba pobytu dané osoby či osob přesáhne dva měsíce.

Vychází to zřejmě z toho, že podle občanského zákoníku je nájemce povinen hlásit pronajímateli zvýšení počtu osob v bytě neprodleně, maximálně do dvou měsíců.

„Například ale návštěva ze zahraničí by mohla trvat i déle. Rozhodující tak může být to, jaké věci mají dotyčné osoby v bytě nebo jestli mají i jiný byt, ve kterém bydlí. Tyto skutečnosti se v případě sporu musí prokazovat, což může být problematické,“ upozornil Zelený.

U osoby blízké souhlas není potřeba
V případě, že s vámi bude v nájemním bytě žít nový člen domácnosti, musíte mít souhlas pronajímatele.

Výjimkou je ale situace, kdy se jedná o takzvanou osobu blízkou, tedy typicky manžela či manželku, rodiče nájemce či dítě. Pak souhlas pronajímatele nepotřebujete.

Ať už je souhlas potřeba či nikoliv, nemůže v bytě bydlet takový počet osob, který by byl neúnosný z hlediska požadavků hygieny i komfortu. Rozhodující je jak výměra bytu, tak i jeho dispozice, tedy počet pokojů či koupelen. Roli může hrát i výška stropu. Vždy je ale třeba individuálně posoudit konkrétní případ.

Kdy můžete dostat výpověď z nájmu
O zvýšení počtu osob v bytě musíte pronajímatele informovat. Pokud tak neučiníte, může to být důvodem k výpovědi z nájmu.

Dalším důvodem výpovědi může být i to, pokud se vaše návštěvy budou porušovat domovní řád, chovat se hlučně, poškozovat zařízení bytu či domu nebo dům znečišťovat.

„Argumentovat lze i takzvaným sousedským právem, což znamená, že návštěvy nesmí nad míru přiměřenou tamním poměrům, typicky hlukem či jinak, obtěžovat ostatní obyvatele domu,“ dodal Zelený.


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: čtyřista šedesát osm
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .