SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Finanční poradna: Vyúčtování služeb musí být provedeno do konce dubna

Novinky.cz, 11. 04. 2018 09:39

Majitel domu má ze zákona povinnost provést svým nájemcům vyúčtování služeb za uplynulý rok nejpozději do konce dubna. Případný přeplatek jim pak musí vrátit nejpozději do konce srpna. V opačném případě porušuje zákon.
Na redakci se obrátil čtenář s dotazem, jaké musí majitel domu dodržet termíny v případě vyúčtování služeb za loňský rok.

„Na základě řádně uzavřené smlouvy mám pronajatý byt v domě soukromého vlastníka. Nájemné platím spolu se zálohami za poskytované služby, tedy teplo, vodu, výtah, úklid v domě apod., včas a v dohodnutém termínu. Problém však mám spolu s ostatními nájemníky s vyúčtováním záloh za poskytnuté služby. Od konce kalendářního roku dostaneme vyúčtování někdy až v létě, a ještě horší to je s vracením přeplatků,” postěžoval si redakci Práva čtenář.

V pronajatých bytech mají nájemci vždy přeplatky, protože majitel domu stanovil velmi vysokou výši záloh. Mnohdy tak činí až několik desítek tisíc. Jak ale čtenář uvedl, nájemci dostanou přeplatky jen po urgencích, často až po půl roce od vyúčtování. „Jsou někde stanoveny lhůty pro vyúčtování záloh?” ptá se čtenář.

Právník: Vyúčtování do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období
Problematiku vyúčtování záloh za služby řeší zákon č. 67/2013 Sb., ve znění zákona 104/2015 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

„V ustanovení jeho § 7 je stanoveno, že skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období,” upozornil právník Jan Dubenský.

Jak dále dodal, ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel pro rozúčtování.

Právník: Finanční vyrovnání během čtyř měsíců od doručení vyúčtování
„Finanční vyrovnání pak provede poskytovatel (v případě přeplatku) a příjemce služeb (u nedoplatku), nejpozději ve lhůtě čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb,” doplnil Dubenský.

Vyúčtování za uplynulý kalendářní rok tedy musí nájemci dostat nejpozději do konce dubna a přeplatek jim musí být vrácen nejpozději do konce srpna. Pokud tak pronajímatel nečiní, porušuje svým postupem zákon.


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: pětset padesát osm
číslicemi:
 


01. 08. 2018 11:26: xDee (Dana.Mouri@seznam.cz)
Majitel naší bytovky si s tím hlavu neláme,vyúčtování za rok 2016 jsem si vyurgovala v září 2017,přeplatek poslali v říjnu.Letos totéž,urgence vyúčtování v červenci.Nájemní smlouvu na rok 2017 jsme dostali v prosinci 2017,na rok 2018 kupodivu v lednu 2018...

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .