SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Finanční poradna: Které dary musíte zdanit a kolik odvedete státu

Novinky.cz, 05. 12. 2017 10:22

Samostatná darovací daň je již minulostí. Veškeré přijaté dary se zahrnují do přiznání k dani z příjmů. Ve spolupráci se spotřebitelskou organizací dTest vám přinášíme přehled výhod i nevýhod stávající zákonné úpravy, i popis případů, kdy dary danit nemusíte.
Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí byl zrušen k 1. lednu 2014. Veškerá zde upravená problematika, kromě daně z převodu nemovitostí, se tak přesunula do zákona o daních z příjmů.

„Fakticky došlo k úplnému zrušení dědické daně, s daní darovací to ovšem už tak růžově nedopadlo. Doznala sice jistých legislativních změn, ale úlevu daňovým poplatníkům spíše nepřinesla. Současná úprava je naopak v některých případech méně výhodná,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Za dary nižší hodnoty nyní vyšší daň
Před novelou se sazba daně lišila v závislosti na výši přijatého daru a měla vzrůstající tendenci. Až do částky jeden milión korun její výše činila pouhých sedm procent. V současné době se aplikuje jednotná sazba pro daň z příjmu, která činí 15 procent u fyzických osob a 19 procent u právnických osob. Pro dary nižší hodnoty je tak dnes daň mnohonásobně vyšší.

„Nelze ale opomíjet jednu nespornou výhodu nové úpravy. Podle zákona o daních z příjmů je totiž možné uplatnit mnohé slevy na dani a případně také kompenzovat základ daně ztrátou z podnikání či pronájmu, což za předchozí úpravy nešlo,“ doplnil Zelený.

Daň se nevztahuje na blízké příbuzné
Před novelou zákon rozděloval dárce do tří skupin podle toho, jak blízký vztah měli k obdarovanému. Do prvních dvou skupin, u nichž zákon darovací daň zcela odpouštěl, patřili nejbližší příbuzní a osoby ve společné domácnosti.

Podobně se k osvobození od daně staví i aktuální znění zákona o daních z příjmů, ačkoliv už nerozlišuje jednotlivé skupiny dárců.

Od daně jsou nyní výslovně osvobozeny dary od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, tedy pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce, neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Dar nemusíte danit ani v případě, dostanete-li jej od osoby, se kterou nejméně po dobu jednoho roku žijete ve společně hospodařící domácnosti.

„Daníte-li jako fyzická osoba, jsou od daně osvobozeny všechny vámi nabyté příležitostné dary, pokud jejich celková hodnota za jedno zdaňovací období nepřevyšuje částku 15 tisíc korun. Není přitom důležité, zda jste tyto dary dostali od jedné, nebo více osob a zda jsou tyto osoby s vámi v příbuzenském vztahu,“ upřesnil Zelený.

Ani povaha nabytých darů nehraje v otázce osvobození od daně žádnou roli. Pokud příležitostné dary zákonný limit přesáhnou, platí se daň z jejich celkové hodnoty.

Vyplníte daňové přiznání
Pokud se na vás vztahuje daňová povinnost, přiznáte se k nabytí daru současně s jinými vašimi příjmy v jednom daňovém přiznání, které se podává do 1. dubna následujícího kalendářního roku.

Nepraktické to však může být pro ty, kteří by jinak přiznání k dani z příjmů vůbec nepodávali. Dar pak v daňovém přiznání figuruje jako takzvaný ostatní příjem. Je-li vámi nabytý dar od daně osvobozený, daňové přiznání podávat nemusíte.

Nezapomeňte ale, že od roku 2015 existuje oznamovací povinnost o příjmech osvobozených od daně, které přesahují pět miliónů korun, a které si finanční úřad nemůže sám zjistit z veřejně přístupného rejstříku.


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: šestset třicet
číslicemi:
 


18. 01. 2018 11:42: Ivana (zemancovaivana@seznam.cz)
Dobrý den, z textu jsem nepochopila, zda se bude platit daň z darování bytu vnučce.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem Zemancová

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .