SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Od ledna 2014 se valorizují všechny druhy důchodů a příplatky k důchodům - See m

Helpnet.cz, 27. 12. 2013 22:06

Od lednové splátky roku 2014 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2014. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat.

Všichni, kterým ČSSZ vyplácí důchod, obdrží o jeho zvýšení oznámení. Klientům, kterým důchod vyplácí v hotovosti Česká pošta, bude oznámení předáno poštovním doručovatelem spolu s výplatním dokladem při výplatě důchodu za leden 2014. Klientům s bezhotovostní výplatou důchodu zašle ČSSZ oznámení běžnou listovní zásilkou na adresu evidovanou ČSSZ a valorizovaný důchod jim bude připsán na účet v lednu 2014.

Zvyšují se důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 10 Kč (z 2 330 Kč na 2 340 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, vzroste o 0,4 %. V září o tomto zvýšení rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou č. 296/2013 Sb.

Příklad valorizace starobního důchodu: Pobírá-li v roce 2013 důchodce starobní důchod například 10 957 Kč (průměrná výše starobního důchodu ke konci září 2013), tvoří ho základní výměra 2 330 Kč a procentní výměra 8 627 Kč. Od lednové splátky důchodu v roce 2014 se základní výměra zvýší o 10 Kč na 2 340 Kč, procentní výměra se zvýší o 0,4 %, tj. o 35 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Celkem tedy důchod vzroste o 45 Kč. Od lednové splátky tak bude náležet starobní důchod ve výši 11 002 Kč měsíčně.

Zvýšení důchodů se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. V tomto případě se procentní výměra důchodu zvýší také o 0,4 % své hodnoty. Základní výměra dílčího důchodu se však zvýší o poměrnou část z 10 Kč, která odpovídá poměru české doby vůči celkově získané době pojištění.

Od lednové splátky 2014 se zvýší také příplatky k důchodu přiznané před 1. 1. 2014 podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem a dále podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Tyto příplatky se zvýší o 0,4 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje. Zvýšení se však netýká zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb.

- See more at: http://p12.helpnet.cz/aktualne/od-ledna-2014-se-valorizuji-vsechny-druhy-duchodu-priplatky-k-duchodum#sthash.ahZ0TjIK.dpuf


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: pětset osmdesát pět
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .