SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Veřejné připomínkování plánu sociálních služeb v Olomouci

InternetPoradna.cz, 02. 10. 2009 12:59

Jaké budou sociální služby?

Chcete mít k dispozici takové služby, které budou užitečné a potřebné? Nikdo z nás neví, kdy může sám nebo někdo z jeho blízkých potřebovat např. pečovatelskou službu, domov pro seniory, azylový dům apod., proto ovlivněte budoucí podobu sociálních služeb v Olomouci již nyní!


Více jak sto odborníků z řad poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, veřejnosti a zástupců statutárního města Olomouce zpracovalo návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 – 2012, který je nyní předložen k veřejnému připomínkování. Široké veřejnosti bude plán představen na veřejném projednání, které se uskuteční 14. října 2009 od 16:00 hod. ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. Tento plán rozvoje sociálních služeb představuje aktuální nabídku v oblasti sociálních služeb jak pro seniory a zdravotně postižené, tak pro děti, mládež a rodinu, pro etnické menšiny, osoby v přechodné krizi apod. Plán je možné připomínkovat od 21. 9. – 25. 10. 2009 v rámci tzv. procesu veřejných konzultací. Návrh komunitního plánu sociálních služeb včetně připomínkovacího formuláře je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách www.olomouc.eu/kpss/ a v tištěné podobě na kontaktních místech, tj. v Městském informačním centru (MIC) v podloubí radnice, v MIC na hlavním vlakovém nádraží, v budově Magistrátu města Olomouce na ul. Hálkova 20, Hynaisova 10 a na Dolním náměstí 1 – U zlatého Jelena.

Pro připomínkování stačí vyplnit zvláštní formulář pro podání připomínek a odeslat jej poštou nebo e-mailem na uvedenou kontaktní adresu na formuláři. Všechny připomínky jsou evidovány. O připomínkách a jejich zapracování do finální verze komunitního plánu sociálních služeb se rozhoduje podle pravidel schválených Radou města Olomouce dne 15. 9. 2009. Informace o tom, zda připomínka byla zapracována či nikoli (včetně odůvodnění), je možné získat telefonicky nebo e-mailem (kontakt je uveden na připomínkovacím formuláři). Automaticky budou vyřazeny připomínky anonymní, dále připomínky podané na jiném než výše uvedeném formuláři a nakonec připomínky, které by se vztahovaly k výstupům z analýz (sociodemografické analýzy, analýzy potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, SWOT analýzy a mapy služeb), protože ve fázi konzultací je k připomínkování předložen návrh plánu a nikoliv data, která jsou podkladem pro plánování, a která jsou získána ve spolupráci s renomovanými odborníky.

Využijte tedy možnost připomínkovat návrh plánu rozvoje sociálních služeb a tím spolurozhodnout o podobě sociálních služeb v našem městě v následujících třech letech.

Bližší informace získáte:
- na telefonním čísle 585 562 109
- na e-mailu dagmar.prachniarova(a)olomouc.eu

Přílohy:
Návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 – 2012
Formulář pro podání připomínek
Pravidla pro zapracování připomínektisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: dvěstě sedmdesát dvě
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .