SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
05. 05. 2019 19:48 - klaudie
lékařské poradenství: mentální postižení; lhaní
Prosím o informaci zda mentálně postižený člověk -středně těžká mentální retardace ,může lhát když je mu tělesně ubližováno .Děkuji za odpověď Klaudie

06.05.2019 12:07: Slowík Josef, PhDr., Ph.D.
Milý paní Klaudie,
pokud se ptáte takto obecně, pak je odpověď ano - lež má ovšem různé podoby a příčiny a nemusí jít vždy o záměr někoho obelhat (na to leckdy člověku s mentálním postižením nestačí třeba ani intelektové schopnosti), ale může se jednat např. i o únikovou reakci v situaci, ve které nedokáže dotyčný jedinec najít jiné řešení, anebo také o manipulaci či nátlak ze strany někoho druhého (lidé s mentálním postižení jsou obvykle velmi ovlivnitelní a tedy i snadno zneužitelní). A je třeba počítat i s tím, že někdy jsou výpovědi takového člověka zkreslené jeho fantazií anebo mohou odrážet zkušenost někoho jiného - blízkého, s kým se takový člověk identifikuje. Je proto nutné mít dostatek informací a přihlížet k nim v konkrétním případě - tedy znát dobře dotyčného člověka i situaci, ve které pravdivost jeho sdělení posuzujeme, příp. i možné pohnutky nebo další souvislosti, které by ho ke lži vedly. Je tedy třeba hodnotit zde velmi citlivě a obezřetně...

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .