SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Přehled článků v tématu

Dotazník pro rodiče dětí s mentálním postižením 09. 02. 2016 14:46 - Rychlá Kateřina, Mgr. - Čtenářka Lucie, která je studentkou Fakulty sociálně ekonomické na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a provádí výzkum prostřednictvím dotazníkového šetření k Bakalářské práci na téma: Kvalita života rodičů osob s mentálním postižením, žádá touto cestou rodiče mentálně znevýhodněných jedinců o vyplnění dotazníku:
Když si geny dělají co chtějí aneb Downův syndrom 11. 04. 2013 12:43 - Helpnet.cz - "Jednou přišla moje maminka se zajímavou zprávou. Oslovily ji pracovnice Rané péče z Chebu s přáním, abychom přijeli do Chebu, kde se má konat ke Dni Downova syndromu akce s názvem Když si geny dělají, co chtějí aneb Downův syndrom. Měli bychom s maminkou popovídat o tom, jak se nám žije, a já bych měl také účastníky seznámit s mojí tvorbou. Také bych měl představit svoje obrazy a odpoledne učit zájemce malovat mojí technikou." Tak začíná svůj příspěvek Jiří Šedý.
Legislativní změny pro osoby se zdravotním znevýhodněním pro rok 2009 a 2010 11. 11. 2009 07:05 - Sklenářová Kristýna, Mgr. - Změny v legislativě ze sociální oblasti pro rok 2009 a 2010 V rámci Týdne sociálních služeb a také v rámci Týdne pro duševní zdraví 2009, především i díky potřebě uživatelů služeb o.s. InternetPoradna.cz a širší veřejnosti byl zpracován dokument s názvem Změny v legislativě ze sociální oblasti pro rok 2009 a 2010.
Příběh Tomáše 12. 08. 2009 09:19 - Dobromysl.cz - Pokaždé, když si na Aspergerův syndrom u Tomáše vzpomenu, cítím lítost a rozhořčení, že nám nikdo neřekl dříve, co je příčinou Tomášova tak odlišného chování. Vzpomínám na různé situace v minulosti, svou bezmoc a vztek. Na kolotoč výchovných pokusů počí
Etický kodex redaktora IPoradny 12. 01. 2009 16:01 - Svobodová Ivana, Mgr. - Etický kodex (EK) redaktora InternetPoradny.cz (IP) 1. Tento etický kodex se vztahuje na poskytování informačních a poradenských služeb na www.iporadna.cz redaktorem IP. Nedílným doplňkem EK je

Představení ARPZPD v ČR o.s. Klub Hornomlýnská

21. 09. 2007 16:37 - InternetPoradna.cz - Představení ARPZPD v ČR o.s. Klub Hornomlýnská Klub Hornomlýnská vznikl v roce 2003 z iniciativy rodičů dětí s nejtěžším zdravotním postižením v bezbariérovém domě v ulici Hornomlýnská proto, že tyto děti neměly naprosto žádné šance na integraci do společnosti, dokonce ani žádný specializovaný stacionář nebyl ochoten je přijmout. Prvotní záměr zřídit denní stacionář se však nezdařil, dostupné nebytové prostory byly hygienickou stanicí HMP shledány jako nevyhovující.
Nepomáhejte víc než je nutné. Asistujte! 01. 06. 2007 18:20 - Brožková Lenka, Mgr. - Lidi s mentálním hendikepem a jejich asistenti a asistentky besedují v projektu Žijí mezi námi se středoškoláky o svých životech, právech a povinnostech „Vy už o životě lidí s mentálním postižením leccos víte, protože tu nejsme poprvé, tak se ptejte na cokoli, co vás zajímá,“ uvítala studentky a studenty gymnázia v ulici Nad Alejí Lenka Šveráková. Je koordinátorkou projektu Žijí mezi námi, jehož náplní jsou besedy o životě lidí s mentálním hendikepem na středních školách. Organizuje ho skupina zkušených dobrovolnic a dobrovolníků, kteří se poznali při práci pro občanské sdružení Osa, a lidí, kteří v této organizaci zaměřené na podporu samostatnosti lidí s mentálním hendikepem pracovali. Většina z nich studuje na střední nebo vysoké škole. Spojili se při práci na projektu Make a Connection, během kterého po tři roky navštěvovali střední školy a besedovali se studujícími o právech a povinnostech hendikepovaných, jejich životní náplni a úskalích jejich integrace. Uspořádali také dva workshopy jako doprovodné akce listopadové filmové přehlídky Normální festival.
Služby pro lidi s kombinovaným postižením a po poškození mozku 12. 04. 2007 16:47 - InternetPoradna.cz - Občanské sdružení Dílny tvořivosti poskytují od roku 2004 služby mladým lidem se specifickými potřebami napomáhající jejich zapojení do společnosti se zvláštním důrazem na uplatnění na trhu práce a aktivní spolupráci při naplňování osobních cílů s ohledem na jejich individuální potřeby a možnosti.
Jste z Olomouce, chcete pracovat a nevíte kde začít? 08. 03. 2007 14:27 - Svobodová Ivana, Mgr. - Jste z Olomouckého kraje, patříte mezi lidi s mentálním postižením a chcete pracovat? Obraťte se na uvedené organizace z letáčku, rádi Vám pomůžou. Pokud znáte někoho z naší cílové skupiny a myslíte si, že by měl o naše služby zájem, dejte mu prosím vědět. Pomůžete dobré věci.
Nabídka volných míst v programu Podporované zaměstnávání v Praze 05. 01. 2007 13:42 - InternetPoradna.cz - Podporované zaměstnávání Společnost DUHA nabízí několik volných míst bez čekací doby v účasti v programu Podporované zaměstnávání pro osoby s mentálním postižením žijících na území hlavního města Prahy. Podporované zaměstnávání je časově omezená služba (2roky) určená lidem, kteří chtějí nalézt, získat a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí, ale potřebují k tomu individuální osobní podporu a pomoc.

Jdi na stranu << předchozí     následující >>

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .